Vælg en side

Information til daginstitutioner

Åbent dagtilbud – Idrætsforløb i børnehaver og evt. vuggestuer

Alle daginstitutioner har fået mulighed for at tilmelde sig forløb i 2023-2024. Ansøgning for at få idrætsforløb i 2024-2025 vil blive sendt ud til alle i foråret 2024. I det kommunale budget for årene 2024 og 2025 er der sat midler af til at sikre koordinering og afvikling at flest mulig børnehavebørn prøver en til flere idrætter af i løbet af deres børnehaveliv. Økonomien betyder blandt andet at det er muligt at forløbene tilbydes til daginstitutionerne til halv pris (dvs. til 2.500 kr. per forløb).  

Èt forløb vil typisk være af 1 times varighed om ugen i fire sammenhængende uger. Det er idrætsforeningerne på Frederiksberg, som vil stå for forløbene. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet på Frederiksberg.  

Frederiksberg Idræts playmakere vil fungere som samarbejdspartnere og bindeled mellem institutionen og idrætsforeningen. Playmakerne vil forestå koordinering og planlægning af hvilke idrætter, der kan tilbydes. Dette afhænger blandt andet af de omkringliggende faciliteter og hvor langt institutionernes kan transportere sig på Frederiksberg. 

Formålet med Åbent dagtilbud er at give børnene en god oplevelse, blandt andet ved at de udvikler sig og bliver bedre til at samarbejde inden for nogle rammer, som den enkelte idræt kan tilbyde.
Herunder kan man se, hvilke parameter idrætsforløb igennem Åbent dagtilbud rammer i det fælles pædagogiske grundlag i “Det styrkede pædagogiske læreplan”.
 

I bunden af siden kan du læse om, hvilke opgaver en daginstitution har i forbindelse med et forløb.

Legekatalog – Udvidelse af lege- og aktivitetsrepertoire

Igennem forløbet vil pædagoger blive præsenterer for nye lege og aktiviteter.

Dette kan både være idrætsspecifikke lege og almene lege. Det kunne fx være at igennem et fodboldforløb, at de prøver forskellige lege med bolde. Det kunne også være igennem et dansforløb, hvor der blev vist nye danselege for børnene, som pædagogerne vil kunne tage med hjem til børnehaven.

Inddragelse i foreningslivet

Det er idrætsforeninger, som står for forløbene, så vil børnene også opleve, hvordan det vil være at gå til foreningsidræt. Forhåbentligt vil det føre til, at børnene vil melde sig ind i foreningen, som vil være med til at udvikle dem endnu mere.

Aktiv medspiller i egen udvikling

Til idrætsforløbene er børnene selv med til at udfordre sig selv og have en medbestemmelse, i hvad der skal laves. Derudover stilles børnene overfor idrætslige udfordring, som de til dels selv skal finde måder at klare. Det kunne være via forhindringsbaner, hvor de skal finde løsninger, til at klare forskellig forhindringer. Et andet eksempel kan være, at de skal kaste en bold efter noget. Her skal de selv korrigere, så de efter hvert forsøg kommer nærmere at ramme rigtig sted med bolden.

Gentagelse og genkendelighed og skoleparathed

Idrætsforeningerne er gode til at starte og slutte på samme måde, hvilket skabe genkendelighed hos børnene. Børnene lærer, at når instruktører siger det her, så skal vi gøre det her.

Herudover lærer børnene at modtage kollektive beskeder, stå på række, vente på det bliver deres tur og meget mere.

Inspiration til indretning og organisering af pædagogiske rum og rammer med fokus på bevægelse

Ved at børnene og pædagogerne kommer ud og prøver idrætter andre steder, end i deres egen institution, så får de også ny inspiration. Det kunne være, hvordan er rummet indrettet, eller hvilke redskaber i rummet motiverer børnene til bevægelser sig.

Pædagogerne får ligeledes inspiration til, hvordan de idrætsfaglige instruktører præsenterer og håndholder regler. Fx ved boldkast til hinanden, skal man sikre sig den anden er klar til at modtage, eller at man altid skal sikre sig, der ikke er nogen i den retning man kaster bolden.

