Som de fleste ved, så er vi pt. igang gang med et par større anlægsprojekter. Det ene, etablering af nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej, er ved at nå sin slutning. Det andet, renovering af Damsøbadet, er nu for alvor igangsat.

I fohold til kunstgræsbanerne, så har det været stor munduld med etableringen af de nye kunstgræsbaner i kombination med et skybrudssikringsanlæg. Som det ser ud nu, forventes kunstgræsbanerne indviet og ibrugtaget fredag d. 16. august. Nærmere info om indvielsen følger.

Damsøbadet er nu lukket og tømt for vand, så renoveringen af den gamle svømmehal kan komme i gang. Hvis alt går som planlagt, kan vi se frem til at tage en tidssvarende svømmehal i brug, når Damsøbadet forhåbentlig åbner igen i februar 2020. Hvis man er historieinteresseret, kan man se en sjov lille film tilbage fra Damsøbadets tidlige dage her: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/mosaikbilledet-i-damsobadet