Vælg en side

11. juni 2020

Til fodboldklubberne: 

 Regler for jeres brug af fodboldbanerne er naturligvis lempet efter den seneste åbning fra myndighederne og DBU i mandags, så I nu kan spille med grupper på 50 spillere/trænere. Vi stopper derfor med at opstrege 5-mandsbanerne (men tænker stregerne nok er synlige nogle uger frem), så I frit kan vælge at opdele jeres baner i 5-, 7- eller 11-mandsbaner. Hvis I spiller på 7-mandsbaner med forskellige grupper på hver banehalvdel, skal I med toppe lave en adskillelse af banerne på 2 meter.

Samtidig udvider vi åbningstiderne for banerne i weekender, så de lørdage er åbne til kl. 16.00. Søndage vil de fortsat være åbne til kl. 14.00, men I kan ved behov få accept til senere brug ved henvendelse til Jan Schlüter.

Omklædningsrum i Frederiksberghallerne er fortsat lukket lidt endnu, men vi giver en melding, straks vi er klar til at åbne dem med myndighedernes begrænsning om 4 m2 pr. bruger.

Det er dog vigtigt at understrege, at de seneste ændring IKKE har betydning for bl.a. krav om

 • ALLE spillere skal forud for træningen have afsprittet hænder
 • Bolde og evt. andet udstyr skal rengøres efter brug
 • Der er IKKE adgang for forældre og andre tilskuere på banerne hverken til træninger eller kampe
 • Når spillere og trænere forsamles før og efter træning skal dette ske med 1 meters afstand
 • For børnehold skal målstolperne på målene på de anvendte baner rengøres eller afsprittes efter afslutningen på træningen/kampen (er netop blevet fastholdt af Frederiksbergs kommune børnelæge, med krav om at ordningen fortsætter frem til udgangen af sommerferien)
 • I skal opretholde ordningen med coronavagter minimum næste uge (uge 25) med, ligesom ordningen bør fortsætte, hvis I selv oplever udfordringer med jeres hold og spilleres overholdelse af reglerne.

 

8. juni 2020

Vi har i FIU noteret os den glædelige beslutning i folketinget om at genåbne for de indendørs idrætsgrene, og glæder os til at kunne genåbne de af FIU drevne faciliteter. Men da vi endnu ikke har modtaget vejledninger med de vilkår, som gælder for genåbningen, og dermed afklaring af de krav vi på anlæggene i fælleskab med jer skal efterleve, kan vi endnu IKKE give grønt til I kan genoptage jeres aktiviteter.

Vi håber meget at modtage vejledningerne i morgen mandag, så vi herefter kan udmelde rammer og krav for hver enkelt forenings aktiviteter.

Med andre ord – ingen forening kan genoptage jeres indendørs aktiviteter, før end I har modtaget mail fra os i FIU, med præcise vilkår og krav til foreningen og jeres hold.

 

23, april 2020

Baseret på myndighedernes og DIF/DGI’s seneste udmeldinger har FIU i samspil med Frederiksberg kommune besluttet at igangsætte første skridt i en delvis og begrænset genåbning af FIU’s anlæg. For langt de fleste er anlæggene fortsat nedlukket for alle foreningsaktiviteter, hvilket fortsat i fuldt omfang er tilfældet med alle de indendørs idrætsanlæg. FIU vil løbende følge myndighedernes udmeldinger, og ud fra disse udmelde de næste skridt i genåbningen.

Indtil videre bedes alle notere sig følgende regler, som er grundlaget for hele FIU’s plan for genåbningen af anlæggene for foreningsaktiviteter

 • FIU melder ud af de officielle kommunikationskanaler, når der er ændringer i mulighederne for brug af faciliteterne – og i mellemtiden er seneste udmelding fortsat gældende (så aktuelt er langt de fleste anlæg f.eks. lukket for de fleste foreninger)
 • De konkrete retningslinjer og begrænsninger for foreningernes aktiviteter udarbejdes med udgangspunkt i de centrale myndigheder og idrætsorganisationers udmeldinger og vejledninger, samt med fokus på de lokale forhold. Der bliver derfor betydelige begrænsning herunder loft på deltagerantal samt krav om afstand mellem deltagerne
 • De enkelte foreninger bliver 100% ansvarlige for deres hold/medlemmer efterlever de regler, som vi udmelder for begrænset brug af faciliteterne. Hvis reglerne ikke efterleves, vil det få den konsekvens, at vi igen lukker for den/de pågældende foreningers adgang til brug af faciliteterne
 • Det er ligeledes foreningens ansvar at stille værnemidler, som eksempelvis handsker og sprit,  til rådighed, hvor det er påkrævet/anbefalet
 • FIU vil i høj grad forholde os til erfaringerne fra de faciliteter der begrænset genåbnes, og tage ved lære af de høstede erfaringer, inden vi overvejer yderligere genåbning

