Vælg en side

Trænerakademiet vil fremme engagement i det frivillige foreningsliv blandt unge på Frederiksberg

I et nyt samarbejde mellem Den A.P. Møllerske Støttefond, foreningslivet, Gerlev Idrætshøjskole, Center for Ungdomsstudier (CUR), seks kommuner – herunder Frederiksberg Idræt – vil vi introducere faget “Trænerakademiet” for 7.-10. klassetrin på Frederiksberg i det kommende skoleår 2023/24. Faget ”Trænerakademiet” vil blive udbudt på Frederiksberg Ungdomsskole, Tre Falke Skolen og Skolen ved Bülowsvej. Dette initiativ giver eleverne mulighed for at lære om betydningen af det frivillige foreningsliv og blive rustet til at engagere sig aktivt i foreningslivet som trænere og frivillige ressourcer. Hvert år håber vi, at ca. 100 nye unge bliver en del af trænerakademiet, hvilket vil resultere i at 300 unge har gennemført trænerakademiet indenfor den 3-årige projektperiode.

Undervisningen i valgfaget “Trænerakademiet” har til formål at give eleverne en dybere forståelse for de værdier, færdigheder og kompetencer, der er forbundet med at være en træner og engagere sig i det frivillige arbejde. Elever der ikke har adgang til valgfaget på deres skole, får mulighed for at deltage på ungdomsskolen, så de også kan nyde fordelene ved Trænerakademiet. På alle skoler bliver det et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, der giver de unge mulighed for at udvikle deres kompetencer og kvalifikationer som trænere og frivillige inden for idræts- og foreningsverdenen. Akademiet tilbyder en kombination af teoretisk undervisning og praktisk erfaring, hvor de unge får mulighed for at lære og udvikle sig inden for det frivillige foreningsliv.

Trænerakademiet er støttet økonomisk af den A.P. Møllerske Støttefond og lokalt af Frederiksbergfonden gennem et 3-årigt projekt i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) og Frederiksberg Idræt (FIU). Dette samarbejde sikrer, at Trænerakademiet kan realiseres og implementeres på en effektiv og koordineret måde.

Frederiksberg Idræt

I forbindelse med Trænerakademiet er Frederiksberg Idræts (FIU) rolle at drive og koordinere initiativet på lokalt niveau. Dette indebærer samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser, de Frederiksbergske idrætsforeninger og andre interessenter for at facilitere og implementere Trænerakademiet i praksis.

Center for ungdomsstudier

Center for ungdomstudier (CUR) spiller også en vigtig rolle i at sikre videndeling og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner. Dette bidrager til at fremme læring og udveksling af bedste praksis på tværs af kommunegrænser og sikrer en sammenhængende og kvalitetsorienteret implementering af Trænerakademiet i alle de involverede områder. Denne organisering, med CUR som projektleder og FIU som lokal samarbejdspartner på Frederiksberg, skaber en struktur, hvor ressourcer, erfaringer og viden kan deles effektivt mellem de forskellige aktører. Dette bidrager til at styrke Trænerakademiets effektivitet og kvalitet samt fremme et bæredygtigt og sammenhængende frivilligt foreningsliv for unge i de deltagende kommuner.

Trænerakademiet er organiseret i samarbejde mellem seks forskellige kommuner. De seks kommuner, der er involveret i Trænerakademiet, er Tønder, Odder, Kolding, Høje Taastrup, Køge og Frederiksberg. Hver kommune har deres eget Trænerakademi og arbejder sammen med lokale skoler og idrætsforeninger for at implementere og drive initiativet i deres område. Dette giver mulighed for tilpasning af Trænerakademiet til de lokale forhold og behov. CUR er en organisation, der har ekspertise inden for ungdomsstudier og ungdomsrelaterede projekter. Som projektleder sikrer CUR koordineringen mellem de forskellige kommuner og interessenter samt levering af undervisnings- og uddannelsesmaterialer til Trænerakademiet.

Trænerakademiet ønsker at ændre den eksisterende kultur

Den udbredte mangel på frivillige i foreningslivet har længe været en udfordring. Denne udvikling truer en vigtig grundsten i det danske samfund, hvor foreningslivet ikke kun udgør en ramme for børn og unges fritid, men også spiller en afgørende rolle for demokratisk dannelse og sammenhængskraft.

Trænerakademiet ønsker at ændre den eksisterende kultur, hvor man sjældent spørger 13-årige, hvornår de ønsker at være frivillige. Det er vigtigt at udfordre denne norm og sikre, at en stor gruppe af potentielle frivillige ikke går tabt. Projektet sigter mod at inddrage unge mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsen som frivillige i foreningslivet.

Ansættelse af Odessa Langvad som Trænerakademileder

På Trænerakademiet vil der blive tilbudt uddannelsesforløb for unge på Frederiksberg Ungdomsskole, Tre Falke Skolen og Skolen ved Bülowsvej. Formålet med disse forløb er at klæde de unge på til at blive ungtrænere og udføre foreningsopgaver. I løbet af de tre år vil de unge kunne tilmelde sig Trænerakademiet, hvor de vil blive inspireret, modtage relevant undervisning og få mulighed for at dele erfaringer med hinanden. Det er også en chance for dem at være en del af et lokalt fællesskab af ungtrænere på Frederiksberg. Idrætsforeningerne spiller en vigtig rolle i projektet, da de unge trænere skal have praktisk erfaring med undervisning og træning i foreningerne på Frederiksberg. Akademilederen vil være en sparringspartner og mentor for de unge, og der vil blive arrangeret opfølgningssamtaler både individuelt og i grupper for at sikre motivation og trivsel gennem hele forløbet.

Sådan tilmelder I jeres idrætsforening til trænerakademiet

Kontakt akademileder Odessa Langvad på e-mail: akademileder@fiu-frederiksberg.dk eller telefon 29 10 92 12, så vil hun være behjælpelig med at hjælpe jer i gang.

Med venlig hilsen

Frederiksberg Idræt