Vælg en side

Priser & Æresmedlemmer

Ved Frederiksberg Idræts årlige Repræsentantskabsmøde i marts måned, har bestyrelsen forinden lagt hovederne i blød og vurderet, om der er nogle personer, som har skilt sig særligt ud i forhold til at gøre en forskel for foreningsidrætten på Frederiksberg og/eller for Frederiksberg Idræt. En sådan anerkendelse kan udmønte sig i tre forskellige priser:

Frederiksberg Idræts Jubilæumspris:
Jubilæumsprisen tildeles idrætsledere, som er medlem af en af Frederiksberg Idræts foreninger, eller har sæde i et af Frederiksberg Idræts organer, og som har udført en særlig indsats for Frederiksberg Idræt eller gennem sit virke har været et godt eksempel for de frederiksbergske idrætsudøvere eller på andre måder har haft væsentlig betydning for den frederiksbergske idræt og dens udøvere.

Frederiksberg Idræts Ærestegn:
Ærestegnet tildeles personer, der er medlem af en af Frederiksberg Idræts foreninger eller har (haft) sæde i et af Frederiksberg Idræts organer. Ærestegnet kan i særlige tilfælde tildeles personer, der ikke er, eller har været, medlem af Frederiksberg Idræts organer, men som Frederiksberg Idræt ønsker at hædre for at have ydet særlige og betydningsfulde tjenester til gavn for Frederiksberg Idræt.

Æresmedlem:
Som æresmedlem af Frederiksberg Idræt kan udnævnes personer, der er medlem af en af Frederiksberg Idræts foreninger eller har (haft) sæde i et af Frederiksberg Idræts organer. Udnævnelsen kendetegnes ved, at den pågældende har gjort sig særlig fortjent hertil ved at have udført et arbejde for Frederiksberg Idræt, af en sådan karakter og et sådant omfang, at det må forekomme naturligt at udnævne den pågældende til æresmedlem. Herunder taget i betragtning, at den pågældendes indsats tidsmæssigt har haft en betydelig udstrækning.

Se lister over tidligere modtagere her:

Frederiksberg Idræts Jubilæumspris

Æresmedlemmer

Frederiksberg Idræts Ærestegn
Modtagere