Vælg en side

Booking af idrætsfaciliteter

Idrætsfaciliteter på Frederiksberg bookes via Frederiksberg Bookingportal. Alle klubber og foreninger har fået tildelt et log-in til siden, og herfra bookes enkeltstående tider og serie-bookinger (bookinger, der strækker sig over en periode).


Guide til brug af portalen
Har du/I spørgsmål til hvordan portalen bruges, kan du/I finde de fleste svar i nedenstående vejledninger.

Særarrangementer
Udover booking af tider til idrætsaktiviteter, vil de fleste foreninger også gerne kunne booke faciliteterne til afholdelse af særarrangementer, fx. klubmesterskaber, sæsonafslutninger, turneringer og lignende. For retningslinjer og bookingproces, læs Booking af særarrangementer.