Vælg en side

Bemærk at der er frist for besvarelse af spørgeskemaundersøgelse den 2. april

For FIU er det en ambition, at vi og hele foreningsidrætten på Frederiksberg opleves som åben og inkluderende for borgere uanset alder, personlig orientering og baggrund. Samtidig er det en central værdi i FIU, at vi er gennemsyret af en demokratisk opbygning, som skal være en generel oplevelse for både idrætsforeninger og de mange involverede i forskellige roller i FIU. For både at gøre status på disse helt essentielle områder, men også indhente vigtig viden til udvikling af arbejdet både i FIU og i samspillet med idrætsforeningerne, har FIU hyret Idrættens Analyseinstitut (Idan) til at gennemføre en undersøgelse af FIU og foreningsidrætten på Frederiksberg.

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af 2023 og skal kortlægge status i foreninger/FIU i forhold til diversitet og medlemsdemokrati. Henover de næste par måneder gennemfører Idan en spørgeskemaundersøgelse, som alle foreninger inviteres til at deltage i, som skal kortlægge diversiteten i foreningerne samt deres overordnede arbejde med og indstilling til diversitet (fx ift. køn, alder og etnisk herkomst). Desuden gennemføres en række fokusgruppeinterviews med foreninger og udvalg i FIU, som er centrale i forhold til at afdække den demokratiske struktur og foreningernes vurdering heraf. På baggrund af undersøgelserne udarbejder Idan en rapport, som forventes færdig i slutningen af første halvår af 2023.

Det er vores store håb, at både repræsentanter for alle idrætsforeninger, medlemmer af udvalg og brugergrupper i FIU samt øvrige involverede, alle vil bidrage til undersøgelsen, hvis grundlag vil være markant stærkere, jo flere som bidrager.

Hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, er I meget velkomne til at kontakte direktør Søren Burchall, tlf. 29 66 45 55 eller sb@fiu-frederiksberg.dk.