Vælg en side

Booking af idrætsfaciliteter

Idrætsfaciliteter på Frederiksberg bookes via Frederiksberg Bookingportal. Alle af Frederiksberg Kommune godkendte foreninger har adgang til bookingportalen. 

Fordeling for sæson 2023-2024, inkl. løbende ændringer (Inkluderer haller, skolesale og øvrige sale, der fordeles gennem FIU).
Gælder fra 1. august 2023 og gælder frem til 31. juli 2024. (opdateret 25. marts 2024)
Serie- og ad hoc bookinger fremgår ikke af denne fordeling. Se booking.frederiksberg.dk for aktuelle bookinger.

NYT i 2024! ÆNDRING AF LOGIN

Når jeres forening skal forlænge (dvs. genanmode) jeres holdtider til sæson 2024-2025, så kan jeres tidligere fælles foreningslogin ikke benyttes mere, da login skal være personligt. Det er kun følgende roller/personer, som kan forlænge holdtider: Formand, Bookingansvarlig, Kasserer eller Foreningsansvarlig. Du kan finde en vejledning til sæsonansøgning og at genanmode om holdtider her: Vejledning – Sæsonansøgning – version 2024.pdf (frederiksberg.dk)


Guide til brug af Frederiksberg bookingportal
Har du/I spørgsmål til hvordan bookingportalen bruges, kan du/I finde de fleste svar i nedenstående vejledninger. Ellers er du/I velkomne til at kontakte FIUs administration på 38 77 60 00.

Booking af arrangementer
Udover booking af tider til idrætsaktiviteter, vil de fleste foreninger også gerne kunne booke faciliteterne til afholdelse af særarrangementer, fx. klubmesterskaber, sæsonafslutninger, turneringer og lignende. For retningslinjer og bookingproces, læs Booking af særarrangementer.

ÆNDRINGER I SÆSON 2024-25
Søndermarksskolen er under renovation og derfor ikke mulig at benytte.