Formandens blog

Om coronavirus og den famlende genåbningsøvelse, der står for døren

Det er ikke svært at lukke et land ned – det erfarede vi alle, da regeringen eksekverede sin corona-strategi. Til gengæld er genåbningen af et land en noget sværere øvelse. Vi er nu nået til idrætten i den lidt famlende genåbningsøvelse.

Udendørs idræt uden kropskontakt kan indledningsvis være mulige brugere af faciliteterne, har regeringen, Sundhedsstyrelsen og DIF/DGI fundet frem til. Bare man fortsat overholder reglerne om at holde afstand, spritte hænder og hoste i ærmet.

At tennis, atletik i et vist omfang, bueskydning og petanque kan være de første på anlæggene, er næppe en diskussion værdig. De repræsenterer idrætsgrene bestående af “enkeltudøvere”, som naturligvis kommer til at optræde i reduceret antal på arealerne, med rigeligt plads omkring den enkelte idrætsudøver. Naturligvis omklædt hjemmefra og uden mulighed for at benytte anlæggenes bade- og omklædningsfaciliteter og uden mulighed for at få afgang til indendørs depotskabe m.v.

Er det uretfærdigt overfor bold-idrætterne, dem med berøring, kontakt og mange spillere på banen, både udendørs og indendørs. Uretfærdigt overfor karatekæmperne, bokserne, gymnasterne eller badmintonspillerne. Næ, ikke uretfærdigt, men generelt svært at kapere, at langt den største del af idrætsudøverne stadig ikke kan komme igang. Men det er for at forhindre, at coronasmitte spredes ukontrollabelt, siger det offentlige, samtidig med at de åbner Tivoli. Tja…. 😏

Men det ligger fast, at på Frederiksberg åbner vi op for idrætten i de tempi som indikeres fra regeringen og sundhedsmyndighederne. Vi kan ikke gøre andet, hvis vi skal udvise et minimum af ansvarlighed. I FIU ved vi, at I alle tripper for at komme i gang igen. Og vi vil naturligvis lede efter enhver åbning der legalt kan udløse aktivitet på vores idrætsanlæg igen. Vi orienterer selvfølgelig løbende jer alle om udviklingen og mulighederne. Grib mulighederne når de dukker op, vær ansvarlige og brug dem med de begrænsninger og krav der følger med. Ellers forsvinder mulighederne lynhurtigt igen, vær sikker på det.

Hold ud, nyd foråret, følg de simple coronaregler i hverdagen, så smitteprofilerne fortsat kan holdes flade, så at sige – på den måde kommer vi alle hurtigst i gang igen.

😷 Michael

Om COVID19 og nedlukning…

Kære foreninger,

Vi kan vel alle nikke til, at hverdagens vilkår er blevet markant ændret de seneste par uger.

Med de begrænsninger regeringen har udstukket for at begrænse COVID19 smitten, er samfundet blevet ramt over en bred kam, herunder også alle jer på idrætsområdet, endda med markante ændringer og aflysninger til følge.
I vores egen Frederiksberg-andedam er fakta på idrætsområdet følgende:

FIU lukkede ned for idrætsanlæggene meget tidligt i forløbet og inden det blev et pålæg fra regeringens side. Vi er naturligvis smerteligt bevidste om, at det på enhver måde er både irriterende og generende for idrætten, hvad enten man er medlem i en forening for at træne og dyrke eliteidræt eller medlemskabet er af mindre elitær karakter.

Idrætsanlæggene er lukket ned for både indendørs- og udendørstræning, også den mere uformelle. Det sidste specielt reguleret gennem regeringens seneste tiltag om max-antal borgere forsamlet. Naturligvis ville det være rart, hvis far og søn/datter kunne gå en tur på fodboldbanerne, når de nu ikke bliver brugt i denne tid. Den model tænkte vi i FIU, at vi godt kunne lade være en mulighed, ved ikke at lukke vores anlæg af. Så kunne vi også yde et lille bidrag til, at både børn og voksne kunne blive luftet og for en stund slippe af med ”indendørs-kullerne”.

Desværre mente en del fodboldtrænere, at de indlysende gerne måtte træne med hele hold på banerne – den desværre alt for fremherskende egoisme, som vi også ser florere i hverdagen, hvor regler og hensyn til hinanden, kun skal udøves af andre og sjældent af én selv. En del borgere klagede over aktiviteten til kommunen som herefter besluttede den fuldstændige nedlukning af banerne.

Derfor er banerne nu hermetisk lukket ned. Trænger budskabet ikke ind, hvad enten man er elitespiller i FCK eller årgang 2016 fra FA eller FB, vil der blive sat deciderede vagter på anlæggene, så alle der gerne vil benytte området, pænt og høfligt bliver afvist.

