23. marts 2020

Som konsekvens af  Coronavirussen Covid-19 er FIUs anlæg fortsat lukket, i tråd med myndighedernes anvisninger, som FIU følger nøje. Dette gælder indendørs såvel som udendørs anlæg og kunstgræsbaner.

 

19. marts 2020

Bestyrelsesformand har lavet et lille blogindlæg om Coronavirussen. Læs det her: https://fiu-frederiksberg.dk/formandens-blog/

 

18. marts 2020

Vi har tidligere meldt ud, at det var tilladt at lave selvtræning i små grupper på kunstgræsbanerne.

Det er det ikke mere.

Fra og med dags dato er det fra myndighedernes side blevet besluttet, at al ophold og aktivitet på kunstgræsbanerne er forbudt.

 

17. marts 2020

FIU har netop udsendt et nyhedsbrev, hvor vi forsøger at svare på de spørgsmål, som vi oplever vores idrætsforeinger primært bokser med under corona-virussen. Læs det her:

https://mailchi.mp/ed79fb82a9ee/fiu-nyhedsbrev-coronavirus

 

13. marts 2020

I lyset af corona-krisen er der kommunal forståelse for, at generalforsamlingerne ikke nødvendigvis kan blive afviklet som planlagt, og at dette vil medføre evt. overskridelser af deadline for indberetning af regnskabs/beretningsmateriale..

FIU er over de sidste par dage blevet kontaktet af en del foreninger, der er bekymret for, om det får nogle konsekvenser, at de ikke kan aflevere deres regnskabs/beretningsmateriale til tiden grundet coronavirussen. Det gør det ikke!

For at kunne aflevere regnskabs/beretningsmateriale, skal klubber og foreninger have afholdt generalforsamling. Materialet skal indeholde godkendt regnskab, som er underskrevet af bestyrelsen, formandens beretning og referat. Ifølge et nyt regelsæt skal bestyrelsen mødes en gang yderligere for at underskrive referatet. I lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om ikke at mødes i større forsamlinger, vil mange klubber og foreninger ikke kunne afholde generalforsamling før at corona-krisen er drevet over, og det igen meldes for i orden at mødes i større grupper.

Meldingen fra Frederiksberg kommune er, at under den givne situation er de selvfølgelig klar til at udskyde deadline for indberetning af regnskabs/beretningsmateriale, og dermed give klubberne/foreningerne mulighed for at skubbe deres generalforsamling indtil det igen kan anbefales at mødes i større forsamlinger.

Frederiksberg Kommune regner med at melde dette ud i forbindelse med udsendelse af deres afregningsmateriale omkring 1. april, hvortil der også vil indgå et årshjul med deadlines mv.

 

12. marts 2020

Bemærk at vi har ændret datoen, således at alle vores anlæg pt. nu er lukket til og med fredag den 27. marts. Denne dato kan selvfølgelig stadig ændre sig.

 

12. marts 2020

Grundet Coronavirussen og de skærpede krav udstedt af sundhedsmyndighederne, har FIU valgt at udsætte Repræsentantskabsmødet på ubestemt tid. Det vil sige at mødet den 26. marts er aflyst!

I mellemtiden kan både beretningen og årsregnskabet også læses og downloades fra vores hjemmeside her:

https://fiu-frederiksberg.dk/repraesentantskabsmoede-2019/

Når vi har en ny dato for mødet klar, vil vi give besked herom sammen med en formel indkaldelse/invitation og dagsorden.

 

OPDATERING
11. marts 2020 kl. 21.35.

Som konsekvens af det pressemøde, der netop er blevet afholdt med vores Statsminister og øvrige myndigheder lukker alle FIUs anlæg med virkning fra imorgen.

Det er en alvorlig situation og vi skal naturligvis også gøre alt hvad vi kan for at mindske smitten i samfundet. Vi har derfor besluttet at al aktivitet standses på vores anlæg og anlæggene lukkes ned til og med fredag den 27. marts. Datoen kan blive forlænget afhængig af situationen. Vi skal nok komme med mere information, når og hvis noget ændres.

 

11. marts 2020

Vi tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du se, hvilke tiltag vi har sat i gang på vores anlæg, og hvad du som foreningsmedlem og besøgende bør gøre.

HVAD GØR VI?

 • Vi har øget rengøringsfrekvensen og styrket rutinerne i vores idrætshaller for at sikre, at du har trygge og rene omgivelser at træne og dyrke idræt i.
 • Vi vil rengøre både træningsudstyr og andre flader, som primært er i kontakt med hænder oftere (f.eks. dørhåndtag, sæbedispensere, bookingstationer mm.).
 • Der vil derudover blive placeret håndsprit flere steder rundt omkring i hallerne.
 • Alle ansatte som har været i Coronaudsatte områder, vil være i karantæne i en periode på 14 dage efter hjemkomst, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

HVAD BØR DU SOM BESØGENDE GØRE?

 • Hvis du føler dig på toppen, vil vi rigtig gerne have besøg af dig! Men husk at være ekstra opmærksom på din hygiejne, som er endnu vigtigere nu.
 • Vask dine hænder og desinficer dem før og efter træning. Husk også at afspritte udstyr i forbindelse med din træning, hvor det er muligt.
 • Begræns den fysiske kontakt: Ingen high fives, kram eller kys. Kun store smil
 • Host og nys i dit ærme, ikke i dine hænder!
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj: Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, indtil du er frisk igen, så du ikke udsætter andre for smittefare. Det gælder også uafhængigt at Coronavirussen.
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg, så sørg for at holde afstand og bed andre om at tage hensyn.
 • Hvis du for nyligt har rejst i Corona berørte områder, og derfor er i karantæne – frivilligt eller beordret – beder vi dig om at blive hjemme eller undgå at komme i vores idrætshaller i karantæneperiode (ligesom vi gør med vores medarbejdere). Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger her.

Er du ikke tryg ved at tage i idrætshallerne, så har vi fuld forståelse for det, og glæder os til at se dig igen når du er klar til dette.

Hvis du har flere spørgsmål så kontakt den respektive halinspektør eller FIUs administration.