Vælg en side

Information til Idrætsforeningerne

 

Idræt på Tværs – Idrætsforløb i SFOer og klubber

Frederiksberg Kommune har i skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 valgt at prioritere ressourcer til øget samarbejde mellem SFO/klubber i kommunen og idrætsforeningerne på Frederiksberg. FIU har været sparringspartner i processen og vi ser på børnenes vegne positivt på, at bevægelse i løbet af skoledagen opprioriteres, og særligt at dette sker i samarbejde med FIU og jer foreninger. 

Initiativet – oprindeligt benævnt Playmakerprojektet – går i store træk ud på at få idrætsforløb ud til institutionerne, for at give børnene mulighed for at prøve og deltage i forskellige idrætter i trygge rammer. Derudover vil instruktører fra jeres foreninger være i stand til at imødekomme børnene forskellige evner ved at skalere undervisningen, så alle kan være med og have det sjovt, samtidig med de får bevæget sig. 

Målsætning
Målsætningen er at gennemføre mindst 70 idrætsforløb årligt, dvs. at hver institution skal gennemføre 4 idrætsforløb per skoleår med start i september 2021. Èt forløb vil typisk være 1 times aktivitet om ugen i fire sammenhængende uger. Forløbene kan finde sted enten på institutionens område eller i en idrætsfacilitet. Det er vigtigt, at det er samme instruktør, der er til stede hver gang, da det vil forbedre chancerne for at skabe gode relationer til børnene. Det er en fordel, hvis pågældende instruktør forestår træningen i foreningen, når/hvis I inviterer til prøvetræning, med det formål, at nogle af dem melder sig ind i jeres forening efter forløbet. 

Som forening vil dét at lave idrætsforløb i SFOer og klubber være en god rekrutteringsplatform, hvis I gerne vil øge antallet af medlemmer i målgruppen 3.-6. klassetrin. Derudover bidrager I til udvikling af jeres instruktører, og i høj grad også til pædagogernes evner samt til børnenes lyst til at ville og kunne bevæge sig.  

Playmakernes rolle
FIU har to playmakere – Christian og Karina – hvis primære opgave er at gøre det nemt for både foreninger og institutioner at gennemføre idrætsforløb. Christian og Karina fungerer som bindeled mellem institutioner og foreninger, for at sikre de bedst mulige forløb til gavn for alle.  

I den fælles playmakerrolle varetager vi blandt andet følgende opgaver: 

  • Kontakt til institutionerne, herunder booking af faciliteter, planlægning af dag/tid, koordinering med ansvarlig pædagog 
  • Kontakt til og præcis koordinering med foreningens udvalgte instruktører 
  • Ansættelsesforhold og lønudbetaling til instruktører ved behov 
  • Markedsføring af en bred vifte af idrætstilbud overfor institutionerne 
  • Indkøb af udstyr, hvis nødvendigt 

 

Økonomi og udstyr
I projektet er der sat midler af til aflønning af instruktører og til en vis mængde af udstyr hvis nødvendigt. Derfor vil instruktørerne blive aflønnet med en standard takst på kr. 325,- i timen, som inkluderer transporttid, forberedelse og selve aktiviteten.  

Indkøb af udstyr skal aftales med FIUs playmakere.  

 

Vil din forening gerne være med?
Så kontakt venligst Tine eller Teis. Se kontaktinformation nedenfor.  

 

FAQ – Foreninger

Kontaktinformation på playmaker

Teis Nielsen

Teis Nielsen

Projektleder - Playmakerordning

Tine Damm Timming

Tine Damm Timming

Projektleder - Playmakerordning