Vælg en side

   

Frivilligprojektet 2022

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet – uden frivillige, ingen forening.

At rekruttere og fastholde frivillige er dog ikke altid ligetil. Det kræver, at foreningen prioriterer dette område og arbejder kontinuerligt med at skabe de bedste forudsætninger for både indgangen til foreningen samt den videre involvering i foreningen. FIU satte i 2022 gang i frivilligprojektet sammen med lokale foreninger i et forsøg på at hjælpe dem med at styrke deres frivilligrekruttering og fastholdelse. Du kan læse mere om foreningernes erfaringer og initiativer på følgende side: Frivilligprojektet – INSPIRATION OG INITIATIVER | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)

Projektets fremgang

Her kan du læse mere om projektets forskellige faser og hvis du er interesseret i at vide mere om frivillighed!

DEN INDLEDENDE FASE:

Projektet blev skud i gang med en trivselsundersøgelse blandt foreningernes medlemmer og frivillige og resultaterne blev forelagt foreningsrepræsentanterne. Når man undersøger tingenes tilstand, så er det ikke altid, at verden ser ud som man forestillede sig – undersøgelserne viste nogle interessante resultater, som gav stof til eftertanke og som var med til at danne vejen for foreningernes videre arbejde i projektet.

Trivselsundersøgelsen blandt de frivillige i foreningerne tog afsæt i Ingerfairs TRAVL-undersøgelse. Du kan læse resultaterne for TRAVL-undersøgelsen 2020 her: TRAVL_undersogelse_2020.pdf (ingerfair.dk) 

FÆLLES KICKOFF – FRIVILLIGHED I FORANDRING:

Søndag den 25. august mødtes foreningsrepræsentanterne for første gang. Foreningsrepræsentanterne blev præsenteret for den nyeste viden om frivillighed af Lasse Petersen fra Ingerfair og deres første arbejde med handleplaner blev sat i værk.

Frivilligheden har forandret sig og vidste du at:

  • andelen af danskere, der er frivillige, har ligget forholdsvist stabilt på 40% siden 2010?
  • en frivillig i gennemsnit bruger 3 timer mindre om måneden på frivilligt arbejde?
  • inddragelse og medindflydelse skaber trivsel blandt frivillige?

Ønsker du at læse mere om frivillighed, så kan du finde gratis artikler, bøger og rapporter her: Artikler, rapporter, e-bøger og bøger (ingerfair.dk)

Du kan også se PowerPoint præsentationen for kickoff her: https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2022/11/KICKOFF-28-08-22.pdf

 WORKSHOP 1 – TRIVSEL OG FASTHOLDELSE: 

Til første workshop fik foreningsrepræsentanterne mulighed for at sparre og inspirere hinanden med præsentation af deres handleplaner. Den nyeste viden om anerkendelse af frivillige blev præsenteret og foreningsrepræsentanterne fik mulighed for at arbejde videre med nye indsatser og initiativer i deres handleplan.

Hvis du er interesseret i at læse mere om frivilliges ønsker og behov for anerkendelse, så kan du se PowerPoint præsentationen fra workshop 1 her: https://fiu-frederiksberg.dk/wp-content/uploads/2022/11/Workshop-1.pdf eller du læse mere i Ingerfairs frivilligundersøgelse her: Frivilligundersøgelsen 2021 (ingerfair.dk)

WORKSHOP 2 – LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Mandag den 7. november mødtes foreningerne for sidste gang. Foreningsrepræsentanterne præsenterede igen deres arbejde for hinanden til inspiration og sparring. Både FA2000 og ODK kunne berette at de har fået flere frivillige i foreningen – hvilket er overraskende på så kort tid!

Kommunikation har fyldt en del hos de medvirkende foreninger, så her på sidste workshop blev de præsenteret for nogle generelle anbefalinger vedr. kommunikation. Her er også en masse spændende ting at arbejde med i foreningsregi og måske er det et projekt som FIU skal invitere ind til i fremtiden.

Her kan du se slides fra sidste workshop: Workshop 2

 

Hør Rosita fra FamilieIdræt fortælle, hvad de har lært nederst på siden. Du kan også se, hvilke tiltag ODK har igangsat i forbindelse med projektet eller høre, hvorfor Jesper fra ODK synes at din forening skal være med i Frivilligprojektet 2.0. i 2023!

Se alle videoer fra fællesskabsprojektet på YouTube på: Frederiksberg Idræt, FIU – YouTube

 

Hvad har Rosita lært på workshop 1?

ODK’s Frivilligcorps

 

Hvorfor skal din forening være med?

Kontaktinformation

Thomas Sahl Kellberg

Thomas Sahl Kellberg

Idrætskonsulent

Tine Damm Timming

Tine Damm Timming

Idrætskonsulent