Vælg en side

Eliteidrætsordning med falkonergården
skoleåret 2024-2025

 

Eliteidræt og STX-uddannelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

 

Formål med Eliteidrætsordning

Frederiksberg Idræts Eliteidrætsordning har til formål at give eliteidrætsudøvere fra foreninger på Frederiksberg mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne.

Hvad kan Eliteidrætsordningen?

En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus.

Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, kan du optages på Falkonergårdens 3-årige STX-linie. Bemærk at optagelse gennem denne ordning IKKE giver adgang til morgentræning eller andre af Team Danmark ordningens fleksible rammer, herunder godskrivning af fravær. Derfor, hvis du ønsker Team Danmark ordningens fleksible rammer, anbefaler vi, at du søger om Team Danmark godkendelse og søger om Team Danmark linjerne på Falkonergården.

Hvem kan søge?

For at søge om optagelse på Falkonergården som eliteidrætselev gennem FIUs Eliteidrætsordning, skal du dyrke idræt på højt plan i en klub eller forening på Frederiksberg, brænde for din sport og for at kombinere sport og ungdomsuddannelse. Derfor er et af kriterierne at sammenhængen mellem skole og træning gøres betydning lettere. Derudover er det et krav at din idræt er under DIF/Team Danmark.

Lidt om Falkonergårdens Gymnasium og HF

Falkonergården har et stærkt eliteidrætsmiljø, da skolen har mange Team Danmark- og lokale eliteidrætselever. Falkonergården har et godt samarbejde med klubber og foreninger på Frederiksberg.

Falkonergården er et stort gymnasium med ca. 1000 elever (heraf 420 Team Danmark-elever) og 110 lærere. Som eliteidrætselev kan du søge om optagelse blandt alle tre-årige stx-studieretninger der udbydes i skoleåret 2023/24. Se hvilke studieretninger der tilbydes samt få flere informationer på skolens hjemmeside falko.dk.

Falkonergården afholder orienteringsaften tirsdag den 16. januar 2024.

Krav til godkendelse og ansøgningsprocedure

Du skal udfylde vedlagte ansøgningsblanket og sende den til Frederiksberg Idræt (FIU) med frist den 21. januar 2024. Du får svar på om du er godkendt senest den 9. februar 2024. Nogle vil blive indkaldt til personlig samtale i relation til sin godkendelse. Samtaler bliver afholdt torsdag 1. februar kl. 18-21. Du får besked den 26. januar, om du skal til samtale.

Hvis du opnår godkendelse, skal du følge den normale ansøgningsprocedure til ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejleder. Husk at anføre i din ansøgning, at du er godkendt som eliteidrætselev i FIUs Eliteidrætsordning.

Har du spørgsmål omkring optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF, kan du kontakte Kristoffer Nielsen. Har du spørgsmål angående ansøgning om godkendelse på FIUs Eliteidrætsordning, kan du kontakte Teis Nielsen.

.

 

KONTAKT FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM OG HF

Kristoffer Nielsen
TD Koordinator
Telefon: 28 91 85 14
E-mail: kn@falko.dk

www.falko.dk

 

KONTAKT FREDERIKSBERG IDRÆT

Teis Nielsen
Idrætskonsulent
Telefon: 40 43 19 93
E-mail: teis@fiu-frederiksberg.dk

www.fiu-frederiksberg.dk