Vælg en side

Projektleder i pigeprojektet meddeler: “Vi ønsker at ruste trænerne til at støtte piger, der har det svært, så de bedre kan tackle livets udfordringer både på og udenfor banen. Mange trænere, ansatte og ledere er yderst motiveret og de er allerede i fuld gang med at fremme trivslen blandt piger i idrætten.”

Sammen med 5 lokale idrætsforeninger og Center for Ungdomsstudier (CUR) er vi i fuld gang med Pigeprojektet F.I.T, hvor vi arbejder på at øge idrætsdeltagelsen blandt piger samt at styrke idrætsaktive pigers trivsel og livsmestring både på og udenfor banen.

De medvirkende foreninger i projektet (FA2000, KB Tennis, FIF håndbold, FRBdans og Gymnastikforeningen Hermes) har deltaget i workshops, hvor trænere, ansatte og ledere har fået den nyeste viden om pigers motivation og barrierer for idrætsdeltagelse. De ca. 110 piger, som er medvirkende i projektet, har svaret på en trivselsundersøgelse, og selvom størstedelen af pigerne trives, så viser resultaterne også at det fortsat er relevant for foreningerne at arbejde med at styrke trivslen og fællesskabet i idrætten på Frederiksberg.

Trænerne i projektet afholder ugentlige gruppesamtaler med pigerne om emner, der normalt ikke italesættes under træning og som kan være svært for pigerne at tale om. Trænere og udøvere kommer til at beskæftige sig med emner, såsom flertalsmisforståelser (det nok kun mig, som har det sådan), egen læring og udvikling, frygten for at fejle og prøve nyt, hilse kultur, at være ny på holdet, at spille hinanden gode og mange flere.

“Vi arbejder på at gøre det så nemt for foreningerne og trænerne at arbejde med trivsel. Det gør vi blandt andet ved at udvælge temaer på forhånd og sende dem ugentlige samtalekort, som de skal bruge 3-5 minutter på at gennemføre med pigerne i slutningen af deres undervisning én gang om ugen.” fortæller projektlederen.

Det understøttes af Hermes’ trænere, som fortæller ”… det er så dejligt at opgaven er håndgribelig og ikke kræver mere planlægning og forberedelse end det vi i forvejen har.”

I løbet af foråret skal trænere og foreninger i samarbejde med CUR og FIU afholde forældremøder med pigernes forældre. Som en del af projektet skal forældrene involveres og klædes på til at kunne understøtte pigerne på den bedst mulige måde, da forældre også spiller en central rolle for børn og unges idrætsdeltagelse. De første resultater og effekter af projektets mange initiativer vil blive offentliggjort inden udgangen af 2024.

Allerede efter sommerferien skal endnu flere idrætsforeninger involveres i projektet – er din forening interesseret i at være med, så skriv til projektleder Tine Damm Timming på tine@fiu-frederiksberg.dk

Projektets forskellige initiativer er støttet af Ebbefos Fonden, Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, DGI og DIF’s foreningspulje og BUPL.