Vælg en side

Aktivitetsoptællinger

 

Aktivitetsoptællinger giver et præcist overblik over anvendelsen af idrætsfaciliteter 365 dage om året i haller, på kunstgræsbaner og andre idrætsfaciliteter for at skabe en bedre kapacitetsudnyttelse på Frederiksberg, som skal resultere i:

 • Optimal udnyttelse af idrætsfaciliteter
 • Fair fordeling af hal- og banetider
 • Flere glade og aktive idrætsforeninger og brugere.

 

  Hvordan tælles der op?

  Der tælles op på to forskellige måder, mauelle og via automatiske enheder

   

  Manuelle optællinger

  Personalet på idrætsfaciliteter uden automatiske optællingsenheder, tæller manuelt op. Dette gøres en udvalgt uge hver måned, hvor personalet tæller op hver time hele ugen.

  Dette gøres på følgende idrætsfaciliteter:

  • Bülowsvejhallen
   • Lille hal
  •  Frederiksberghallerne
   • Fodboldbane nr. 2
   • Fitness
   • junior fitness
  • Frederiksberg Idrætspark
   • Damsøbadet (Svømmehallen)
   • Kastegården
   • Styrketræningslokalet
  • Kedelhallen
   • Skydekælderen
  • Mariendalshallen
   • Hal A
   • Hal B
   • Bordtenniskælderen
   • Spejlsalen
  • Nandrupsvej Idrætsanlæg
   • Kunstgræsbanen
   • Multibanen

  Automatiske optællinger

  Der er sat omkring 40 optællingenheder op på idrætsfaciliteter på Frederiksberg. Enhederne tager et billedet kvart over og kvart i, hver time i åbningstiden alle dage i løbet af året. På hvert billeder tæller enheden automatisk antal personer. Se billedet i bunden, hvor man kan se den har sløret billedet, så personerne ikke er genkendelige.

  Nogle steder er der sat flere enheder op til at dække en hel facilitet, fx Frederiksberg Idrætspark Stadion hvor der er 3 enheder. De steder med flere enheder, der bliver tallene lagt sammen, så hvis de tæller henholdsvis 10, 15 og 2, så giver det i alt 27 personer.

  Steder med optællingsendheder

  • Bülowsvejhallen
   • Store hal
  •  Frederiksberghallen
   • Hal 1, 2, 3 og 4
   • Fodboldbaner – alle undtagen bane 2
  • Frederiksberg Idrætspark
   • Stadion
  • Hermeshallen
   • Hal 1, 2 og 3
   • Spejlsalen
  • Kedelhallen
   • Store og Lille hal
   • Kassen
  • Skolegymnastiksale
   • Skolen ved Nordens Plads – Hallen
   • Skolen på La Cour Vej – Begge gymnastiksale
   • Skolen på Ny Hollænder – Begge gymnastiksale
   • Skolen ved Søerne – Begge gymnastiksale

  Hvornår får foreninger mail om tider der ikke er brugt?

  En uge i hver måned, ses der på hvordan alle foreninger har udnyttet deres tider. Hver tid som har været booket, men ikke udnyttet (også kaldt nultælling) bliver foreningen orienteret om via mail. For at en tid tæller for at været udnyttet, skal der mindste have været 2 personer til stede. Steder med automatiske optællinger, er der to optællinger i timen, og der vil gennemsnittet blive brugt, om der er mindst 2 personer. Foreningerne vil også få at vide, hvor mange uger i træk en specifik tid ikke har været brugt.

  I udvalgte perioder kan der foretages følges hver 2. ugen på faciliteter med automatisk optællinger. Dette kan gøres i starten af indendørssæsonen, samt i starten af sommer- og vintersæsonen for udendørsfordelingen. Det kan blive gjort for at hurtigere at få afklaret, om nogle booket tider bliver uudnyttet og kan komme andre til gode.