Overordnet set ærgerligt, at vi ikke sammen kunne regulere brugen af banerne på en fornuftig og ansvarlig måde. Så lærte vi det. Selvforvaltning er desværre ikke altid en mulighed. I øvrigt én af grundene til, at FIU generelt prioriterer bemanding på idrætsanlæggene.

Nå, men herudover har vi aflyst det årlige Repræsentantskabsmøde, selvfølgelig med efterfølgende gennemførsel, når sundhedssituationen tillader det. I hører naturligvis nærmere.

Kommunen har aflyst den årlige DM-fest, hvor kommunens fejrer vores foreningers mange idrætsudøvere, der har fået metal om halsen fra allehånde officielle mesterskaber i 2019.

Jeg krydser fingre for, at alle de tiltag det offentlige har sat i søen, er med til at begrænse, i værste fald kontrollere udbredelsen af COVID19 virus. Jeg tænker, at vi på den anden side af alt dette har lært lidt om hvor hurtigt ens sædvanlige rammer kan blive ændret markant. Jeg kan også håbe på, at vi lærer at sætte pris på det vi har, i stedet for permanent at stræbe efter alt det vi ikke har – nok en naiv, filosofisk refleksion, men jeg har alderen og erfaringerne til at måtte.

Pas på hinanden derude, vis respekt, ha’ tålmodighed og hold albuerne inde de næste mange uger – vi ses på den anden side, så at sige.

God fornøjelse med selvtræning, mundbind og håndsprit.

Michael

Det kommunale budget og de penge, som ikke blev tildelt idrætten på Frederiksberg!

Velkommen til endnu et indlæg på min FIU-blog. Velkommen også til året 2020 og lige om lidt velkommen til årets repræsentantskabsmøde i FIU. Der bliver inden længe udsendt indbydelse, med alt hvad der dertil hører.

Nu er det så, at vi skal til at bruge pengene fra det kommunale budget der blev vedtaget i efteråret 2019. Vedtaget i bred enighed blandt partierne i kommunalbestyrelsen og med styrkelse af væsentlige indsatsområder i kommunen. Hatten af for det. Tillykke til demokratiet kan man godt tillade sig at ønske.

Jeg er blevet spurgt, nogle gange efterhånden, om mit syn på budgetforliget, på idrættens vegne. Idrætten hører jo som bekendt under Kultur- og Fritidsområdet, hvor den nye udvalgsformand Nikolaj Bøgh fik sin ilddåb, rent budgetmæssigt. Kulturen i kommunen fik sig en ordentlig saltvandsindsprøjtning – selv alsang i Søndermarken blev et prioriteret og selvstændigt finansieret område.
Og hvad med mønterne til idrætten? Tja, lad mig som altid være ærlig – det er nemlig alt for svært at huske hvilke usandheder man har fortalt.

Der er ikke grund til at løfte armene over hovedet i sanseløs begejstring over bevillingerne. Der var nemlig ingen nye penge til idrætten. Gode intentioner og ord i teksten til budgettet, blev det til. Finansieringen til halprojektet på Rolighedsvej skal findes og der skal kigges på placering af en idrætsfacilitet i Nordens Plads området. Det lyder godt i mine ører. Jeg ved med sikkerhed, at den politiske vilje er til stede, men det er, med al respekt, altid kun ”a letter of intent”, når finansieringen endnu ikke er fundet.

Vi glæder os dog i FIU til at blive inddraget i såvel projekt- som detailplanlægningen begge steder – enhver beslutning om etablering, indretning eller praktisk brug af nye idrætsfaciliteter, uden at FIU er involveret fra starten, er virkelig dårlig dømmekraft eller mangel på projektstyring. Gad vide, hvorfor den sætning lå default i fingrene?

Glædeligt er der nu formelt afsat penge til løbe/træningsstien, som skal etableres primært langs ringbanen ved KB og rundt om banerne på Jens Jessens Vej. Denne etablering blev dog reelt vedtaget allerede ved de forrige budgetforhandlinger.

De mindre, men vigtige bevillinger, på i alt lidt under en million kroner, blev desværre ikke prioriteret, endsige debatteret under budgetforhandlingerne. Det må jeg tage min del af skylden for. Normalt tæppebomber vi politikerne med både indstillinger og velanbragte argumenter i månederne op til budgetforhandlingerne. I år tænkte vi i FIU, at vi med ny borgmester og ny udvalgsformand skulle benytte den ”slagne” vej for vores budgetindstilling. Så efter vores møde med Kultur- og Fritidsudvalget i august, sendte vi vores begrundende indstilling med budgetønsker til forvaltningen og dermed implicit til videre foranstaltning til Kultur- og Fritidsudvalget og kommunalbestyrelsens medlemmer.

Jeg må blankt erkende, at denne fremgangsmåde var en utroligt dårlig ide – ingen politikere har så meget som kastet et halvt øje på FIU’s indstilling, distribueret af forvaltningen, nogen mener efterfølgende ikke at have set FIU’s anbefalinger og ingen har reageret på fraværet af dialog. Mega nedern, som det hedder på nudansk.

