Vælg en side

Vi nærmer os i en rasende fart skolernes sommerferie-periode, hvilket også betyder, at aktivitetsniveauet i hallerne generelt falder (om end det i denne sommerferie er højere end normalt, da flere foreninger har valgt at fortsætte træningen, og indhente noget af det forsømte i corona-nedlukningsperioden!).

Det giver luft til, at vi kan få lavet nogle af de større renoveringsprojekter. I løbet af den kommende sommerferie rykker håndværkerne ind i Bülowsvejhallen og Hermeshallen.

I Bülowsvejhallen skal der etableres strålevarme i hallen og de to ventilationsaggregater, der findes på anlægget skal udskiftes, da de driftsmæssigt har udtjent deres levetid. De nye ventilationsanlæg samt strålevarmen vil give en større energibesparelse i forhold til de gamle ventilationsanlæg, og forhåbentlig også meget bedre ventilering.

Selve arbejdet starter i uge 27 og slutter i uge 35, hvor hele hallen er lukket for idrætsaktiviteter i uge 27,28, 29 og 30. Fra uge 30 til og med uge 35 er der ingen ventilation i hallen, men hallen kan benyttes.

I Hermeshallen er det primært hal 1 (badmintonhallen), der skal have istandsættelse af hallens tag samt isolering af tagkonstruktionen indvendigt og indvendige vægge og loft overflader skal renoveres. Driftsmæssigt vil det betyde, at akustikken i hallen bliver noget bedre samt temperaturen i hallen forbedres ved, at der ikke skulle blive så varmt i hallen om sommeren og så koldt om vinteren.

Arbejdets udførelse starter i uge 25 og er sat til at slutte i uge 37. Hal 1 er lukket for idrætsaktiviteter i uge 26 til og med uge 31, hvor det forventes, at der kan startes op igen i uge 32, som er samme uge, som skolerne vender tilbage efter sommerferien.

Opdatering 22. juni 2021: Renoveringen af Hermeshallen står til at blive forsinket til minimum medio september. Når vi ved mere, vil vi selvfølgelig informere de faste brugere af hallen.