Vælg en side
Indberetning af ventelister

Indberetning af ventelister

I FIU’s arbejde med at optimere byens idrætsfaciliteter er det relevant, at vi kender efterspørgslen af foreningernes aktiviteter.  Vi har derfor sendt et spørgeskema ud for at få foretaget vores årlige afdækning af, hvor mange foreninger, der har venteliste samt...
Rekruttering af nye medlemmer

Rekruttering af nye medlemmer

Motivu kampagner Her efter sommeren vil FIU og Bevæg Dig for Livet gøre en ekstra indsats for rekruttering af to målgrupper til foreningslivet. Det er 60+ og 18-25-årige. Vores markedsføring vil være på sociale medier, infostandere i byen, infoskærme, på...