Vælg en side

FIU har tradition for med et par års mellemrum at foretage en trænerundersøgelse blandt trænere i idrætsforeningerne på Frederiksberg. Dette gøres med baggrund i, at trænerne er nøglepersoner i foreningerne og dermed altafgørende for fortsættelsen af den frivillige foreningsidræt.  FIU har i marts måned 2024 sendt spørgeskema ud til alle medlemsforeninger, som herefter selv har stået for formidling af undersøgelsen internt i respektive foreninger. Det er en anonym undersøgelse. Alle foreninger får adgang til undersøgelsens besvarelser, og foreninger med mange individuelle besvarelser har mulighed for at få en rapport tilknyttet besvarelser for egen forening.

 

Hvilke motiver ligger til grund for at blive træner/instruktør i en forening?

Undersøgelsen viser, at der er forskellige motivationer bag, hvorfor trænere er blevet trænere, og hvad der motiverer dem til at fortsætte som trænere. Herunder kan man se en graf med nogle af parametrene omhandlende, hvorfor folk valgte at blive træner (se hele grafen i bilaget).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke faktorer får en til at fortsætte som træner/instruktør i en forening?

Trænerne på Frederiksberg forventer at forblive som trænere i gennemsnit i 4 år mere. 10% af alle trænere forventer at stoppe inden for et år. Men hvad kan i som forening gøre for at holde på trænerne i længere tid? Nogle af svarene kan findes i nedenstående graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke udfordringer er der ved at være træner/instruktør på Frederiksberg?

29 % af trænerne synes, det er blevet sværere at være træner de seneste år, og kun 16 % synes, det er blevet lettere. De primære årsager til, at trænerne synes, det er blevet sværere, er opridset herunder i rækkefølge med den mest udfordrende faktor først:

 • Det er blevet mere tidskrævende
 • Der er for mange opgaver uden for banen
 • Forældrene stiller større krav
 • Der er flere udøvere pr. hold
 • Der er færre trænere pr. hold

 

 

 

 

 

 

 

 

Som forening kan I overveje, hvordan I kan forebygge og komme udfordringerne til livs. I kunne fx overveje at rekruttere frivillige til at understøtte trænernes arbejde uden for banen og sætte (flere) hjælpetrænere på hvert hold (hvis muligt). Til spørgsmålet om det er blevet lettere at være træner de seneste år, har 16 % svaret, at det er blevet lettere. Den primære årsag er, at de har fået mere erfaring (>80%). Den oplysning peger på, at det særligt er nye trænere, som har brug for mere understøttelse i deres trænervirke.

 

Trænerkurser

64 % af alle trænere har været på et til flere kurser ifm. deres trænergerning, mens 36 % ikke har. Når de bliver spurgt, om de gerne vil på (flere) kurser, er der 60 %, der gerne vil, mens 21 % har svaret ”ved ikke”. Der er altså et stort potentiale for at få flere trænere til at videreuddanne sig og på den måde give dem større erfaring i trænerfaget, som er en vigtig parameter ift. at gøre det lettere at være træner.

Hvorfor er der så ikke flere trænere, der tager på (flere) trænerkurser?

 • Manglende tid – 39 %
 • Ingen udfordringer – 22 %
 • Manglende information om kurser – 12 %
 • Kurserne er ikke attraktive nok – 8 %
 • Foreningen har ikke mulighed for at betale for kurserne – 6,5 %
 • Mangler nogen at følges med – 4 %

 

 

Hele rapporten i tal kan ses i bilaget. Herunder er et udsnit af hvilke områder, som rapporten indeholder:

 • Basisinfo – køn, alder, beskæftigelse m.m.
 • Forskellige former for godtgørelse
 • Forældretræneres motivationer

Se hele rapporten her: Trænerundersøgelsen Frederiksberg 2024

Foreninger kan få en rapport over deres foreningstræneres samlede svar, hvis de har mindst 10 besvarelser. Hvis en forening har mere end henholdsvis 20 og 30 besvarelser, vil de kunne få en mere dybdegående rapport.

Siden her vil blive opdateret med andre underrapport.