Vælg en side

Åbent Dagtilbud – Idrætsforløb i børnehaver og evt. vuggestuer

Frederiksberg Kommune har i skoleårene 2023-2024 og 2024-2025 valgt at prioritere ressourcer til øget samarbejde mellem børnehaver i kommunen og idrætsforeningerne på Frederiksberg. Frederiksberg Idræt har været sparringspartner i processen, og vi ser på børnenes vegne positivt på, at bevægelse i børnehaverne opprioriteres på Frederiksberg. I skoleåret 2023-2024 skal der i alt være 43 forløb fordelt på 17 daginstitutioner.

Initiativet – kaldet Åbent Dagtilbud – går i store træk ud på at få idrætsforløb ud til daginstitutionerne, for at give børnene mulighed for at prøve og deltage i forskellige idrætter i trygge rammer sammen med deres venner og pædagoger. Derudover er ambitionen, at vi vil se en stigning i antallet af børn i målgruppen før skolealderen, som bliver medlem af en idrætsforening. Under forløbene er der udover det faglige fokus også lagt vægt på, at børnene har det sjovt, mens de bevæger sig, og prøver nye idrætter, som de ikke har stiftet bekendtskab med før. 

Hvert idrætsforløb vil have kompetente instruktører fra de respektive foreninger for at sikre høj faglighed i undervisningen. Forhåbningen er desuden, at pædagogerne lader sig inspirere og viderebringer de gode erfaringer fra foreningslivet til dagligdagen i daginstitutionen.  

Daginstitutionerne skal selv betale halvdelen af omkostningen, da kommunen kun giver et tilskud til ordningen.

Èt forløb vil typisk være 1 times aktivitet om ugen i fire sammenhængende uger. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet.  

Kontaktinformation på playmakere

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Idrætskonsulent