Vælg en side

Der har været godt gang i nyanlæg såvel som renovering af de større idrætsanlæg henover sommeren og efteråret, hvilket glædeligt giver gode løft til glæde for brugerne.

Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej
De 6 nye kunstgræsbanen blev taget i brug ultimo august, og har dermed allerede givet mulighed for fodbold og rugby på et optimalt underlag for mange udøvere. Banerne er i topkvalitet, og de enkelte fejl og mangler på baner og lysanlæg der er konstateret, vil blive udbedret de kommende uger.

Renovering af atletikbelægningen i Frederiksberg Idrætspark
Atletikbelægningen i Frederiksberg Idrætspark viste sig henover foråret i en værre stand end forventet, hvilket resulterede i en nødvendig større renovering henover sommeren. Atletikbelægningen fremstår nu i flot og i bedste kvalitet, og er netop blevet testet, så anlægget kan opretholde godkendelse af det internationale atletikforbund. Fastgørelse af sargen omkring løbebanen udestår fortsat, men forventes på plads igen i løbet af kortere tid, ikke mindst til glæde for de svagtseende løbere.

Også kasteburet i kastegården bag stadion er blevet opgraderet, så det nu kan tilpasses de forskellige kastediscipliner.

Renoveringen af Damsøbadet
Svømmehallen Damsøbadet blev kort før sommerferien lukket for at gennemgå en tiltrængt modernisering, da store dele af svømmehallen bar præg af intens brug siden ibrugtagningen i 1941. Håndværkere har siden arbejdet med udbedret af skader på betonkonstruktionen, etablering af ny bassinopbygning med overløbsrender samt den kommende udskiftning af alle klinker og fliser. Damsøbadet bliver ikke en ny svømmehal, men brugerne og alle os andre kan se frem til en ældre svømmehal, der fremstår moderniseret, så den forhåbentlig også kan blive til glæde for brugerne de næste mange mange år. Tidsplanen for genåbningen af Damsøbadet er desværre blevet udskudt, hvorfor vi tidligst forventer at kunne byde brugerne velkommen igen medio marts.