Nye snitflader

Med idrætsforløb og den flyers institutionen modtager fra FIU, har pædagogerne mulighed for at hjælpe forældrene til at finde idrætstilbud til netop deres børn. Pædagogerne kan ud fra forløbene se, om den specifikke idræt har været noget, der har tiltalt det enkelt barn, og informere forældrene om den glæde barnet har udvist for idrætsforløbet.

At pædagogerne bliver klar over de idrætstilbud, som er i deres nærområde, så får de nye snitflader til forældrene. Det sker ved at viden om idrætstilbud, kan de bruge til videregive til forældre, så deres børn kan få de glæder og udviklingsmuligheder, som der er i foreningsidrætten.

Til sidst kan forløbene være med til at udvikle forældresamarbejde. For hvis forældrene har flere fællesting (at deres børn går i samme børnehave og idrætstilbud), giver det bedre mulighed for, at de kan snakke sammen. 

Nye børnefællesskaber

Institutionerne vælger ofte at bruge forløbene på en af følgende 3 måder til i forbindelse med fællesskaber:

 1. Sætter børn sammen fra forskellige stuer (fx. 3 fra hver stue), for at skabe fællesskab på tværs af stuer. Dette ses ofte ved de ældre børn.
 2. Skaber sammenhold på stuer, hvor der er kommet nye børn til, som skal lærer hinanden at kende.
 3. Skabe nye fællesskaber på en stuer. Idrætsforløbene kan være med til at skabe nye fælleskaber på tværs af nuværende fællesskaber/grupper på stuen.
Fokus på deltagelsesmulighed er for børn i udsatte positioner

Idrætten er generelt god til at inkludere udsatte børn og unge. foreningsidrætten er en helt anden arena, end hvad børnene er vant til. Derfor giver den nye muligheder at være sammen på, også for udsatte børn. I idrætten er det verbale sprog underordnet, da det er kroppen der er i fokus.

I idrætten kan man være med på mange måder. Det vigtigste er at børnene selv føler de har været med, og haft det sjovt. Om man er aktiv med i legen, hjælper instruktøren, boldhenter, dommer, hepper eller noget helt andet, er underordnet, bare barnet selv har følt, at man har været en del fælleskabet og aktiviteten.

Til idrætforløb møder børnene nye voksne(instruktørerne), som de knytter en relation til og som kan være med til at virke som rollemodeller.

Frederiksberg Fritidspas giver mulighed for at børn, unge og nytilkomne flygtninge kan få økonomisk støtte til at betale kontingentet til en fritidsaktivitet (max 2.000 kr. pr år). læs mere her: Om Fritidsvejledning (frederiksberg.dk)

 

Hvad er jeres opgave:

 • Have en kontaktperson, som FIUs Playmaker kan koordinere et forløb med
 • Møde op til tiden og have børnene klar til at modtage idrætsundervisning
 • Pædagoger er aktivt med i undervisningen
 • Pædagogiske ansvar for børnene under idrætsudøvelsen
 • Evt. videregive materiale/flyers om idrætsmulighederne til de forældre, som har haft børn med i forløbet. Det kan både være via aula eller fysisk materiale.

 

Hvad står FIU for:

 • Finde idræt/instruktør
 • Booke facilitet til forløbet
 • Koordineringen af forløbet med både instruktør og institution
 • Være til stede første gang og sikre det hele komme godt i gang, herigennem at sikre undervisning af høj kvalitet
 • Give institutionen materiale om idrætsmuligheder på Frederiksberg, som kan videreformidles direkte til børn og forældre

 

Vil din daginstitution gerne være med?
Så kontakt venligst Teis. Se kontaktinformation i bunden af siden. 

Økonomisk støtte
Kender du et barn eller ung, som har brug for praktisk eller økonomisk støtte til at blive en del af foreningslivet på Frederiksberg? Så er du velkommen til at kontakte Frederiksberg Kommunes FritidsGuide-koordinatorer. Du kan læse mere her.

 

Det er muligt at lave forløb med disse idrætter

 • Badminton
 • Basket
 • Boldspil
 • Dans
 • Floorball
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Rugby
 • Tennis

Kontaktinformation på playmaker

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Idrætskonsulent