Flere af vores foreninger har kastet sig ud i et SFO-samarbejde, til stor gavn og glæde for både foreningen og for de små SFO børn.

Foreningerne får via SFO-samarbejder mulighed for at præsentere sig selv og deres idrætsgren over for børnene, der får lov til at prøve den pågældende idrætsgren af i SFO-tiden. Børnene får til gengæld mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene af i uformelle rammer, og finde ud af, om det kunne være noget for dem, samtidig med at de får rørt sig og har det sjovt.

Rugby, badminton, sport stacking, basket og fodbold er blandt de idrætsgrene, der pt. laver forløb med SFO’er på Frederiksberg, og som har fået nye unge medlemmer på baggrund af deres forløb.

Hvordan kommer et SFO samarbejde op og stå?
Et SFO-foreningssamarbejde løber typisk over 4-6 uger, og starter med, at foreningen og FIU sammen lægger en plan. FIUs idrætskonsulent hjælper med at formidle kontakt mellem idrætsforeningen og SFO’en, og vil sørge for, at de praktiske rammer spiller. Med midler, der er søgt af FIU og bevilliget til formålet af Folkeoplysningsudvalget, sørger FIU også for, at der bliver udbetalt løn til instruktøren/foreningen.

Foreningen står selv for at planlægge indholdet af forløbet og for at stille en instruktør til rådighed. SFO’en sørger til gengæld for at stille faciliteter til rådighed og sørger for, at børnene møder op.

Vi er klar. Er I?
Der starter løbende forløb op og der er økonomi til flere forløb i 2019. Foreninger, der er interesserede i at lave et samarbejde med en SFO kan ringe eller skrive til vores idrætskonsulent, Karina Ildor Jacobsgaard, karina@fiu-frederiksberg.dk, tlf. 2237 4229, og så tager vi den derfra.