Kære klubrepræsentanter og kontaktpersoner for underafdelinger af flerstrengede foreninger,

Vi er på baggrund af et ønske fra FIU’s Idrætsudvalg begyndt at forberede en midlertidig fordelingsplan udendørs for et scenarie, hvor forsamlingsforbuddet bliver hævet til 10, men hvor det stadig ikke er tilladt at afvikle idrætsaktiviteter indendørs. Formålet er at kunne tilbyde indendørs idrætsgrene en mulighed for at træne udendørs, når man igen må samles 10 personer pr. gruppe, så de dermed komme i gang med aktiviteter på et tidligere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt kan vi af gode grunde ikke sige noget om, hvornår – hvis overhovedet – det vil være aktuelt med en fordelingsplan som beskrevet ovenfor, da ingen kan forudsige, hvordan restriktionerne hen ad vejen bliver lempet. Vi anser dog ovenstående for at være det mest sandsynlige scenarie og vi vil gerne være på forkant med udviklingen, så vi ikke fra den ene dag til den anden skal forsøge at indkredse behov og tilrettelægge en plan.

Vi vil derfor bede de af jer, der har ønsker om træning udendørs, bruge linket til nedenstående spørgeskema, så vi får kendskab jeres ønsker og behov til brug for at tilrettelægge en midlertidig udendørs fordelingsplan.

Ingen ønsker om udendørs tider
De af jer foreninger, der ved, at I ikke får brug for tid udendørs vil vi gerne have besked fra med det samme med en kort besvarelse af denne mail.

Hvem kan udfylde?
Nogle af jer foreninger er flerstrengede, og nogle af jer foreninger arbejder i praksis med forskellige afdelinger. Derfor er det også muligt, at flere fra samme forening kan udfylde hver sit spørgeskema, da I formentlig har forskellige ønsker. Send derfor denne mail videre til relevante personer i jeres forening.

Oversigt over ledige tider
Vedhæftet er en oversigt over faciliteter og de tider, der – med forbehold – er ledige i den periode, hvor fordelingen vil være aktuel. Idrætskonsulenterne har været i dialog med alle udendørsidrætsgrenene, som med velvilje har gjort deres for, at anvise ledige tider til indendørsidrætten. Justeringer til tiderne i oversigten kan forekomme.

Bemærk:

  • I tidsrummet kl. 16-19 (ca.) vil børn og unge blive prioriteret først
  • Det er forventeligt, at der vil være adgang til toiletter i forbindelse med træning på de faciliteter, hvor de findes, men ikke omklædningsrum
  • Det er til hver en tid foreningernes ansvar, at myndighedernes restriktioner bliver overholdt lige fra ankomst over start og afslutning af træning til afgang fra faciliteten
  • Godkendte tider vil I som forening selv efterfølgende skulle anmode om i Booking Frederiksberg


Spørgeskema:
Klik her for at tilgå spørgeskema i SurveyMonkey®. Vedhæftet er spørgeskemaet i PDF-format (til at få overblik over spørgsmål på forhånd).

Deadline for besvarelse:
Torsdag d. 18. februar 2021

Færdig midlertidig fordeling og varighed
Fordeling forventes færdig onsdag d. 24. februar 2021, så en fordelingsplan kan træde i kraft pr. 1. marts gældende til påske, såfremt forsamlingsforbuddet måtte blive lempet i denne periode. Hvis lempelserne først sker efter påske vil oversigten over ledige tider skulle udarbejdes efter sommerplanen for faciliteterne udendørs. Ret til ændringer og force majeure på baggrund af udmeldinger fra myndighederne forbeholdes.

Spørgsmål
I tilfælde af spørgsmål og/eller behov for sparring, så kan FIU’s idrætskonsulenter kontaktes pr. telefon og mail.

Halfordeling 2021-2022
Arbejdet med halfordelingen 2021-2022 er påbegyndt og informationsbrev om dette vil blive udsendt indenfor kort tid.