Vælg en side

Tilbage i december kunne vi berette, at den nederste sal på Skolen ved Søerne og Drengesalen på Søndermarkskolen var med opløbet til et videre forløb omkring realisering af en modernisering af salene i projektet  ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” sammen med 8 andre skoler rundt omkring i landet.

5 er nu blevet udvalgt, og vi er mere end almindeligt begejstret for, at både Skolen ved Søerne og Søndermarksskolen var blandt ”vinderne”.

Foruden udvikling og ombygning af gymnastiksalene omfatter projektet også arbejdet med at styrke organisering og tilrettelæggelse af nye former for aktiviteter i de nye rammer. Således sætter projektet fokus på samarbejdet mellem skole og idrætsforeninger samt et kursus for skolens lærer så de klædes på til at udnytte de nye rammer optimalt i undervisningssammenhænge.

Skolegymnastiksale har historisk set ikke fået meget bevågenhed, på trods af, at disse spiller en central rolle for mange brugere på en ugentlig basis. Derfor er det med stor glæde, at FIU har trukket i arbejdstøjet på dette projekt, og byder til med input, så de klassiske skolegymnastiksale bliver mere egnet til nutidens behov hvad end det er skole-, SFO- eller fritidsbrugere.

Projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder” gennemføres i perioden 2020-2024, og blev startet op af DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden udviklings- og formidlingsprojektet.

Projektets faser ser således ud:
Fase 1: Projektudvikling (januar 2020 – januar 2022)
Fase 2: Realisering (januar 2022 – november 2023)
Fase 3: Evaluering og opfølgning (november 2023 – april 2024)

Hvis man ønsker mere information om projektet ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”, så tag fat i vores Idrætskonsulent Henrik Løndal på telefon 6133 2043 eller mail hl@fiu-frederiksberg.dk samt projektets hjemmeside.