Lærdommen er, at vi fremover vil sørge for, at vores materiale promoveres i en grad som politikerne sent vil glemme. Jeg kan kun beklage, at jeg ikke har gjort mit job som formand godt nok i efteråret 2019, omkring de kommunale budgetforhandlinger. Eller, forhandlinger er vel forkert ord, for så havde vi i FIU i det mindste været i dialog med de rigtige politikere, på det rigtige tidspunkt.

Kommer de manglende bevillinger til at berøre hverdagen i løbet af året. Ja, er det korte svar. Formentlig giver det problemer med den påtænkte udvidelse af åbningstiden i et par af vores idrætshaller. Det giver udfordringer med at holde niveauet for medlemstilskud til +65årige, som er et af satsningsområderne i Bevæg dig for Livet projektet. Her har vi dog mulighed for at kunne få pengene kanaliseret gennem Folkeoplysningsudvalgets pulje alligevel. Endelig får vi svært ved at opfylde den fulde ambition om at udfylde en rolle i vores ”Åben Skole vision”, hvor vi gerne ser så mange børn som muligt få tilbuddet om at lære en eller flere idrætter at kende.

Jeg håber, at I alle vil udvise både tålmodighed og forståelse – vi arbejder stenhårdt på at rette op på vores ikke meriterende indsats ved udformningen af det kommunale budget 2020.

Vi ses derude eller læses ved snarest….
Michael

Glædelig jul og lyssværd og action i spandevis!

Så kom sidste del af Star Wars sagaen ”til en biograf nær dig”, som de siger i reklamerne på det store lærred. 42 år efter den første film, afsluttes historien endeligt. Eller…? Nå, men Star Wars er en del af mit bagkatalog, helt tilbage fra min toværelses i Emdrup, hvordan jeg så end endte der for en kort bemærkning. Jeg glæder mig til at gå i bio, uden at skulle tage stilling til udbytning, sult, tortur, kønskvotering, me2, miljø eller andre emner der fylder ualmindeligt meget i hverdagens informationsstrøm. Jeg glæder mig bare til lyssværd og action i spandevis.

Nå, men det var jo ikke det der var mit budskab – jeg lod mig blot rive med et sekund eller to. Håber I genkender begejstringen fra jeres egne foreningers hverdag og fra de mange idrætsudøvere og ledere, som I er kontakt med hver dag.

Glædelig Jul til alle jer foreninger. Jeg håber og tror, at det har været et godt år for foreningsidrætten, både for de gamle veletablerede foreninger og for de nye, nysgerrige, ambitiøse af slagsen, der har set dagens lys i løbet af året. Tak fordi I altid bakker op om de initiativer som både I selv og FIU’s administration sætter på dagsordenen over året. Tak for jeres tillid og jeres lyst til at være en del af det netværk der sikrer, at FIU altid kender jeres holdninger, ønsker og ideer og dermed har autoritet og gennemslagskraft overfor omverdenen.

Idrætten bliver konstant udfordret fra alle dele af samfundet, på mere eller mindre begavet vis. FIU er garant for, at udfordringerne bliver taget op, behandlet seriøst og kommunikeret tilbage til afsenderne. Og altid med en holdning der bedst muligt repræsenterer jer foreninger, jeres behov og jeres udviklingsmuligheder. Vi kan allerede nu se frem til at skulle tage bedst muligt hånd om blandt andet det rygeforbud, som kommunen vil indføre fra 1. januar 2020 og vi kommer nok også forbi en lang snak med kommunen om økonomi og faciliteter, inden foråret er omme.

Vi holder jer løbende opdateret, både her, via vores nyhedsbreve og via de feeds vi lægger på hjemmesiden og facebook.

Endnu engang tak for i år og tak for udvikling og samarbejde – nyd juleferien og nytåret og lad os mødes med friske batterier i 2020.

 

Vi ses derude 😊

Formandens refleksioner om Formandsmødet…

Tak for et både hyggeligt og opbyggeligt formandsmøde i mandags. Det er dejligt at fornemme, at vi har ramt helt rigtigt, da vi for efterhånden flere år siden introducerede ideen om formandsmøder i FIU. Det er helt og holdent jeres møder, hvor FIU blot er facilitator og dermed prøver at finde emner og indlægsholdere, der er relevante for jeres hverdag som foreningsledere. Og tak for den tillid I har vist FIU ved at møde frem og flittigt deltage i den formelle dialog på møderne og den mere uformelle ved maden efterfølgende.

Forleden fik vi blandt andet drøftet den kommunale vilje til at indføre en rygepolitik – tak for jeres input og opbakning til at arbejde videre med den linje FIU skitserede som vores indspil, når spørgsmålet skal diskuteres i Folkeoplysningsudvalget.

