FIU-eliteidrætsordning 2020-2021

 

Eliteidræt og STX-uddannelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF

For unge eliteidrætsudøvere der er tilknyttet og træner i en klub på Frederiksberg, og som har et ønske om at gå i gymnasie tæt på træningsfaciliteterne, er det muligt at søge om elitesport-godkendelse i Frederiksberg Idræt (FIU). En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF (Falko). Eliteidræts-ordningen har til formål at give eliteidrætselever mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne. Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, kan du optages på Falkonergårdens 3-årige STX-linie. Bemærk at optagelsen gennem denne ordning IKKE giver adgang til morgentræning eller andre af Team Danmark ordningens fleksible rammer.

Derfor, hvis du ønsker Team Danmark ordningens fleksible rammer, anbefaler vi, at du søger om Team Danmark godkendelse og Team Danmark linjerne på Falkonergården.


Lidt om Falkonergårdens Gymnasium og HF:
Falkonergården har et stærkt eliteidrætsmiljø, da skolen har mange Team Danmark- og lokale eliteidrætselever. Falkonergården har et godt samarbejde med klubber og foreninger på Frederiksberg. Falkonergården er et stort gymnasium med ca. 1000 elever (heraf 420 Team Danmark- elever) og 110 lærere. Som eliteidrætselev kan du søge om optagelse blandt alle tre-årige stx-studieretninger der udbydes i skoleåret 20/21. Se hvilke studieretninger der tilbydes samt få flere informationer på skolens hjemmeside.

Falkonergården afholder orienteringsaften tirsdag den 21. januar 2020. Kontakt gerne skolen på falko@falko.dk for at aftale et besøg og få et indtryk af skolens hverdag.


Krav til godkendelse og ansøgningsprocedure:
For at søge om optagelse på Falkonergården som eliteidrætselev, skal du dyrke idræt på højt plan i en klub eller forening på Frederiksberg, brænde for din sport og for at kombinere sport og ungdomsuddannelse. Du skal du udfylde nedenstående ansøgningsblanket samt udtalelse fra din træner og sende begge til FIU senest den 3. februar 2020.

Du får svar på om du er godkendt senest d. 17. februar 2020. Derefter skal du følge den normale ansøgningsprocedure til ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejleder. Husk at anføre i din ansøgning, at du er godkendt som eliteidrætselev i FIU- eliteidrætsordning.

Spørgsmål?:
Har du spørgsmål omkring optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF, kan du kontakte Kristoffer Nielsen. Har du spørgsmål angående ansøgning om godkendelse som eliteidrætselev i FIU, kan du kontakte Karina Ildor Jacobsgaard.

 

Kontaktoplysninger:

Kristoffer Nielsen                                            Karina Ildor Jacobsgaard

TD koordinator                                                Idrætskonsulent

Telefon: 2891 8514                                          Telefon: 2237 4229

E-mail: kn@falko.dk                                       E-mail: karina@fiu-frederiksberg.dk

www.falko.dk                                                    www.fiu-frederiksberg.dk