Vælg en side

Kære formænd, klubrepræsentanter, bestyrelse, Idrætsudvalg, Økonomiudvalg samt formænd for fagidrætsudvalg og brugergrupper,

Det seneste år har mildt sagt været omskifteligt og udfordrende for både FIU og ikke mindst for jer idrætsforeninger. Med håb for en snarlig yderligere genåbning af foreningsidrætten, vil FIU gerne samle jer foreninger til formandsmøde.

Mødet bliver afviklet digitalt, og finder sted mandag d. 15. marts kl. 17.00-19.00, hvor vi har følgende punkter til dagsordenen:

  • Velkomst
  • Foreningsidrætten efter coronanedlukningen ved Henrik Brandt fra Idrættens Konsulenthus
  • Status på FIU’s facilitetsplan mv. v. FIU
  • Bordet rundt med nyt fra foreningerne
  • Info om Fritids- og Flygtningeguiderne
  • Nyt og aktuelt fra FIU’s idrætskonsulenter

Vi opfordrer alle foreninger til at deltage i formandsmødet. Hver forening kan deltage med tre personer, og skulle du selv være forhindret, er du velkommen til at sende et andet medlem af klubbens ledelse.

Vi må desværre denne gang bryde den gode tradition, da vi jo ikke kan byde på middag til det digitale møde.

Læs og print den formelle invitation her: Invitation til online Formandsmøde 15. marts 2021

Tilmelding/afbud sendes til fiu@fiu-frederiksberg.dk inden torsdag den 11. marts. Efterfølgende sender vi link til det digitale møde.