I første skridt åbnes der alene for aktiviteter indenfor atletik og petanque i Frederiksberg Idrætspark samt bueskydning bag Kedelhallen. Aktiviteterne for de pågældende foreninger bliver alene i fastelagte tidsslots, hvor der bliver ikke adgang til omklædningsfaciliteter eller nogen form for socialt samvær hverken ude eller inde. Også de pågældende anlæg vil forblive lukket udover de begrænsede tider de genåbnes.

Husk at vi stadig er meget langt fra normale tilstande i samfundet generelt, og det også er en anden form for idrætsudøvelse, end den vi er vant til.

SAMMEN STOPPER VI SMITTEN!

 

7. april 2020

Forlænget påbud om nedlukning
Så fik vi igen en ny melding fra myndighederne i går aftes, hvor de første spæde skridt i den kontrolleret genåbning af det danske samfund blev præsenteret. I første omgang er sports- og fritidsfaciliteter ikke inkluderet, hvilket betyder, at nedlukningen af vores anlæg, både indendørs og udendørs, fortsætter.

Afvikling af træninger og kampe
Vi vil gerne understrege, at vi i FIU er indstillet på at strække os langt for at hjælpe vores idrætsforeninger med hensyn til at få afviklet træninger og kampe, når myndighederne igen giver tilladelse til foreningsaktiviteter i vores faciliteter. Når vi har et mere præcist billede af hele situationen, og dermed omfanget af behov og muligheder, vil vi give en mere klar udmelding.

FIU arbejder videre
Selvom vi på anlæggene har lukket for aktivitet, benytter vi muligheden for at løse drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver, så faciliteterne er helt klar til brug, så snart myndighederne igen tillader dette. Og hos administrationen er vi også fortsat på job og løser de planlagte (og mindre planlagte!) opgaver. Og vi hjælper gerne vores foreninger med afklaring af spørgsmål i den ganske unormale situation, så ring eller skriv endelig til os.

I ønskes alle en god Påske, og vi glæder os til at se jer igen ”på den anden side”.

 

23. marts 2020

Som konsekvens af  Coronavirussen Covid-19 er FIUs anlæg fortsat lukket, i tråd med myndighedernes anvisninger, som FIU følger nøje. Dette gælder indendørs såvel som udendørs anlæg og kunstgræsbaner.

 

19. marts 2020

Bestyrelsesformand har lavet et lille blogindlæg om Coronavirussen. Læs det her: https://fiu-frederiksberg.dk/formandens-blog/

 

18. marts 2020

Vi har tidligere meldt ud, at det var tilladt at lave selvtræning i små grupper på kunstgræsbanerne.

Det er det ikke mere.

Fra og med dags dato er det fra myndighedernes side blevet besluttet, at al ophold og aktivitet på kunstgræsbanerne er forbudt.

 

17. marts 2020

FIU har netop udsendt et nyhedsbrev, hvor vi forsøger at svare på de spørgsmål, som vi oplever vores idrætsforeinger primært bokser med under corona-virussen. Læs det her:

https://mailchi.mp/ed79fb82a9ee/fiu-nyhedsbrev-coronavirus

 

13. marts 2020

I lyset af corona-krisen er der kommunal forståelse for, at generalforsamlingerne ikke nødvendigvis kan blive afviklet som planlagt, og at dette vil medføre evt. overskridelser af deadline for indberetning af regnskabs/beretningsmateriale..

FIU er over de sidste par dage blevet kontaktet af en del foreninger, der er bekymret for, om det får nogle konsekvenser, at de ikke kan aflevere deres regnskabs/beretningsmateriale til tiden grundet coronavirussen. Det gør det ikke!

