Vælg en side

     

Frivilligprojektet 2022

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet – uden frivillige, ingen forening.

Inspiration og initiativer

De tre medvirkende foreninger ODK, FamilieIdræt og FA2000 har i løbet af projektprocessen arbejdet med initiativer på flere niveauer for at understøtte deres rekruttering og fastholdelse af frivillige/trænere/instruktører. Initiativerne blev igangsat I løbet af projekts forskellige faser og nedenstående kan du læse mere om foreningerne generelle erfaringer samt læse mere om nogle af foreningerne konkrete initiativer.

Foreningernes generelle erfaringer på tværs af foreningerne:

  1. Prioriter arbejdet med frivillige, trænere og instruktører

Samfundet er foranderligt og det er derfor vigtigt at din forening løbende at arbejder og prioriterer arbejdet med rekruttering og fastholdelse af frivillige, trænere og instruktører.

  1. Gør det nemt

Gør det nemt at blive frivillig, træner og instruktør i din forening. Der er mange tilbud, så de frivillige opgaver skal være konkrete og det skal være nemt at finde information om hvor, hvordan og hvilke opgaver man kan varetage som frivillig. Mange frivillige starter med mindre konkrete og uforpligtende opgaver og rekrutteres oftest gennem personlig kontakt.

  1. Tag godt imod de nye og lær de frivillige at kende

I skal sikre en god velkomst og onboarding af nye frivillige herunder forventningsafstemning og løbende opfølgning/samtaler.

  1. Fasthold og anerkend de frivillige

Anerkendelse er vigtigt, hvis du ønsker at fastholde frivillige i din forening. Anerkend alle frivillige, uanset bidrag, så de på sigt får lyst til at bidrage til forpligtende opgaver i jeres fællesskab f.eks. som instruktør. Fortæl dem at de gør en forskel for foreningen og spørg dem, hvad de gerne vil have, som frivillig i foreningen.

ODKs FRIVILLIGKORPS

ODK har gjort det nemt og uforpligtende at tilmelde sig som frivillig i deres forening. Via en formular på deres hjemmeside kan deres medlemmer nu tilmelde sig som frivillig på forskellige adhoc opgaver eller i udvalgsopgaver. På den måde har ODK fået et frivilligkorps, som de kan kontakte, når de har brug for det og når der er nogle som viser interesse.

Du kan se formularen og læse mere om at være frivillig i ODK på deres hjemmeside på følgende link: Bliv frivillig Bliv frivillig i Gymnastikforeningen ODK

Hvordan?

ODK har brugt Google Analyse til at lave en nem formular som de har linket til via deres hjemmeside. Gennem Google Analyse kan de trække mailadresser og information om, hvilke opgaver de interesserede medlemmer ønsker at bidrage til. Google Analyse er et gratis system, som kræver en google mail. På følgende link kan du læse mere om værktøjet og hvordan du kan bruge det: Google Analyse: Onlineværktøj til oprettelse af formularer | Google Workspace.

Hvad har det givet dem?

Allerede efter 3 dage havde ODK fået 8 nye frivillige i deres korps.

Hvad skal man være opmærksom på?

Det er et nemt redskab at bruge for at få nye frivillige, men det kan ikke stå alene. Det er vigtigt at have løbende dialog, opgaver og sikre at de frivillige bliver en del af et frivilligfællesskab.

FORÆLDREHJÆLPERE I FAMILIEIDRÆT

FamilieIdræt havde ikke tidligere beskæftiget sig med involvering af forældre som frivillige, men med inspiration fra projektets øvrige foreninger, så de et uforløst potentiale, som de ville afprøve. På hvert af deres hold fik de derfor arbejdet med frivillige forældrehjælpere på hvert hold, som kan bistå trænere og eventuelt overtage holdet ved sygdom eller lign.

Hvordan?

Først og fremmest har de arbejdet med forventningsafstemning i forhold til forældrehjælpernes rolle og ansvar på holdet. De har kortlagt konkrete opgaver f.eks. ved sygdom forventes det at forældrehjælperne kan åbne og aktivere medlemmerne på holdet, så FamilieIdræt undgår at aflyse deres aktiviteter.

Hvad har det givet dem?

Det har givet større ejerskab i foreningen for de frivillige forældre og gladere medlemmer, da foreningen undergår aflysninger. Derudover får instruktørerne mere hjælp i deres daglige undervisning.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der kan være begrænsninger for, hvilke aktiviteter som forældre kan varetage af aktiviteter uden at have uddannelse eller erfaringer med aktiviteterne. Ydermere kan det være vanskeligt for forældre at undervise samtidig med at skulle aktivere deres eget barn.

 

frivilligudvalg I FA2000

Via et frivilligudvalg har FA2000 valgt at sætte fokus på trivsel og fastholdelse af foreningen frivilige trænere og instruktører hele året rundt. Frivilligudvalget skal arbejde med anerkendelse, initiativer og indsatser, som bidrager til trivsel og fastholdelse.

Hvordan?

FA2000 har defineret, hvilke opgaver og ansvar udvalget har og har sendt en mail ud til deres medlemmer. Ved bare at række ud til foreningens medlemmer, så var der 5-6 som gerne ville være en del af udvalget. Herefter mødtes de og lagde en plan for deres kommende arbejde.

Hvad har det givet dem?

Et nyt udvalg, som kan bistå foreningens arbejde med løbende anerkendelse af frivillige.

Hvad skal man være opmærksom på?

Det kræver kræfter og ressourcer at drive et udvalg, så der skal stadig investeres i arbejdet med udvalget. Det løbende arbejde kræves også for at sikre at udvalget oplever en reel indflydelse i FA2000 i forhold til deres opgave.

 

MERE INSPIRATION 

Du kan læse om de forskellige workshops og finde slides fra projektet på følgende side: Frivillighed 2022 | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)

Derudover kan du finde mere inspiration til at arbejde med frivillige på DGI’s hjemmeside på følgende links: Sådan tiltrækker I flere frivillige (dgi.dk)

eller Få styr på opgaverne (dgi.dk)

 

Hør Rosita fra FamilieIdræt fortælle, hvad de har lært nederst på siden. Du kan også se, hvilke tiltag ODK har igangsat i forbindelse med projektet eller høre, hvorfor Jesper fra ODK synes at din forening skal være med i Frivilligprojektet 2.0. i 2023!

Se alle videoer fra fællesskabsprojektet på YouTube på: Frederiksberg Idræt, FIU – YouTube

 

Hvad har Rosita lært på workshop 1?

ODK’s Frivilligcorps

 

Hvorfor skal din forening være med?

Kontaktinformation

Thomas Sahl Kellberg

Thomas Sahl Kellberg

Idrætskonsulent

Tine Damm Timming

Tine Damm Timming

Idrætskonsulent