Vælg en side

Om Idræt på Tværs – Idrætsforløb i SFOer og klubber 

Frederiksberg Kommune har i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 valgt at prioritere ressourcer til øget samarbejde mellem SFOer/klubber i kommunen og idrætsforeningerne på Frederiksberg. Frederiksberg Idræt har været sparringspartner i processen, og vi ser på børnenes vegne positivt på, at bevægelse i løbet af skoledagen opprioriteres på Frederiksberg.  

Initiativet – kaldet Idræt på Tværs – går i store træk ud på at få idrætsforløb ud til institutionerne, for at give børnene mulighed for at prøve og deltage i forskellige idrætter i trygge rammer sammen med deres klassekammerater. Derudover er ambitionen, at vi vil se en stigning i antallet af børn i målgruppen 3. til 6. klassetrin, som bliver medlem af en idrætsforening. Under forløbene er der udover det faglige fokus også lagt vægt på, at børnene har det sjovt, mens de bevæger sig, og prøver nye idrætter, som de ikke har stiftet bekendtskab med før. 

Hvert idrætsforløb vil have kompetente instruktører fra de respektive foreninger for at sikre høj faglighed i undervisningen. Forhåbningen er desuden, at pædagogerne lader sig inspirere og viderebringer de gode erfaringer fra foreningslivet til dagligdagen i SFOen/klubben.  

Pædagogerne spiller en vigtig rolle for at forløbene bliver en succes og derfor er der udvalgt en bevægelsesambassadør fra hver institution, som kan hjælpe og støtte instruktøren under hver idrætsforløb. Rollen er også en stor del af, sammen med Frederiksberg Idræt at koordinere hvilke idrætter, som skal ud på institutionen i forhold til hvad rammer og faciliteter tillader. 

Målsætningen er, at hver institution gennemfører fire idrætsforløb per skoleår med start i september 2021. Èt forløb vil typisk være 1 times aktivitet om ugen i fire sammenhængende uger. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet.  

 

Kontaktinformation på playmakere

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Idrætskonsulent