Vælg en side

Bevæg dig for livet

Aktører går sammen om at få flere Frederiksberg borgere fra inaktiv til idrætsaktiv

Sammen med DGI og DIF har Frederiksberg Kommune skrevet under på en 5-årig visionsaftale med et mål om, at 9500 flere frederiksbergborgere bliver idrætsaktive og 5000 af disse bliver medlem af en idrætsforening. Frederiksberg er pilotkommune og FIU indgår som partner, vidensbank, understøttende og vejledende aktør for foreningsidrætten.

Jordnære tiltag skal få borgerne ind i foreningerne
Der er bred politisk opbakning omkring aftalen som er funderet i dels en politisk følgegruppe og dels en administrativ styregruppe. Og i begge grupper sidder FIU med ved bordet sammen med DGI og DIF. Med udgangspunkt i FIUs kompetencer og ressourcer, vil FIU i projektet have fokus på jordnære tiltag, der direkte understøtter vores idrætsforeninger og giver flere aktive.

Fælles fokus og positiv energi
Aftalen indeholder for Frederiksberg Kommune fire primære indsatsområder:

 Foreningsidræt og træningsfælleskaber
 Småbørnsfamilier
 Seniorer +60
 Unge

Hver målgrupper har sine forudsætninger og udfordringer, men fælles for alle grupper er, at visionsaftalen kun kan lykkes, hvis der bliver løftet i flok og med et fælles fokus, og FIU vil gøre sit til at understøtte Frederiksbergs idrætsforeninger, så vi kan få flere medlemmer i foreningerne.

FIU – Support og Inspiration til idrætsforeningerne
Helt konkret tilbyder FIU i forlængelse af Bevæg dig for livet aftalen fri adgang for idrætsforeningerne til FIUs faciliteter i ekstra 750 timer pr år. FIU yder dertil støtte til opstart af nye aktiviteter/motions-fællesskaber samt støtte til forenings- og/eller aktivitetsudvikling med kobling til DGI og specialforbundene. Vi ved, at vores faciliteter i dag er stort set fuldt udnyttede, men vi skal hjælpe hinanden til at tænke ud af boksen i forhold til facilitetsbrugen. Og så skal vi prøve at fange dem, som vi sjældent når med de traditionelle foreningsidrætsgrene.

Mere information
Hvis du ønsker at vide mere om Bevæg dig for Livet initiativet og hvordan FIU kan hjælpe, er du velkommen til at tage en snak med vores idrætskonsulent.  Du kan også læse mere om Bevæg dig for Livet initiativet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside her:
www.frederiksberg.dk/bevaegdigforlivet