Vælg en side

Frivilligprojekt 2022

 

Styrkelse af frivilligREkruttering i idrætsforeningerne på Frederiksberg

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet – uden frivillige, ingen forening.

At rekruttere og fastholde frivillige er dog ikke altid ligetil. Det kræver, at foreningen prioriterer dette område og arbejder kontinuerligt med at skabe de bedste forudsætninger for både indgangen til foreningen samt den videre involvering i foreningen.

Baggrund for Frivilligprojekt 2022

På Frederiksberg oplever vi, at en lang række af vores idrætsforeninger, små som store, har stigende udfordring medbåde rekruttering og fastholdelse af frivillige. Denne påstand bakkes op af den seneste undersøgelse fra DIF “Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og vilkår 2021”, hvor det viser sig, at Frederiksberg ligger helt i bund i forhold til frivillighed. Der er simpelthen ikke nok, der involverer sig, både hvad angår frivillige trænere/instruktører og ledere.

Denne virkelighed har allerede haft de konsekvenser idet nogle foreninger – små som store – har måtte nedlægge hold i indeværende sæson, udelukkende fordi de ikke kunne finde trænere/instruktører, der kunne stå for holdene. I pågældende foreninger har vi også set en medlemsnedgang fra 2019 til 2021.

For at være med til at sikre et fortsat alsidigt idrætstilbud til byens borgere på Frederiksberg – børn, unge, voksne og ældre – ønsker FIU i fællesskab med idrætsforeningerne og 1-2 eksterne samarbejdspartnere at arbejde indgående med den skitserede problemstilling.

Kort projektresume

Formålet er at ruste og støtte de medvirkende foreninger til at kunne rekruttere trænere/instruktører og til at (gen)skabe en stærk kultur blandt de frivillige trænere/instruktører i hver forening.

Planen er, at foreningerne selv er med til at udvikle initiativer og redskaber, der kan bruges i deres foreningsvirkelighed, særligt i 2022, men også på længere sigt. Ambitionen herefter er, at erfaringerne fra de to pilotprojekter kan bruges af øvrige foreninger gennem en udrulning af Styrkelse af frivilligheden 2.0.

Målgruppe

Baggrunden for, at vi vil arbejde med to pilotprojekter, er, at foreningerne har behov for frivillige, der dels har forskellige motivationsfaktorer og tilknytningsmuligheder, men også at foreningerne søger frivillige med forskellige kvalifikationer. Dette indebærer en rekrutteringsstrategi på multiple platforme og en viden om en lang række af fastholdelsesmotiver.

For at sikre et målrettet arbejde med problemstillingen har vi derfor valgt at indsnævre vores fokus på to målgrupper af frivillige:

  1. Trænere/instruktører for 3-8 årige
  2. Trænere/instruktører for 9-25 årige

Målgrupperne er udvalgt med ambitionen om at favne forskellige aldersgrupper, hvor det kræver forskellige kompetencer, for at blive en både succesfuld og glad træner/instruktør.

Status på pilotprojektet

FIU har indgået et samarbejde med Ingerfair, som skal være med til at facilitere processen i projektet. Derudover er der blevet udvalgt tre forskellige foreninger til at være med i pilotprojektet – Familieidræt på Frederiksberg, ODK, FA2000. Sammen skal de erfaringsudveksle og eksperimentere med forskellige rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Det er ambitionen at deres nye erfaringer skal deles og komme til gavn og glæde for flere foreninger.

De tre medvirkende foreninger har fået foretaget en medlems- og frivilligundersøgelse i foreningen og på baggrund af undersøgelsens resultater byder FIU og Ingerfair foreningsrepræsentanterne ind til en workshop søndag den 29. august, hvor foreningerne får en masse inspiration og viden samt de skal arbejde med nye indsatser og initiativer. 

FIU vil løbende filme og dokumentere processen, så alle foreninger kan følge med undervejs. 

 

Kontaktinformation

Thomas Sahl Kelleberg

Thomas Sahl Kelleberg

Idrætskonsulent

Tine Damm Timming

Tine Damm Timming

Idrætskonsulent