  Har man fx en træning der går fra 19-21:30, og der har været aktivitet kl. 19-20, men ikke fra 20-21:00 og 21-21:30, så vil foreningen få en mail med, at tiderne i følgende to tidsrum ikke har været brugt: 20-21:00 og 21-22:00. I tidsrummet kl. 21-22:00, vil kun optællingen kl. 21:15 blive brugt og ikke optællingen kl. 21:45, da ens booking slutter kl. 21:30.

  Alle dataene bliver automatisk behandlet et i program. Der bliver jævntlig lavet stikprøver og at sikre, at der ingen fejl er i systemet.

  Ved gentagende nultællinger og risiko for at få frataget ens tid

  Udover opfølgning en gang om måneden, holdes der løbende øje med om en forening gentagne gange i træk ikke bruger en eller flere af deres tid(er). Sker dette vil foreningen blive bedt om at redegøre for nultællinger, med baggrund i mulig fratagelse af den pågældende tid. Proceduren er forskelligt, alt afhængig af om det er en facilitet med automatisk eller manuel optælling:

  Ved automatiske optællinger

  1. Ved mindst 4 nultællinger i træk i samme tid, bliver foreningen gjort opmærksom på, at hvis det sker 2 gange mere, kan de risikere at miste pågældende tid.
  2. Ved yderligere 2 nultællinger i træk i samme tid, får foreningen besked igen og bedes indenfor 8 dage at give svar på hvorfor der er har været uudnyttet tid i perioden.
   1. Ud fra svaret vurderer idrætsudvalget om tiden skal fratages.

    

   Ved manuelle optællinger (personalet tæller op en udvalgt uge om måneden)

   1. Ved mindst 2 nultællinger i træk i samme tid, bliver foreningen gjort opmærksom på, at hvis det sker 2 gange mere, kan de risikere at miste pågældende tid.
   2. Ved yderligere 1 nultællinger i træk i samme tid, får foreningen besked igen og bedes indenfor 8 dage at give svar på, hvorfor der er har været uudnyttet tid i perioden.
   3. Ud fra svaret vurderer idrætsudvalget om tiden skal fratages.

    Hvad skal vi gøre, hvis der er enkle eller faste tider vi ved vi ikke bruger? Hvordan afmelder man tider?

    Hvis man ved på forhånd at der er en tid man ikke bruger, ligemeget om det er en enkel gang eller en fast tid, skal man afmelde tiden.

    Inde på vores booking portal er det muligt at afmelde/redigere en enkel træning eller hele sin sæsonbooking.

    Afmelder en forening dele eller resten af en af deres sæsonbookinger, har de stadig fortrinsret til tiden, ved næste sæsonfordeling. Hvis tiden til gengæld bliver frataget, grundet idrætsudvalget har vurderet, der har været for mange nuloptællinger, har foreningen ikke fortrinsret til tiden ved næste sæsonfordeling.

    Har man brug for hjælp, kan man kontakte Thomas, som er bookingansvarlig på tk@fiu-frederiksberg.dk.

    GDPR

    GDPR-sikkerhed er en toprioritet hos, og derfor er der også sikkert at alt, er som det skal være:

    • Alle billeder, der genereres af aktivitetsenhederne undergår automtisk sløring af personerne på billederne. Dette sikrer, at ansigter ikke er genkendelige og beskytter enkeltpersoners privatliv. Man kan se et eksempel på et sløret billede herunder.
    • I vores system til aktivitetsoptællinger har Frederiksberg Idræt, Frederiksberg Kommune eller andre bruger aldrig adgang til personfølsomme data. Dette inkluderer oplysninger, der kan relateres til enkeltpersoner, og sikrer, at der opretholdes en høj grad af datasikkerhed og overensstemmelse med GDPR.

     

    Har aktivitetsoptællinger indflydelse på halfordelingen?

    I forbindelse med idrætsudvalgets arbejde med halfordelingen vil idrætsudvalget inddrage optællingsværktøjet og resultaterne heraf med henblik på at optimere udnyttelsen af alle idrætsfaciliteter. Såfremt en haltid ikke har været udnyttet i store dele af den foregående sæson, kan idrætsudvalget efter forudgående dialog med pågældende forening inddrage denne tid til anden forening/idræt i næste sæsons halfordeling.