FIU afventer fortsat de opdaterede idrætsspecifikke corona-retningslinjer bliver udmeldt fra myndighederne og idrætsforbundene, hvorfor vi desværre endnu ikke er i stand til at udmelde de konkrete instruktioner og regler for idrætsforeningernes aktiviteter på vores idrætsanlæg. Ændringer kommer dog langt primært kun til at dreje sig om aktiviteter for voksne over 21 år, hvorfor børnhold kan fortsætte efter samme retningslinjer som de sidste uger.