Vi fik også rundet det radikale forslag om at diktere foreningernes vedtægter i forhold til stemmeret. Vi lyttede til en fuldstændig enig sal, hvor 50 foreningsrepræsentanter vendte tommelfingeren nedad til forslaget. Vi lyttede til en fuldstændig enighed om, at kommunalpolitikerne skal værne om armslængden, hvis de ønsker et velfungerende foreningsliv. Og ikke mindst lyttede vi til en forundring over, at et sådant forslag skulle være lovligt. Alt sammen identiske argumenter og anbringender, som i FIU’s høringssvar til forslaget.

Ikke mindst jeg har i denne sag måtte stå model til en del udgydelser fra en af forslagsstillerne. Udover at jeg var ubegavet, et fossil der ikke forstod foreningslivet og ikke respekterede endegyldigheden i en tilfældig DGI-jurists svævende tilkendegivelser omkring foreningsdemokrati, så fik jeg også læst og påskrevet om, at de kommunale jurister allerede havde blåstemplet det radikale forslag.

Derfor er dagens klare tilkendegivelse fra Danmarks Idræts Forbund jo ualmindelig interessant. Tak til KB for at have fulgt sagen til dørs i DIF. Her er det væsentlige udsnit af svaret fra DIF på, om det radikale forslag holder sig inden for lovens rammer:

”Folkeoplysningsloven § 4 stiller mere overordnede krav til betegnelsen af en folkeoplysende forening, og jeg (Lasse Lyck, DIF Public Affairs) mener ej heller § 5 lægger op til muligheden for at stille de krav (som forslaget indeholder). Loven tillader, at børn og unge (blot) gives indflydelse på anden vis end gennem stemmeret, så derfor har kommunen ikke mulighed for at opstille skærpede krav til foreningsdemokratiet. Det vil være ulovligt forvaltningsretligt. Loven har allerede taget stilling til det forhold.”

Måske de kommunale jurister skal tage en runde mere, hvis det vel at mærke passer, at de allerede har blåstemplet forslaget. Derudover må den klare udmelding give forslagsstillerne grund til eftertænksomhed, alt den stund, at de argumenter FIU og jeg blev angrebet og hånet for, er nøjagtigt de argumenter både foreningerne i fællesskab samt DIF fører til torvs.

DIF afslutter i øvrigt deres skrivelse med linjen: ”Det vigtigste i denne sag er helt principielt, at kommuner ikke kan stille så specifikke vedtægtsmæssige krav.”

Relativ klar snak for de fleste, skal jeg mene.

Endnu engang tak for jeres fremmøde, for opbakningen og for jeres engagement. Man kan vel med rette sige, at formandsmødet er en del af det udbredte demokrati som FIU er baseret på og arbejder ud fra, nu vi er ved den snak.

Vi ses til næste formandsmøde, om ikke før….

OM STEMMERET I FORENINGERNE OG ET RADIKALT FORSLAG!

En forældre-far fra KB, Jens Henrik Tjagvad, er misfornøjet med den måde KB har indrettet sig i sine love, omkring børn og deres forældres adgang til stemme på KB’s generalforsamling i særdeleshed og formentlig også omkring lysten til at bestemme og forme hele foreningen KB, ud fra sine synspunkter og erfaringer, høstet som forældre, på børne/unge-niveau.

Af en eller grund har ovennævnte utilfredshed afstedkommet, at de radikale kommunalpolitikere Lone Loklindt og David Zepernick har stillet et forslag i kommunalbestyrelsessalen , hvor man lægger op til at tvinge et sæt regler ned over foreningerne, der er langt mere restriktive, end de regler der landspolitisk er vedtaget i Folkeoplysningsloven. Meningen med forslaget er svær at få øje på, alt den stund, at FIU’s medlemsforeninger alle overholder Folkeoplysningsloven, med forskellige indgangsvinkler til at sikre demokratisk medindflydelse til børn, unge og/eller forældre.

De radikale forslag blev fra salen sendt derhen hvor det burde have startet sin rejse, nemlig i Kultur- og Fritidsudvalget og de videresendte helt naturligt forslaget til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Dog således, at FIU forinden var blevet anmodet om et høringssvar på forslaget.

Dette høringssvar har FIU naturligvis afgivet på medlemsforeningernes vegne – det er jo præcis sådan et repræsentativt demokrati fungerer.

Heller ikke høringssvaret, er den før omtalte KB forældre-far tilfreds med. Han har derfor rendt en del FIU-klubber på dørene, for at få opbakning til, at FIU ikke må udtale sig på foreningernes vegne, uden at hver enkelt forening i FIU er blevet spurgt om deres holdning. I samme stil fremturer i øvrigt den radikale David Zepernick, helt uden filter. Begge har de grundlæggende misforstået principperne i det føromtalte repræsentative demokrati og mangler fuldstændig at sætte sig ind i FIU’s opbygning, medlemsdemokrati, kommunikationskanaler, ansvarsområder og kompetencer.

