Vælg en side

Hvorfor er det en rigtig god idé, at blive medlem af FIU?

Et FIU-medlemskab giver adgang til en række tilbud, som er vigtige for at kunne drive en idrætsforening:

• Man sidder som forening med til bords ved fordeling af træningstider på idrætsanlæggene og hallerne.

• Et medlemskab åbner dørene for at søge midler til foreningen. Gennem FIU er det muligt for foreninger at søge om tilskud / støtte til en række idrætsfremmelige aktiviteter. Og det er tilmed nemt og overskueligt at søge. Læs mere her om vores Rejselegat og initiativpulje her.

• FIU tilbyder løbende gode råd, sparring og vejledning til jeres forening i forhold til at vækste jeres forening på Frederiksberg og skabe samarbejder med andre foreninger og kommunale institutioner.

• FIU markedsfører gerne jeres forening på vores platforme og i forbindelse med Bevæg dig for Livet initiativet, giver vi jer sparring og støtte til at kickstarte nye initiativer og promoverer ledige hold, hvis I ønsker.

• Som medlem af FIU, etablerer jeres forening jer også som en del af den frederiksbergske sportsverden og booster jeres synlighed på Frederiksberg.

• FIUs ledelse og bestyrelse er dagligt i dialog med Frederiksberg Kommune. Vi har et tæt samarbejde med Frederiksbergs politikere, som vi sørger for er opdaterede og klædt ordenligt på i forhold til at varetage vores foreningers og idrættens behov og interesser, når idrætsrelaterede punkter er på dagsordenen, og der skal forhandles budgetter.

Hvordan ansøger min forening om medlemskab?

Man ansøger om medlemskab ved at sende en mail til FIUs idrætskonsulent eller FIU administration: fiu@fiu-frederiksberg.dk, hvor man formelt anmoder om medlemskab. Husk at vedhæfter foreningens vedtægter, samt angiver navn og kontaktinfo på foreningens kontaktperson – ofte formanden for foreningen.

Ansøgningen vil derefter blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis vi har nogle spørgsmål til ansøgningen, kontakter vi jer. Så snart FIUs bestyrelse har godkendt anmodningen om medlemskab er I fuldt medlem, og kan derved få glæde af alle fordelene.

Hvem kan søge?
Kravene for at kunne blive optaget som forening i FIU er, at man som forening skal være godkendt af Frederiksberg kommune som folkeoplysende forening, og samtidig som udgangspunkt skal være medlem af en af idrættens hovedorganisationer; DGI, DIF eller Dansk Firma Idræt.

Hvad forventes der af medlemsforeningerne i FIU?
FIUs organisationsstruktur giver medlemsforeningerne en stor grad af medindflydelse. Hvert anlæg er repræsenteret ved en brugergruppe og de fleste idrætsgrene er repræsenteret ved et fagidrætsudvalg. Det forventes, at medlemsforeninger deltager aktivt i disse udvalg. Derudover vil der være årlige møder arrangeret af FIU, hvor vi også forventer, at vores foreninger er repræsenteret.

Koster det noget at være medlem af FIU?
FIU opkræver et symbolsk beløb. Kontingentet pt. er 1.500 kr. pr. år.

Spørgsmål?
Såfremt I har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til os: fiu@fiu-frederiksberg.dk // 38 77 60 00.