Vælg en side

Idrætsforeningerne på Frederiksberg har de seneste 4 år haft mod til og mulighed for at udvikle på og udvide deres aktiviteter for målgruppen 65+ og dermed lykkedes med at få flere motionsaktive medlemmer. Dette skyldes bl.a. det særlige aktivitetstilskud for aldersgruppen 65+, som idrætsforeningerne har modtaget for medlemmer bosiddende på Frederiksberg. Dette tilskud har både givet foreningerne mulighed for at holde kontingentet på et konkurrencedygtigt niveau, men også samlet givet foreningerne et økonomisk rygstød, som har muliggjort opstart af nye aktiviteter.

I forbindelse med Frederiksberg kommunes budgetaftale for 2023, er denne ordning desværre ikke forlænget, og ophører dermed ved udgangen af 2022. Beslutningen vil formentlig få en negativ betydning for nogle idrætsforeninger med aktiviteter for seniorer, og stiller aktuelt nogle af disse i en udfordrende situation, da de har indarbejdet tilskuddet i deres budgetter og kontingentsatser for 2023.

For at afbøde de negative effekter af afskaffelsen af aktivitetstilskuddet for 65+, har FIU søgt om OG FÅET 80.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets pulje, med formålet at give økonomisk støtte til nogle (måske alle) de berørte idrætsforeninger. Denne støtte er tiltænkt administreret på en simpel måde, og fordelt ud fra målet om at understøtte både opretholdelse og opstart at motionsaktiviteter for seniorer i idrætsforeningerne. Den præcise model afklares her i begyndelsen af 2023 sammen med forvaltningen i Frederiksberg Kommune og vil blive udmeldt til alle foreninger herefter.