Vælg en side

BAGGRUND

Selvom det ikke længere er ny viden, at der er stigende mistrivsel blandt piger, så er det fortsat en meget aktuel og relevant problemstilling – også for idrætten. Ligesom der ikke kun er én forklaring på, hvorfor især så mange piger mistrives, er der heller ikke én løsning! Men stadig flere undersøgelser og udgivelser peger på fritidsarenaens potentialer i forhold til at arbejde med at styrke børn og unges trivsel. Trænere og instruktører spiller altså en central rolle for børn og unge, da idrætten udgør den største enkeltstående fritidsarena i børn og unges liv. Det er også en kendt problematik, at piger er væsentlig lavere repræsenteret i foreningsidrætten end drenge, og pigernes idrætsdeltagelse falder allerede i de tidlige teenageår – hvilket idrætsforeningerne på Frederiksberg også kan berette. 

I samarbejde med vores idrætsforeninger, ønsker vi at styrke pigers idrætsdeltagelse og mentale sundhed i ambitionen om at skabe en livslang passion for idræt blandt piger. Vi har derfor igangsat et nyt udviklingsprojekt sammen med Center for Ungdomsstudier (CUR) med støtte af Bevæg Dig For Livet -Frederiksberg, DIF og DGI’s foreningspulje og Ebbefos Fonden.

FORMÅL

Pigeprojektet F.I.T. har til formål at fremme trivsel og lifeskills for piger, både på og udenfor banen samt at få flere piger i alderen 10-13 år til at dyrke idræt i idrætsforeningerne på Frederiksberg.

Vi ønsker, i samarbejde med lokale foreninger på Frederiksberg, at udvikle de eksisterende idrætsaktiviteter i foreningerne, så der i højere grad bliver sat fokus på trivsel og udvikling af lifeskills i idrætten. Ydermere er det et mål at igangsætte nye idrætsaktiviteter, også i samarbejde med foreningerne. Det kan enten være nye idrætsaktiviteter såsom kæphest, Cheerleading m.fl. eller allerede eksisterende idrætsaktiviteter med mindre fokus på konkurrencer og mere fokus på personlig udvikling. På Frederiksberg er det en velkendt problematik, at der er mangel på faciliteter. Det er derfor også ambitionen med projektet at undersøge og afprøve forskellige samarbejder mellem idrætsforeninger og fritidsklubber. Det håber vi på, også kan bidrage til at få flere piger til at blive en del af idrætsforeningernes fællesskaber.  

 

Kontaktinformation på playmakere

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Idrætskonsulent