Vælg en side

Information til daginstitustioner

 

Åbent dagtilbud – Idrætsforløb i børnehaver og evt vuggestuer

Alle daginstitutioner har fået mulighed for at tilmelde sig forløb i 2023-2024. Ansøgning for at få idrætsforløb i 2024/2025 vil blive sendt ud til alle i foråret 2024. I det kommunale budget er der sat midler af til projektet, som vil sige, at forløbene tilbydes til halv pris (2.500 kr. pr forløb).  

Èt forløb vil typisk være 1 times aktivitet om ugen i fire sammenhængende uger. Det er idrætsforeningerne på Frederiksberg vil forestå forløbene. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet på Frederiksberg.  

Frederiksberg Idræts playmakere vil fungere som samarbejdspartnere og bindeled mellem institutionen og idrætsforeningen. Playmakerne vil forestå koordinering og planlægning af hvilke idrætter, der kan tilbydes. Dette afhænger blandt andet af de omkringliggende faciliteter og hvor langt institutionernes kan transportere sig på Frederiksberg. 

Formålet er med Åbent dagtilbud, er at give børnene en god oplevelse, som er med til at udvikle dem og at flere børn melder sig ind i idrætsforeningerne. Herunder kan man se hvilke parameter idrætsforløb igennem Åben dagtilbud rammer i lærerplanerne

 

Legekatalog – Udvidelse af lege- og aktivitetsrepertoire

Igennem forløbet vil instruktørerne blive præsenterer for nye lege og aktiviteter.

Dette kan både være idrætsspecifikke lege og almene lege. Det kunne fx være at igennem et fodboldforløb oplever forskellige lege med bolde. Det kunne også være igennem et dansforløb, hvor der blev vist nye danselege for børnene, som pædagogerne kan tage med hjem til børnehaven

Inddragelse i foreningslivet

Da det er idrætsforeninger som står for forløbene, så oplever børnene også, hvordan det vil være at gå til foreningsidræt. Forhåbentligt vil det føre til, at børnene vil melde sig ind i forening, som vil være med til at udvikle dem endnu mere.

Aktiv medspiller i egen udvikling

Til idrætsforløbene er børnene også selv med til at udfordre sig selv og har en medbestemmelse, i hvad der skal laves. Derudover stilles børnene overfor idrætslige udfordring, som de til dels selv skal finde en måde at klare. Det kunne være via forhindringsbaner, hvor de skal finde løsninger til at klare forskellig forhindringer. Et andet eksempel kan være de skal kaste en bold efter noget. Her skal de selv korrigere, så de efter hvert forsøg kommer nærmere at ramme rigtig sted med bolden.

Gentagelse og genkendelighed og skoleparathed

Idrætsforeningerne er gode til at starte og slutte på samme måde, hvilket skabe genkendelighed hos børnene og de lærer at når instruktører siger det her, så skal vi gøre det her.

Herudover lærer børnene også skulle modtage beskeder, stå på række, vente på det bliver deres tur og meget mere.

Inspiration til indretning og organisering af pædagogiske rum og rammer med fokus på bevægelse

Ved at børnene og pædagogerne kommer ud og prøver idrætter andre steder, end i deres egen institution, så får de også ny inspiration. Det kunne være hvordan er rummet indrettet eller hvilke redskaber i rummet motiverer børnene til bevægelser sig.

Pædagogerne får ligeledes inspiration til, hvordan de idrætsfaglige instruktører præsenterer og håndholde regler. Fx ved boldkast til hinanden, skal man sikre sig den anden er klar til at modtage, eller at man altid skal sikre sig, der ikke er nogen i den retning man kaster bolden.

Nye snitflader

Med idrætsforløb og den flyers institutionen modtager fra FIU, har pædagogerne mulighed for at hjælpe forældrene til at finde idrætstilbud til netop deres børn. Pædagogerne kan ud fra forløbene se, om den specifikke idræt har været noget, der har tiltalt det enkelt barn, og informere forældrene om den glæde barnet har udvist for idrætsforløbet.

Nye børnefællesskaber

Institutionerne vælger ofte at bruge forløbene på en af følgende 3 måder til i forbindelse med fællesskaber:

 1. Sætter børn sammen fra forskellige stuer (fx. 3 fra hver stue), for at skabe fællesskab på tværs af stuer. Dette ses ofte ved de ældre børn.
 2. Skaber sammenhold på stuer, hvor der er kommet nye børn til, som skal lærer hinanden at kende.
 3. Skabe nye fællesskaber på en stuer. Idrætsforløbene kan være med til at skabe nye fælleskaber på tværs af nuværende fællesskaber/grupper på stuen.
Fokus på deltagelsesmulighed er for børn i udsatte positioner

Idrætten er generelt være god til at inkludere udsatte børn og unge. foreningsidrætten er en helt anden arena, end hvad børnene er vant til. Derfor giver det nye muligheder at være sammen på, også for udsatte børn. I idrætten er det verbale sprog underordnet, da det er kroppen der er i fokus.

I idrætten kan man være med på mange måder. Det vigtigste er at børnene selv føler de har været med, og haft det sjovt. Om man er aktiv med i legen, hjælper instruktøren, boldhenter, dommer, hepper eller noget helt andet, er underordnet, bare barnet selv har følt, at man har været en del fælleskabet og aktiviteten.

 

Hvad er jeres opgave:

 • Have en kontaktperson, som FIU idrætskonsulent kan koordinere et forløb med
 • Møde op til tiden de pågældende dage
 • Have pædagoger med som er aktiv med i undervisningen
 • Står for at holde styr på børnene under forløbene
 • Videregive materiale/flyers om idrætsmulighederne til de forældre som har haft børn med i forløbet. Det kan både være via aula eller fysisk materiale. 

 

Hvad står FIU for:

 • Finde idræt/instruktør
 • Booke facilitet til forløbet
 • Koordineringen af forløbet med både instruktør og institutionen
 • Være til stede første gang og sikre det hele komme godt i gang og at sikre undervisningen har en høj kvalitet
 • Give institutionen materiale som de kan give videre om idrætsmuligheder på Frederiksberg

 

Vil din daginstitution gerne være med?
Så kontakt venligst Teis. Se kontakt information i bunden.

Økonomisk støtte
Kender du et barn eller ung, som har brug for praktisk eller økonomisk støtte til at blive en del af foreningslivet på Frederiksberg, er du velkommen til at kontakte Frederiksberg Kommunes FritidsGuide-koordinatorer. Du kan læse mere her.

 

Det er muligt at lave forløb med disse idrætter

 • Badminton
 • Basket
 • Boldspil
 • Dans
 • Floorball
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Rugby
 • Tennis

Kontaktinformation på playmaker

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Idrætskonsulent