Derfor, kære foreninger. Er I blevet rendt på dørene af Jens Henrik Tjagvad, uden helt at forstå baggrunden for hans ærinde – præcis som de tre foreninger vi indtil nu har talt med – så følger nedenfor de radikales forslag samt FIU’s høringssvar, så I kan få et nærmere indblik i den måde vi har forsvaret jeres ret til at selv drive jeres forening som I mener er bedst, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU er under ingen omstændigheder tilhænger af, som det radikale forslag indebærer, at der skal kunne foregå politisk detailstyring af idrætten – slet ikke, når vi allerede har en national lov på det område, hvor forslagsstillerne ønsker at fratage foreningerne retten til selv at definere hvordan man driver forening. FIU er klar tilhænger af, at enhver foreningsdannelse og drift skal kunne ske uden politisk indblanding, så længe Folkeoplysningsloven overholdes.

FIU har i høringssvaret talt foreningernes sag og tilkendegivet, at vi ikke ønsker nogen form for politisk regulering af hverken Love, Regler eller driftshverdag for foreningerne – ikke nu og ikke senere. Og at én forældre-far har et problem med én forening, gør jo ikke, at alle andre foreninger skal skæres over en kam, som værende dårligt fungerende ud i medlemsdemokrati. Tværtimod, ved vi i FIU – og heldigvis for det.

Lad mig i øvrigt slutte af med at filosofere lidt over lovligheden af forslagets omfang. Er det mon overhovedet tilladt for en kommune, at stille mere restriktive og begrænsende krav til en forening, end de regler der er defineret og vedtaget i en national lov..?

Mange hilsner fra formanden og tak for jeres tid og tålmodighed 😊

LIDT TIL FORMANDENS BLOG, OVEN PÅ FERIE- OG SOMMERSÆSONEN

”Tempora mutantur”, siger et gammelt ordsprog. Jeg lærte sætningen i 9. klasse, hvor jeg dengang fik valget mellem at lære latin eller maskinskrivning. Hvis man da kan kalde det for et valg, når man er 15 år.

Hvilke ændringer har tiden så bragt siden sidste blog-indlæg…?

  • FIU og kommunen indviede de nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej midt i august – og det med en ganske konsekvent 100% udnyttelse af banerne, fra det sekund borgmesteren klippede den røde snor, mens solen skinnede…. Næsten som i en Morten Korch-roman.
  • Jeg har diskuteret kunstgræs og mikroplast problematik, både personligt med en del politikere og via medierne, hvor andre politikere gør sig til talsmænd for blandt andet målinger i grundvandet, som ingen i den kommunale forvaltning mener at kende til – tankevækkende!!
  • Kultur og Fritidsområdet samt By og Miljøområdet holder i øvrigt fællesmøde omkring kunstgræs i almindelighed, herunder varetagelse af kontrolprøver, så vi er sikre på, at vi ikke overskrider grænseværdierne for udledning af fx saltholdige stoffer til undergrunden. FIU er heldigvis blevet inviteret til at deltage i denne seance – godt for den fælles vidensbank og for samarbejdet mellem os og forvaltningerne.
  • Vi er færdige med det nye tag på Frederiksberghal 3. Dyrt, men nødvendigt og med et godt resultat afslutningsvis. Håber både badmintonspillerne og andre brugere værdsætter de løsninger vi er endt med.
  • Jeg skal til at skrive mere formelt på FIU’s betragtninger og prioriteringer til budget 2020. Ikke at de fleste politikere er ubekendte med indholdet, så at sige. Det er jo blandt andet den slags indhold der er i mange af de både løse og faste samtaler jeg fører i løbet af et år, med alle de relevante politikere, der mener at idræt er et område der skal prioriteres i den kommunale planlægning og økonomi.
  • Som en forløber til ovennævnte, har FIU holdt møde med det kommunale Kultur- og Fritidsudvalg, første gang med Nikolaj Bøgh residerende for enden af bordet. Om en uges tid tager vi i øvrigt Nikolaj en tur med rundt på vores anlæg, efter en kop kaffe og en snak om idrætten i almindelighed og FIU i særdeleshed. Han skal jo være klædt på til de kommende budgetforhandlinger.
  • Vi har gennem de seneste år diskuteret p-forhold (både cykler og biler) ved byens idrætsanlæg med relevante politikere og embedsmænd. Det gør vi fortsat, for enhver indikation peger på, at presset på parkering ikke bliver mindre de kommende år. Kommunen har konstant anlægs-, renoverings- og skybrudssikringsarbejder i byen, også omkring idrætsanlæggene og dette påvirker bredt parkerings- mulighederne. Vi lover, at vi fortsætter den tætte dialog med kommunen.

Og ellers trives foreningsidrætten i kommunen i bedste velgående – der er store medlemsforeninger og der er mindre medlemsforeninger, i FIU. Og blot for at illustrere både bredden og eliten blandt vores foreninger, så vandt en lille forening en stor guldmedalje i løbet af sommeren. Japansk bueskydning er ikke den største idræt på landkortet, faktisk er der kun 3.400 udøvere på verdensplan, heraf blot 30 i Danmark.  Men Jonas Ryssel fra Frederiksbergklubben Kyudojo Seishinkan vandt individuelt EM-guld i Milano, med en finalesejr over en fransk bueskytte. Jo, jo – et rigt facetteret idrætsliv vi har i kommunen.

 

Vi læses ved 😊 Michael

Kunstgræsbaner på Frederiksberg

Af Michael Christiansen
Formand for FIU

I Frederiksberg Idræts-Union (FIU) er vi helt enige i at have fokus på, at sikre begrænsning af de miljømæssige påvirkninger fra byens idrætsfaciliteter, herunder vores helt nødvendige kunstgræsbaner. Og vi er naturligvis stærkt optaget af hele tiden at følge med i de nyeste løsninger og muligheder indenfor anlæggelse og drift af kunstgræsanlæg.

Fakta: På Frederiksberg residerer 3 af landets største fodboldklubber og i alt har vi over 5.000 registrerede medlemmer i klubberne. For at kunne give de bedst mulige forhold for disse medlemmer, små som store, er det nødvendigt at tænke i kunstgræsbaner, så det samlede baneareal kan benyttes ens både sommer og vinter. Om vinteren er det desuden nødvendigt, ganske få gange pr. sæson målt ud fra de seneste års nedbør, at salte nedbøren, altså sneen, væk.

I læserbreve fra både Thyge Enevoldsen (EL) og fra Mette Christensen, Danmarks Naturfredningsforening, males der dog en noget fortegnet virkelighed omkring kunstgræsbaner på Frederiksberg, hvis man nøgternt skal vurdere de miljøpåvirkninger vi kender i skrivende stund.

Der har i al den tid vi har haft kunstgræsbaner på Frederiksberg, løbende været udført drænvandsprøver. Disse har glædeligt aldrig vist udsivning af tungmetaller eller ftalater. Det skyldes blandt andet, at vi aldrig har brugt gummigranulat fra brugte bildæk, som andre steder har været en markant og målbar miljøsynder, men i stedet en langt renere gummigranulat, lavet af rester fra industriens produktion. Alle kunstgræsbaner på Frederiksberg er også opført med løsninger, som begrænser brugen af gummigranulat, hvorfor udledning af mikroplast fra kunstgræsbanerne på Frederiksberg er langt, langt under de anslåede/påståede 35 tons.

For at imødekomme de helt generelle miljøbekymringer, er de 6 nye kunstgræsbaner under opførsel, alle anlagt med løsninger, som sikrer mod nedsivning af klorid (salt) til grundvandet, ligesom udledningen af mikroplast begrænses til et minimum, via en fysisk inddæmning af banerne, såvel som etablering af såkaldte granulatfælder ved udgangene fra banerne.

FIU har, i tæt samarbejde med kommunen, løbende fokus på udviklingen af kunstgræsbaner og vi håber ad den vej i fremtiden, at kunne implementere løsninger, som yderligere kan begrænse de mulige miljøpåvirkninger fra anlæggelse og drift af kunstgræsbaner. Men før vi kaster os ud i eksperimenter, skal nye løsninger grundigt belyses. Der nævnes i Thyge Enevoldsens indlæg, at f.eks. kork kan bruges som infill, i stedet for gummigranulat. Denne teori har dog afstedkommet en reaktion fra Sundhedsstyrelsen, der tager forbehold for sundhedsmæssige risiko ved dannelse af svampesporer i korken. Blot til illustration.

Og jo, der findes alternativer – i hvert fald et enkelt – til brugen af traditionel saltning. Midlet der skal anvendes, er ca. 10 gange dyrere end det saltmiddel der anvendes p.t. Så vil politikerne gerne fortsætte ad det grønne spor, så skal der blot afsættes det rette beløb til saltning i budget 2020. Nye penge, vel at mærke, og ikke via en beskæring af idrættens nuværende budget.

På samme måde kan de resterende kunstgræsbaner (altså ud over de 6 nyanlagte) yderligere inddæmmes, således vi sikrer, at en endnu større del af mikroplast-indfyldet forbliver på banerne. Igen blot et spørgsmål om bevillinger og dermed prioriteringer. I FIU går vi naturligvis ind for denne yderligere sikring.

Mette Christensen foreslår så ganske kækt, at de nyanlagte kunstgræsbaner straks skal ombygges – det er forresten ikke vinterbaner, men helårsbaner, Mette. Forslaget må skyldes uvidenhed om projektet. Man kan ikke bare lige bygge kunstgræsbaner om, med al respekt i øvrigt for dine holdninger.

