Vælg en side
I løbet af december måned vil der på udvalgte idrætsanlæg og i skolegymnastiksale samt i KU.BE blive etableret automatisk aktivitetsoptælling. Det er en opgradering af den nuværende manuelle aktivitetsoptællingsmetode og et supplement til de udvalgte anlæg, der i foråret 2020 overgik til den digitaliserede form for optælling.

Frederiksberg Kommune og FIU er blevet en del af et projekt omkring automatisk aktivitetsoptælling under Lokale og Anlægsfonden, som har doneret de i alt 30 optællingskameraer, der nu sættes op.

Optællingen via kamera sker ved, at der tages to billeder i timen. Det enkelte billede vil blive sløret, hvorefter systemet automatisk fortager en analyse af billedet i form af et antal brugere på det givne tidspunkt. Alt hvad FIU har adgang til er 100% anonymiseret og det er udelukkende tallene i systemet som er relevante til brug for dialog med brugerne med fokus på udnyttelse og optimeringen heraf.

Den automatiske aktivitetsoptælling har en række betydelige fordele som hver især vil bidrage til opgaven med at sikre fortsat optimering af udnyttelse af idrætsanlæggene, herunder:

 • Markant forøgelse af datamængden fra én uge hver måned til hver kontinuerlig indsamling
 • Ensartet metode på tværs af anlæg
 • Aktivitetsoptælling i ubemandede skolegymnastiksale
 • Friholdelse af anlæggenes personale, så de kan fokusere på at servicere brugere og udføre vedligeholdelsesopgaver

De nye kameraer vil blive sat op på følgende anlæg og skoler:

 • Fodboldbanerne på Jens Jessens Vej
 • Frederiksberg Idrætspark
 • Tre Falke Hallen
 • Skolen på La Cours Vej
 • Skolen ved Søerne
 • Søndermarkskolen
 • BE

De anlæg, der fik overgik til automatisk optælling i foråret 2020 er Kedelhallen, Hermeshallen og Ny Hollænderskolen.

For yderligere information om den automatiske aktivitetsoptælling henvises til Henrik Løndal (idrætskonsulent) på telefon 6133 2043 eller mail hl@fiu-frederiksberg.dk samt www.hallmonitor.dk.