Vælg en side

Eliteidrætsordning med Niels Brock
skoleåret 2024-2025

Eliteidræt og HHX-uddannelsen på Niels Brocks Handelsgymnasium, Jtp (JTP).

 

Formål med Frederiksberg Idræts Eliteidrætsordning og JTP

Ordningen har til formål at give eliteidrætsudøvere fra en Frederiksberg-forening mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne.

 

Hvad kan Frederiksberg Idræts Eliteidrætsordning med JTP?

En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Niels Brocks Handelsgymnasium, Jtp.

Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, kan du optages med forrang på den 3-årige HHX-uddannelse på Idræts-studieretningen. Studieretningsfagene er Afsætning A og International Økonomi A. Herudover har alle eleverne psykologi C.

Der er mulighed for, at de elever, som af FIU er blevet sportslig godkendt og som optages på eliteidrætslinjen på JTP, har skemafri hver tirsdag og torsdag indtil kl. 11:00. Her har eleverne fx mulighed for at deltage i morgentræning, hvis de har det.

Eleverne på eliteidrætslinjen har faste skema tider i alle 3 år og vil få fri senest kl. 15:00 mandag – torsdag og senest kl. 14:00 fredag.

Udover at eleverne har skemafri på disse særlige tidspunkter, følger de den almindelige undervisning på den respektive uddannelsesinstitution. Op til 20% af undervisningen er omlagt til virtuel undervisning.

 

Hvem kan søge?

For at søge om optagelse på Niels Brock som eliteidrætselev gennem FIUs Eliteidrætsordning, skal du dyrke idræt på højt plan i en klub eller forening på Frederiksberg under DIF, brænde for din sport og for at kombinere sport og ungdomsuddannelse og er konkurrence/turneringsaktiv. Derudover er det en fordel hvis du har fast morgentræning og/eller er (hjælpe)træner/instruktør i din forening.

 

Lidt om Niels Brocks Handelsgymnasium, Jtp

Handelsgymnasiet Jtp ligger på Frederiksberg, Julius Thomsens Plads 6, og er et gymnasium med ca. 1000 elever og godt 100 lærere.

Som eliteidrætselev kan du søge om optagelse på Eliteidræts-studieretningen, hvor vi tilbyder dig fleksibilitet med bl.a. sene mødetider tirsdage og torsdage, så du når din morgentræning, inden undervisningen starter. Alle Idrætselever på højt sportsligt niveau er samlet på denne studieretning, som du kan se på vores hjemmeside via dette link https://nielsbrock.dk/handelsgymnasier/handelsgymnasiet-jtp og læse mere om HHX-idræt her https://nielsbrock.dk/handelsgymnasier/handelsgymnasiet-jtp/hhx-eliteidraet

Handelsgymnasiet Jtp har desuden mange forskellige sportslige samarbejdspartnere, da vi både er Team Danmark Uddannelsespartner og Team Copenhagen samarbejdspartner, hvilket idrætseleverne mærker i det daglige, i et rigtigt godt eliteidrætsmiljø.

Vi afholder orienteringsaften d. 11. og 20. januar 2024.

 

Krav til godkendelse og ansøgningsprocedure

Du skal udfylde vedlagte ansøgningsblanket og sende den til Frederiksberg Idræt med frist den 21. januar 2024. Du får svar på om du er godkendt senest den 9. februar 2024. Nogle vil blive indkaldt til personlig samtale i relation til sin godkendelse. Samtaler bliver afholdt onsdag 31. januar kl. 18-21. Du får besked den 26. januar, om du skal til samtale.

Hvis du opnår godkendelse, skal du følge den normale ansøgningsprocedure til ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejleder og derfor huske at søge ind med forrang.

Husk at anføre i din ansøgning, at du er godkendt som eliteidrætselev i Frederiksberg Idræts Eliteidrætsordning.

Har du spørgsmål omkring optagelse på Niels Brocks Handelsgymnasium, Jtp kan du kontakte Ulla L. Justesen. Har du spørgsmål angående ansøgning om godkendelse på Frederiksberg Idræts Eliteidrætsordning, kan du kontakte Teis Nielsen.

.

 

KONTAKT NIELS BROCKS HANDELSGYMNASIUM, JTP

Ulla Justesen
TD Koordinator
Telefon: 23 21 46 42
E-mail: ulj@brock.dk

www.nielsbrock.dk

 

KONTAKT FREDERIKSBERG IDRÆT

Teis Nielsen
Idrætskonsulent
Telefon: 40 43 19 93
E-mail: teis@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk