Kunstgræsbaner på Frederiksberg

Kunstgræsbaner på Frederiksberg

Af Michael Christiansen Formand for FIU I Frederiksberg Idræts-Union (FIU) er vi helt enige i at have fokus på, at sikre begrænsning af de miljømæssige påvirkninger fra byens idrætsfaciliteter, herunder vores helt nødvendige kunstgræsbaner. Og vi er naturligvis stærkt...

Initiativpuljen giver godt afkast…

Initiativpuljen giver godt afkast…

FIU’s initiativpulje har glædeligt imødekommet ansøgninger fra SportsKollektivet og Hermes Gymnastik, som dermed har mulighed for henholdsvis at udvide deres aktiviteter med Stand up Padle og bensvingsøvelser for deres børnehold. Husk, din forening kan også søge...

indskærpet åbningstid på Nandrupsvej

indskærpet åbningstid på Nandrupsvej

FIU oplever desværre særligt i sommerperioden naboklager over støj fra primært selvorganiserede brugere på vores udendørs idrætsanlæg. Ofte foregår disse aktiviteter med brug af høj musik langt udenfor anlæggenes åbningstid, hvorfor FIU har svært ved at dæmme op for...

Farvel til Sanne Flex

Farvel til Sanne Flex

Vores halinspektør i Frederiksberg Idrætspark/Damsøbadet, Sanne Flex, har desværre valgt at søge nye græsgange. Efter mange år i FIU har Sanne valgt at opsige sin stilling som halinspektør med udgangen af juli måned, hvorefter anlægget i første omgang drives videre af...

Status på byggeprojeketer

Status på byggeprojeketer

Som de fleste ved, så er vi pt. igang gang med et par større anlægsprojekter. Det ene, etablering af nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej, er ved at nå sin slutning. Det andet, renovering af Damsøbadet, er nu for alvor igangsat. I fohold til kunstgræsbanerne, så har...

Blog: Lidt om ubemandede anlæg og andre ting

Blog: Lidt om ubemandede anlæg og andre ting

Lidt om ubemandede idrætsanlæg Det er næppe forbigået ret mange, at Københavns Kommune har store problemer med mange af de tiltag, der er møntet på idrætsdrift og facilitetsbrug. Problemer med bl.a. at opretholde et anstændigt brugerniveau i en del af de haller, som...

Personale og arbejdsområder i FIU administrationen

Personale og arbejdsområder i FIU administrationen

Vores idrætskonsulent, Mia Bergsbo, er tilbage fra barsel og ferie den 29. juli. Karina Ildor Jacobsgaard er blevet fastansat, så der vil fremover være to idrætskonsulenter i FIU. Desværre må vi sige farvel til vores to administrative medarbejdere, Vibeke Løje Nielsen...

Aflysningsprocedure

Aflysningsprocedure

Vi fortsætter midlertidigt med Aflysningslisten. I kan altid finde den mest opdaterede på FIUs hjemmeside her, https://fiu-frederiksberg.dk/hal-og-banefordeling/aflysninger/ Aflysninger bliver desuden meldt ud via bookingportalen til jeres forenings Klubrepræsentant,...

Update på Bookingportalen

Update på Bookingportalen

Implementeringen af Frederiksberg Kommunes bookingportal går overordnet set godt. Alle bookinger af foreningers træningstider for den kommende sæson er lagt ind eller bliver lagt ind i denne uge. I må meget gerne tjekke, at alle jeres tildelte tider er korrekte, både...

Vil du gerne have en nyhed udgivet på vores hjemmeside?

Kontakt Dorthe Monique Olsen
23356915
E-mail: dmo@fiu-frederiksberg.dk

Tilmeld Nyhedsbrev