For at kunne aflevere regnskabs/beretningsmateriale, skal klubber og foreninger have afholdt generalforsamling. Materialet skal indeholde godkendt regnskab, som er underskrevet af bestyrelsen, formandens beretning og referat. Ifølge et nyt regelsæt skal bestyrelsen mødes en gang yderligere for at underskrive referatet. I lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om ikke at mødes i større forsamlinger, vil mange klubber og foreninger ikke kunne afholde generalforsamling før at corona-krisen er drevet over, og det igen meldes for i orden at mødes i større grupper.

Meldingen fra Frederiksberg kommune er, at under den givne situation er de selvfølgelig klar til at udskyde deadline for indberetning af regnskabs/beretningsmateriale, og dermed give klubberne/foreningerne mulighed for at skubbe deres generalforsamling indtil det igen kan anbefales at mødes i større forsamlinger.

Frederiksberg Kommune regner med at melde dette ud i forbindelse med udsendelse af deres afregningsmateriale omkring 1. april, hvortil der også vil indgå et årshjul med deadlines mv.

 

12. marts 2020

Bemærk at vi har ændret datoen, således at alle vores anlæg pt. nu er lukket til og med fredag den 27. marts. Denne dato kan selvfølgelig stadig ændre sig.

 

12. marts 2020

Grundet Coronavirussen og de skærpede krav udstedt af sundhedsmyndighederne, har FIU valgt at udsætte Repræsentantskabsmødet på ubestemt tid. Det vil sige at mødet den 26. marts er aflyst!

I mellemtiden kan både beretningen og årsregnskabet også læses og downloades fra vores hjemmeside her:

https://fiu-frederiksberg.dk/repraesentantskabsmoede-2019/

Når vi har en ny dato for mødet klar, vil vi give besked herom sammen med en formel indkaldelse/invitation og dagsorden.

 

OPDATERING
11. marts 2020 kl. 21.35.

Som konsekvens af det pressemøde, der netop er blevet afholdt med vores Statsminister og øvrige myndigheder lukker alle FIUs anlæg med virkning fra imorgen.

Det er en alvorlig situation og vi skal naturligvis også gøre alt hvad vi kan for at mindske smitten i samfundet. Vi har derfor besluttet at al aktivitet standses på vores anlæg og anlæggene lukkes ned til og med fredag den 27. marts. Datoen kan blive forlænget afhængig af situationen. Vi skal nok komme med mere information, når og hvis noget ændres.

 

11. marts 2020

Vi tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du se, hvilke tiltag vi har sat i gang på vores anlæg, og hvad du som foreningsmedlem og besøgende bør gøre.

HVAD GØR VI?

 • Vi har øget rengøringsfrekvensen og styrket rutinerne i vores idrætshaller for at sikre, at du har trygge og rene omgivelser at træne og dyrke idræt i.
 • Vi vil rengøre både træningsudstyr og andre flader, som primært er i kontakt med hænder oftere (f.eks. dørhåndtag, sæbedispensere, bookingstationer mm.).
 • Der vil derudover blive placeret håndsprit flere steder rundt omkring i hallerne.
 • Alle ansatte som har været i Coronaudsatte områder, vil være i karantæne i en periode på 14 dage efter hjemkomst, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

HVAD BØR DU SOM BESØGENDE GØRE?

 • Hvis du føler dig på toppen, vil vi rigtig gerne have besøg af dig! Men husk at være ekstra opmærksom på din hygiejne, som er endnu vigtigere nu.
 • Vask dine hænder og desinficer dem før og efter træning. Husk også at afspritte udstyr i forbindelse med din træning, hvor det er muligt.
 • Begræns den fysiske kontakt: Ingen high fives, kram eller kys. Kun store smil
 • Host og nys i dit ærme, ikke i dine hænder!
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj: Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, indtil du er frisk igen, så du ikke udsætter andre for smittefare. Det gælder også uafhængigt at Coronavirussen.
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg, så sørg for at holde afstand og bed andre om at tage hensyn.
 • Hvis du for nyligt har rejst i Corona berørte områder, og derfor er i karantæne – frivilligt eller beordret – beder vi dig om at blive hjemme eller undgå at komme i vores idrætshaller i karantæneperiode (ligesom vi gør med vores medarbejdere). Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger her.

Er du ikke tryg ved at tage i idrætshallerne, så har vi fuld forståelse for det, og glæder os til at se dig igen når du er klar til dette.

Hvis du har flere spørgsmål så kontakt den respektive halinspektør eller FIUs administration.