Vælg en side

Morgen Bevægelse Idræt Leg (Morgen-B.I.L.)

KOM MED TIL ET FEDT FRITIDSTILBUD!

Tennistræning for før-skolebørn med KB Tennis i Mariendalshallen er et fritidstilbud til de ældste børn i daginstitutionen Børneuniverset. I perioden før sommerferien 2023 er det et pilotprojekt, og forventningen er, at det vil udvikle sig til at fast foreningshold fra august/september 2023. Konceptet går ud på, at børnehavebørn kan gå til foreningsidræt om morgenen, før de møder ind i børnehaven.

De første to gange (prøvetræning) – fredag 26. maj og 2. juni – vil personalet fra Børneuniverset følge børnene til og fra tennistræningen i Mariendalshallen. Derfor skal børnene senest afleveres kl. 8.00 om morgenen i Børneuniverset. Personalet bakker op om tilbuddet med engagement og tilstedeværelse, og deres tætte involvering de første to gange vil være medvirkende til, at børnene får en god oplevelse. Børnene i Børneuniverset er vant til at dyrke idræt i Mariendalshallen og træningen vil minde om de øvrige idrætsforløb, som mange børn har deltaget i.

De tre sidste gange (introforløbet) – fredag 9., 16., og 30. juni – skal børnene afleveres i Mariendalshallen til KB Tennis’ trænere i tidsrummet kl. 8.00-8.15. Ud fra antallet af tilmeldte børn vil Børneuniverset vurdere, hvorvidt det giver mening, at noget af personalet fortsat er til stede under træningen. Kl. 8.15 begynder tennistræningen. Denne består af motoriske øvelser for både over- og underkrop, og der vil være en introduktion til tennisspillet tilpasset børnene alder. Hvert barn kan låne en ketcher af KB. Når træningen slutter kl. 9.00 vil børnene blive hentet i hallen af personalet fra Børneuniverset.

Hvad skal barnet medbringe? Indendørssko, gerne i træningstøj men ikke nødvendigt, drikkedunk.
Hvad koster det at deltage i introforløbet? Det koster i alt 150 kr. at deltage i introforløbet, som kører over 3 fredage i juni. Bemærk der ikke er træning den 23. juni, da hallen er optaget.
Hvordan tilmelder jeg mit barn? I god tid inden den 9. juni vil alle deltage i prøvetræningerne modtage information om tilmelding mm.
Mit barn vil kun deltage, hvis jeg som forælder er med. Der kan desværre ikke være deltagende forældre i dette pilotprojekt. Børneuniversets personale er til stede, også i introforløbet, hvis der er behov for dette.
Bliver mit barn medlem af KB, når jeg tilmelder ham/hende til introforløbet? Introforløbet giver ikke adgang til et medlemskab af KB. Såfremt det som hensigten bliver til et fast foreningstilbud efter sommerferien, vil tilmelding til holdet her give et medlemskab af KB Tennis (med enkelte restriktioner).

Har du som forælder spørgsmål til træningen, konceptet eller spørgsmål og input i øvrigt, er du meget velkommen til at tage kontakt til enten Idrætskonsulent i FIU, Karina Ildor Jacobsgaard på 22374229 eller FIUs projektleder Jesper Dahl Ørtenblad på 31323131.

Denne side vil løbende blive opdateret med informationer i takt med at spørgsmål (og svar) dukker op. 

Om projektet, som er støttet af Bevæg Dig for Livet – Frederiksberg
Med projektet Morgen – Bevægelse Idræt Leg (Morgen B.I.L.) – som skal gennemføres i samarbejde med idrætsforeninger og dagtilbud på Frederiksberg – ønsker vi at oprette og afprøve en model for et foreningstilbud for børnehavebørn i morgentimerne, dvs. at børnene dyrker foreningsidræt før de møder i daginstitutionen.

Hvorfor:

 • Børnehaverne får mulighed for at udvide deres bevægelsestilbud til glæde for børn og forældre.
 • Fysisk aktivitet udvikler børns kognition, fremmer læring, samt udvikler børns mentale, emotionelle og sociale processer.
 • Idræt og bevægelse er med til at udvikle børns motoriske færdigheder og skaber øget glæde og trivsel.
 • Et foreningstilbud om morgenen øger muligheden for at kunne understøtte, at de travle børnefamilier får mulighed for, at deres børn kan deltage i et idrætsforeningstilbud. Vores erfaring viser, at mange børnefamilier ikke har overskud til at hente, bringe til idræt om eftermiddagen. Derfor vælger nogle familier helt idrætsaktiviteter fra.
 • Øget udnyttelse af Frederiksbergs idrætsfaciliteter.

Hvordan:

 • Der oprettes et foreningstilbud for børn i børnehavealderen med kontingentbetaling til foreningen.
 • 1 ugentlig træningstid i et interval af cirka 45 minutter i tidsrummet 08:00 – 09:30.
 • Tilbuddet oprettes som et samarbejde mellem foreningen og 2-3 daginstitutioner i nærområdet ift. til foreningens facilitet.
 • Børnene afleveres af forældrene til idræt hos foreningen, og afhentes af institutionernes personale og følges til børnehaven efter endt træning.
 • 1 pædagog fra de deltagende institutioner deltager aktivt i træningen de første par gange, for at sikre tryghed for de deltagende børn.

Hvem gør hvad?

FIU’s rolle:

 • Formidle kontakt mellem foreningen og daginstitutioner.
 • Formidle og formulere en formel samarbejdsaftale mellem foreningen og institutionerne.
 • Koordinere bane- eller haltider.
 • Markedsføring af foreningens nye tilbud.
 • Faglig sparring med instruktører i foreningen i forbindelse med aktiviteten.
 • Sparring omkring ansøgning til puljer og lignende i forbindelse med finansiering af udstyr mm.

Daginstitutionens rolle:

 • Afhente børnene efter endt aktivitet.
 • Pædagog(er) deltager de første par gange i aktiviteten for at sikre tryghed for børnene.
 • Markedsføre foreningens tilbud til forældre til børn i institutionen.
 • Sikre at aftalen med foreningen overholdes.

Foreningens rolle:

 • Rekruttere instruktører.
 • Aflønne instruktører.
 • Oprette kontingent til pågældende hold og al øvrig administration i forbindelse med holdet.
 • Stille udstyr til rådighed.
 • Sikre at aftalen med institutionen overholdes.