Vælg en side

Få en ungtræneruddannelse
– og bliv en del af Trænerakademiet på Frederiksberg

Modul 1 – Næste modul starter 1. maj 2024

Starten er rykket fra d. 17 april til 1 maj, grundet for få tilmeldte.

Målgruppe
Modul 1 henvender sig til unge i 7.-10. klassetrin (13-16 år), som enten
– drømmer om at blive ungtræner i en idrætsforening eller
– allerede er ungtræner, og måske savner en relevant uddannelse, der opbygger ens menneskelige kompetencer i forhold til trænergerningen

Formål
Undervisningen på Trænerakademiet giver dig en bred introduktion til, hvad det vil sige at være ungtræner i en forening, og klæder dig på til arbejdet ude i foreningerne. Foreningsarbejde handler om at gøre noget for og med andre. Hvis du fx kan lide at spille fodbold, håndbold, dyrke gymnastik eller noget helt andet, så har du her muligheden for at lære mere om hvordan du kan bidrage til at andre også får nogle fantastiske oplevelser med deres idrætsgrene.

Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Motivation

  • Kommunikation

  • Gruppedynamik og samarbejde

  • Konflikthåndtering

  • Foreningsliv

  • Frivillighed

Varighed og forløb
Modulet foregår seks onsdage i træk kl. 16.30 – 19.30 samt en lørdag i 5 timer; dvs. i alt 23 undervisningstimer.
Første undervisning er 1. maj og sidste er 12. juni 2024 – NB. ikke undervisning 5 juni.
Undervisningen vil blive planlagt således, at de unge får praktisk erfaring i en eller flere foreninger i løbet af modulet.
Der vil ikke blive pålagt væsentligt hjemmearbejde.

Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt i drengegymnastiksalen på Frederiksberg HF, Sønderjyllands Alle 2, 2000 Frederiksberg, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds.
Minimum 80% af undervisningen er aktiv, dvs. den ikke er siddende. 
Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppearbejde og øvelser. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
Optagelse på uddannelsen kræver blot, at du er interesseret i at blive enten træner eller frivillige i en forening.

Videre uddannelse
Kurset er første af tre moduler under Trænerakademiet. Det er helt op til dig, om du har lyst til at fortsætte med modul 2 og 3, men vi håber, at modul 1 giver dig lyst til at lære mere. Som supplement til Trænerakademiet anbefales det at kursisten supplerer med relevant idrætsfaglig uddannelse, fx. gennem specialforbund, DIF eller DGI.

Pris
Alle moduler i Trænerakademiet udbydes gratis. Uddannelsen er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond samt lokalt af Frederiksbergfonden.

Hvad kan du forvente at få ud af undervisningen?

  • Du får en bedre forståelse for hvad foreningsarbejde er, og hvad foreningerne beskæftiger sig med.

  • Du bliver klædt på til at fungere som ungtræner. En træner er en, der er god til at kommunikere og motivere andre. Det er en, der går forrest og ved noget om, hvordan man igangsætter aktiviteter.

  • Du får et ungtræner diplom som du kan bruge i din jobsøgning.

Du behøver ikke at være aktiv i en forening til at starte med, men bliver forhåbentlig inspireret til at blive ungtræner gennem din deltagelse i Trænerakademiet.

Du vil blive hjulpet ud i foreningerne gennem trænerakademiet bl.a. igennem praktikforløb og mentorordning.

Tilmelding
Tilmelding via link: https://da.surveymonkey.com/r/J3NMLXZ
Du kan også sende en mail til akademileder@fiu-frederiksberg.dk
Frist for tilmelding er den 24. april.

Har du spørgsmål? – ring eller skriv til akademileder Kristian Vincents på 2910 9212 eller Akademileder@Fiu-frederiksberg.dk

 

Odessa Langvad

Odessa Langvad

Akademileder