Vælg en side

FIU’s Idrætsudvalg (IU) vedtog torsdag d. 10. juni 2021 halfordelingen for den kommende sæson 2021/2022. Idrætsudvalget vil i den forbindelse gerne sige tak for aktive medspil, ønsker, forslag og perspektiveringer efter en historisk turbulent og omskiftelig sæson med nedlukninger og genåbninger. Det kommer vi forhåbentlig ikke til at opleve igen.

Vedhæftet er den samlede halfordeling for sæsonen 2021/2022. I enkelte tilfælde har IU valgt ikke at fordele tiderne endeligt, fordi udvalget fandt det nødvendigt at undersøge forhold sammen med foreninger og/eller fagidrætsudvalg. Disse foreninger og fagidrætsudvalg vil blive kontaktet med det samme for at få de sidste brikker til at falde på plads.

Ubenyttede tider
Tider, der alligevel ikke kan bruges, skal meldes retur til IU (hl@fiu-frederiksberg.dk). Vi skal ikke have tomme idrætsfaciliteter.

Intern fordeling i et fagidrætsudvalg
– Hvor der i den vedhæftede halfordeling fremgår tider, kun med navne på idrætsgrene, er det udlagt til de respektive fagidrætsudvalg af foretage den endelige fordeling på foreningsniveau. Formænd for fagidrætsudvalg med fordelingsnøgler vil modtage en oversigt med fordelingsnøgletal særskilt til brug for fagidrætsudvalgsmøder.
– Husk på, at fagidrætsudvalgene internt kan (hvis man vil) kaste alt op i luften og lande nye steder.
– Husk internt i fagidrætsudvalgene og på anlæggene at tage højde for aflysninger – hjælp hinanden.
– Deadline for intern fordeling på foreningsniveau i et fagidrætsudvalg: torsdag d. 24. juni 2021 som sendes til hl@fiu-frederiksberg.dk
– Én af FIU idrætskonsulenter og en repræsentant fra IU deltager i fordelingsmøder.

Vedr. oprettelse af tider i bookingsystem
– De foreninger, der har (gen)anmodet om timer vil indenfor få dage af denne mails afsendelse modtage bookingbekræftelser på de anmodede tider, der er blevet godkendt eller afvisning i det modsatte tilfælde.
– Efter færdiggjort intern fordeling på et foreningsniveau i et fagidrætsudvalg er der deadline for foreninger til at oprette tider i bookingportalen på holdniveau søndag d. 1. august.
– FIU’s idrætskonsulenter står til rådighed for vejledning vedr. oprettelse af tider på holdniveau, men det er samme procedure som ved foregående. Der skal tilknyttes trænere/instruktører for de enkelte bookinger, så han/hun får besked om eventuelle aflysninger direkte.

Ledige tider
Man kan søge om ledige tider i halfordelingen (hl@fiu-frederiksberg.dk). Dette kan gøres frem til 30. juni 2021, hvor der tages stilling til de samlede ønsker. Herefter vil anmodninger om ledige tider foregå via bookingportalen, booking.frederiksberg.dk

Kontakt
Idrætskonsulent Henrik Løndal kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål til halfordelingen: Tlf. 61 33 20 43 // hl@fiu-frederiksberg.dk

Vedtaget halfordeling 2021-2022