Vælg en side

Kære formænd, klubrepræsentanter og formænd for flerstrenget foreninger

Det er vigtigt, at I besvarer dette spørgeskema fra FIU om ventelister i jeres idrætsforeninger. FIU indsamler hvert år ventelisten for alle idrætsforeningerne på Frederiksberg, og jeres deltagelse er afgørende for at give en nøjagtig status på idrætslivet i området.

Hvis I er en flerstrenget idrætsforening, så vil vi bede jer om at huske at udfylde flere spørgeskemaer, så vi får én fra hver af jeres underafdelinger. Dette giver os mulighed for at få en omfattende og præcis viden om ventelisterne i alle dele af jeres forening.

Ved at besvare spørgeskemaet bidrager I til en årlig afdækning af, hvor mange foreninger der har ventelister, og hvordan I hver især arbejder med ventelisterne. Denne information er et vigtigt bidrag for FIU og Frederiksberg Kommune i deres samarbejde om at forbedre idrætsfaciliteterne på Frederiksberg og skabe bedre vilkår for foreningsidrætten.

Som noget nyt i år beder vi jer om at opgive, hvor mange I har på venteliste i aldersgruppen 0-6 år og 7-10 år (tidligere kun målgruppen 0-10 år), da det er i denne målgruppe, vi oplever den højeste venteliste. Vi har derfor brug for et mere præcist billede af situationen for disse aldersgrupper. Dette vil hjælpe os med at identificere eventuelle flaskehalse og planlægge målrettede initiativer for at imødekomme behovet i disse vigtige alderssegmenter.

Spørgeskemaet er nemt og hurtigt at gennemføre, da det kun tager cirka 4 minutter, hvis jeres forening/underafdeling har venteliste, og under 1 minut, hvis I ikke har venteliste.

Derfor vil jeg bede jer om at prioritere at besvare spørgeskemaet ved at følge linket forneden senest mandag den 21. august. Jeres hurtige respons er afgørende for at sikre en rettidig og præcis afdækning af ventelisterne.

Link til spørgeskemaundersøgelsen:

https://da.surveymonkey.com/r/YMG2Y9F

Hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig på nedenstående kontaktoplysninger.

Jeg håber, at I vil tage jer tid til at deltage i denne vigtige undersøgelse, og jeg takker på forhånd for jeres engagement.

 

Mange hilsner

Thomas Sahl Kellberg

Idrætskonsulent

Tlf. 29 60 40 60 // tk@fiu-frederiksberg.dk

FIU Administration
Tlf. 38 77 60 00 // fiu@fiu-frederiksberg.dk

Vi ta’r hånd om idrætten på Frederiksberg