I FIU deltager vi naturligvis aktivt i de forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med at belyse og finde muligheder for at begrænse miljøpåvirkningen fra byens kunstgræsbaner. Nogen tiltag kan iværksættes mod ussel mammon, som ovenfor skitseret. Og den dag gummigranulat kan afløses af et andet materiale, eller helt udelades i kunstgræskonstruktionen, vil FIU være de første til at anbefale en sådan løsning.

 

Blog: Lidt om ubemandede anlæg og andre ting

Lidt om ubemandede idrætsanlæg
Det er næppe forbigået ret mange, at Københavns Kommune har store problemer med mange af de tiltag, der er møntet på idrætsdrift og facilitetsbrug. Problemer med bl.a. at opretholde et anstændigt brugerniveau i en del af de haller, som politikerne i kommunen, af sparehensyn, har fjernet det daglige personale fra.

Problemerne er massive, med hærværk og høj grad af utryghed for de brugere, der er henvist til at bruge de ubemandede faciliteter. Der er ekstrem nedslidning på faciliteterne, som er samlingssted for en type unge, der ingen som helst respekt har for hverken værdier eller andre mennesker, hører jeg fra folk i miljøet omkring fx idrætsfaciliteterne i Brønshøj-området.

Endnu engang har Københavns Kommune altså, med stor flid, undladt at inddrage brugerne i nogen som helst del af beslutningsprocesserne og er, i deres jagt på at spare penge, i gang med at ødelægge et helt idrætskulturelt fundament, ved ukritisk at gennemtrumfe den ualmindeligt dårlige idé det er, at lade faciliteter være generelt ubemandede.

I FIU er vi glade for, at vi altid inddrager vores brugere maksimalt i beslutningsprocesserne og vi er også rigtigt glade for og stolte af de politikere i kommunen, der anerkender, at FIU er den naturlige og ansvarlige løsning på drift af kommunens idrætsanlæg, med tilliden til og trygheden for brugerne, i højsædet. Samtidig er vi ikke bange for, at lade vores brugere få adgang til hallerne i ydertiderne, via elektronisk adgangskontrol, uden bemanding. Fordi vi kan og fordi tilliden til vores foreninger og tilliden til at de kan tage ansvar, er etableret gennem mange, mange år. Dialog, inddragelse og gensidig respekt, er nøgleordene, når man afprøver og efterfølgende etablerer nye tiltag, på rejsen mod endnu bedre udnyttelse af vores fælles faciliteter.

Lidt om bookingsystemer
Også her har der været topstyring så det vil noget i Københavns Kommune. Først efter at have vedtaget og implementeret et bookingsystem, som sædvanligt uden ordentlig og anstændig brugerinddragelse, prøver man nu at forklare sig fra kommunens side. Man undskylder alle fejlene og man prøver på bagkant at argumentere for bookingsystemets fortræffeligheder.

I FIU har vi og kommunen fra første færd forsøgt at inddrage brugerne i valget af nyt bookingsystem. Vi har også løbende forklaret om systemet, forklaret om kravene til de kommende brugere og om hvad brugerne i øvrigt kunne forvente, ud fra de ideer og ønsker brugerne indledningsvis har stillet til et nyt system.

Jeg er ret sikker på, at systemerne og ideen med og bag systemerne er ens i vores to kommuner. Men at nå et mål i fællesskab med brugerne, er noget nemmere at kommunikere, end at prøve at nå et mål via diktater, uden brugerinvolvering. Utroligt at Københavns Kommune nægter at tage ved lære. Vel nærmest arrogant.

Lidt om svømmehaller
Så lukker vi den gamle dame ned – Damsøbadet, hvor betonen i karret op på gangarealerne har holdt siden 1939, hvor den tyske besættelsesmagt færdiggjorde byggeriet af Damsøbadet. De kunne fand’me blande beton dengang. Nu skal dele af de tekniske installationer udskiftes. Dertil kommer der en del betonrenovering i karret, der kommer nye fliser på arealerne og i karret, naturligvis og omklædningsfaciliteter m.v. bliver opgraderet. Derfor er badet lukket de kommende 7-8 måneder. Og stort set samtidig med at vi lukker Damsøbadet op igen, lukker kommunen Frederiksberg Svømmehal ned for renovering i stor og lovpligtig skala. Her tager det tæt på et år, før der lukkes op igen. Så svømmesporten og den samlede kapacitet er under pres de næste 18 måneder. Men vi ved jo af erfaring, at det skal gøre en smule ondt, før det bliver godt igen. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe svømmeklubberne i perioden. Måske vi kan finde lidt ekstra svømmetid i Flintholm Svømmehal, som jo overgår til kommunen samtidig med, at Frederiksberg Svømmehal lukkes ned.

Lidt om Frederiksberg Hospital
I FIU har vi været på adskillige vandringer på hospitalets område, både officielle og mere uofficielle. Vi har allerede nu nogle ideer til midlertidig brug på arealerne, som vi spiller ind til det udvalg, der politisk beskæftiger sig med områdets udvikling.

