Vælg en side

FIU-eliteidrætsordning 2021-2022

 

Eliteidræt og STX-uddannelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF

 

Formål med FIUs Eliteidrætsordning
Ordningen har til formål at give eliteidrætsudøvere fra en Frederiksberg-forening mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne.

Hvad kan FIUs Eliteidrætsordning?
En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, kan du optages på Falkonergårdens 3-årige STX-linie. Bemærk at optagelse gennem denne ordning IKKE giver adgang til morgentræning eller andre af Team Danmark ordningens fleksible rammer. Derfor, hvis du ønsker Team Danmark ordningens fleksible rammer, anbefaler vi, at du søger om Team Danmark godkendelse og søger om Team Danmark linjerne på Falkonergården.

Hvem kan søge?
For at søge om optagelse på Falkonergården som eliteidrætselev gennem FIUs Eliteidrætsordning, skal du dyrke idræt på højt plan i en klub eller forening på Frederiksberg, brænde for din sport og for at kombinere sport og ungdomsuddannelse.

Lidt om Falkonergårdens Gymnasium og HF
Falkonergården har et stærkt eliteidrætsmiljø, da skolen har mange Team Danmark- og lokale eliteidrætselever. Falkonergården har et godt samarbejde med klubber og foreninger på Frederiksberg.

Falkonergården er et stort gymnasium med ca. 1000 elever (heraf 420 Team Danmark-elever) og 110 lærere. Som eliteidrætselev kan du søge om optagelse blandt alle tre-årige stx-studieretninger der udbydes i skoleåret 21/22. Se hvilke studieretninger der tilbydes samt få flere informationer på skolens hjemmeside falko.dk.

Falkonergården afholder orienteringsaften tirsdag den 19. januar 2021. Følg med på Falkonergårdens hjemmeside, om orienteringsaftenen eventuelt bliver afholdt online.

Krav til godkendelse og ansøgningsprocedure
Du skal udfylde nedenstående ansøgningsblanket (se link) og sende den til FIU med frist den 25. januar 2021. Du får svar på om du er godkendt senest d. 12. februar 2021. Nogle vil blive indkaldt til personlig samtale i relation til godkendelse. Hvis du skal til samtale, får du besked den 29. januar. Samtaler bliver afholdt torsdag 4. februar kl. 19-21, lørdag 6. februar kl. 14-18 og søndag 7. februar kl. 9-13.

Hvis du opnår godkendelse, skal du følge den normale ansøgningsprocedure til ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejlederen. Husk at anføre i din ansøgning, at du er godkendt som eliteidrætselev i FIU-eliteidrætsordning.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål omkring optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF, kan du kontakte Kristoffer Nielsen. Har du spørgsmål angående ansøgning om godkendelse som eliteidrætselev i FIU, kan du kontakte Karina Ildor Jacobsgaard.

 

KONTAKT FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM OG HF

Kristoffer Nielsen
TD Koordinator
Telefon: 28 91 85 14
E-mail: kn@falko.dk

www.falko.dk

 

KONTAKT FIU

Karina Ildor Jacobsgaard
Idrætskonsulent
Telefon: 22 37 42 29
E-mail: karina@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk