Vælg en side

KOM MED TIL ET FEDT FRITIDSTILBUD!

Om projektet, som er støttet af Bevæg Dig for Livet – Frederiksberg
Med projektet Morgen B.I.L. (Bevægelse Idræt Leg) – som gennemføres i samarbejde med idrætsforeninger og dagtilbud på Frederiksberg – ønsker vi at oprette og afprøve en model for et foreningstilbud for børnehavebørn i morgentimerne, dvs. at børnene dyrker foreningsidræt før de møder i daginstitutionen.

Hvorfor:

 • Børnene bliver en del af nye fællesskaber og andre måder at være sammen på.
 • Idræt i idrætsforeninger kan være med til at give børnene nye sunde vaner.
 • Idrætstilbuddet kan udvikle børnene, og især de udsatte børn vil have meget gavn af idrætten.
 • Børnehaverne får mulighed for at udvide deres bevægelsestilbud til glæde for børn og forældre.
 • Fysisk aktivitet udvikler børns kognitive udvikling, fremmer læring, samt udvikler børns mentale, emotionelle og sociale processer.
 • Idræt og bevægelse er med til at udvikle børns motoriske færdigheder og skaber øget glæde og trivsel.
 • Et foreningstilbud om morgenen øger muligheden for at kunne understøtte, at de travle børnefamilier får mulighed for, at deres børn kan deltage i et idrætsforeningstilbud, hvor forældrene ikke nødvendigvis selv skal deltage. Vores erfaring viser, at mange børnefamilier ikke har overskud til at hente og bringe til idræt om eftermiddagen. Derfor vælger nogle familier helt idrætsaktiviteter fra.

Hvordan:

 • Der oprettes et foreningstilbud for børn i børnehavealderen med kontingentbetaling til foreningen.
 • Én ugentlig træningstid i et interval af cirka 45 minutter i tidsrummet 07:00 – 10:30.
 • Tilbuddet oprettes som et samarbejde mellem foreningen og 1-3 dertilhørende daginstitutioner. Daginstitutionerne udvælges af nærområdet i forhold til den givne idrætsfacilitet.
 • Børnene afleveres af forældrene til idræt hos foreningen.
 • Afhentning af børnene og følge dem over i institutionen kan enten være ved, 1. pædagogerne henter børnene, 2. instruktører følger børnene over, 3. en eller flere forældre har ansvaret for at følge børnegruppen over i institutionen.
 • Pædagoger fra de deltagende institutioner deltager aktivt i træningen de første par gange for at sikre tryghed for de deltagende børn.

Hvem gør hvad?

FIU’s rolle:

 • Formidle kontakt mellem foreningen og daginstitutioner.
 • Formidle og formulere en formel samarbejdsaftale mellem foreningen og institutionerne.
 • Koordinere bane- eller haltider.
 • Markedsføring af foreningens nye tilbud.
 • Faglig sparring med instruktører i foreningen i forbindelse med aktiviteten.
 • Sparring omkring ansøgning til puljer og lignende i forbindelse med finansiering af udstyr mm.

Daginstitutionens rolle:

 • Evt. afhente børnene efter endt aktivitet.
 • Pædagog(er) deltager de første par gange i aktiviteten for at sikre tryghed for børnene.
 • Markedsføre foreningens tilbud til forældre til børn i institutionen.
 • Sikre at aftalen med foreningen overholdes.

Foreningens rolle:

 • Rekruttere instruktører.
 • Aflønne instruktører.
 • Oprette kontingent til pågældende hold og al øvrig administration i forbindelse med holdet.
 • Stille udstyr til rådighed.
 • Sikre at aftalen med institutionen overholdes.

Har du som forælder spørgsmål til konceptet eller input i øvrigt, er du meget velkommen til at tage kontakt til enten Idrætskonsulent i FIU,
Teis Nielsen på 40 43 19 93 eller teis@fiu-frederiksberg.dk.

 

Læs om Tennis med Børnehuset Stjernen

Læs om Tennis med Børneuniverset

Læs om Tennis med Dansk Tysk Børnehus