Men, men – da kommunen ikke engang er blevet enige med Regionen om den pekuniære (smukt ord) del af overdragelsen af området, så varer lidt længere end blot til i morgen, før vi kan arbejde målrettet på at få etableret nogle af de idrætslige ideer til området. Jeg vil her i bloggen prøve at holde alle jer læsere opdateret på udviklingen for området.

Vi læses ved / MC

En god idé!

Så fik FIU sig en blog – og ovenikøbet én af slagsen, hvor formanden får lov til at være den faste skribent. God ide, tænker jeg. Både fordi vi i FIU nu kan komme tættere på, i dialogen med alle foreningerne, men også fordi vi her i bloggen hurtigt kan markere vores holdning til aktuelle emner – emner som kan være fra det nære miljø, såvel som nationale emner, der kan komme til at influere på foreningernes og FIU’s hverdag.

Kan jeg så skrive hvad det passer mig her i bloggen..?
Teoretisk set ja, så længe jeg kan stå på mål for ægtheden i mine skriblerier. Men bloggen skal naturligvis primært bruges til relevante idrætslige og kommunale nyheder, opdatering omkring FIU-projekter og kommentarer til de projekter som vi løbende præsenterer kommunens politikere for. Fint instrument, sådan en blog, til at holde alle til ilden og uddele berettiget ros og ris.

FIU projekter på dagsordenen – en status
I en nyhedskontekst er det vel værd at nævne, at:

-at Frederiksberg Kommune får endnu en svømmehal på driftsbudgettet, nemlig Flintholm Svømmehal, som 1. juni næste år overtages af kommunen u/beregning, da den hidtidige operatør ikke mener, at kunne få rimelig økonomisk balance i svømmehalsdriften. Vi glæder os til at sparre med kommunen om svømmehallens fremtidige foreningsbrug og driftsform.

– at håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på det tag m.v. på Frederiksberghal 3. Det bliver en dyr affære, efter råd- og skimmelundersøgelserne fastslog en del mere arbejde en først antaget – og så er det hundedyrt at have et tag overdækket med stillads og presenning i et halvt år, som sikkerhed for, at badmintonhallen kunne benyttes, uden at det regnede ned gennem taget.

-at kommunen holder fire løbende seancer om lokal implementering af FN’s verdensmål – FIU deltager, om ikke andet for at blive klogere på den størrelse og hvad kommunen forventer at borgerne og omgivelserne i øvrigt spiller ind med.

Vi ved til gengæld med sikkerhed, at vi spiller ind med et kæmpe opsamlings-/skybrudsbassin under de 6 nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej – projektet går fint og bliver færdigt til tiden, engang midt i august i år.

Guided tour på Frederiksberg Hospital
FIU’s direktør Søren Burchall og jeg har været på guidet rundtur på Frederiksberg Hospital – ikke indendørs, men primært for at se alle hjørner af de udendørs arealer, hvor vi på sigt kunne byde ind med forskellige former for midlertidig idrætsaktivitet. Jeg er helt sikker på, at det gælder om at være velforberedt, når de første skridt til anden aktivitet end den hospitals relaterede skal tages. Guiden var en tidligere mangeårig ansat på hospitalet, der har været tilknyttet alt tænkeligt praktisk arbejde på området, både ude og inde. God guide. Tak for turen, Sørgen.

FIUs ønsker til budget 2020
FIU er i øvrigt ved at skrive på den årlige roman til forvaltningen (og dermed også de relevante politikere), som omhandler FIU’s ønsker til budget 2020. Jeg vil her i bloggen komme ind på hvad vores prioriteringer er og naturligvis hvorfor vi prioriterer som vi gør.
Vi regner endvidere med, at vores borgmester og ikke mindst vores udvalgsformand på idrættens område nu, efter en kort indkøringsperiode, ved alt hvad der er værd at vide om idræt. Det tænker jeg, at i hvert fald jeg vil benytte mig en del af, i den dialog med det politiske system, som skal danne baggrund for, at alle idrætslige beslutninger træffes klogt, langsigtet og uden larm i kulissen. Nøjagtigt som vi hidtil har formået at gøre, og dermed finde gode løsninger i tæt samarbejde med alle ansvarlige politikere i kommunalbestyrelsen.

Det var alt for nu – jeg vil fremover prøve, regelmæssigt og med rund hånd, at strø om mig med både korte og længere indlæg på bloggen, hver gang noget relevant dukker op, stort som småt.

Vi skrives ved.

😊 Michael

Michael Christiansen

Michael Christiansen

Bestyrelsesformand - FIU

E-mail: mc@fiu-frederiksberg.dk

Denne blog er FIUs bestyrelsesformand’s elektroniske taleorgan til FIUs målgrupper. Alle indlæg skrives selv af formanden og indeholder vigtige informationer og orientering til foreningerne, momentvis krydret med Michael Christiansen’s egne subjektive betragtninger og glimt i øjet…