Vælg en side

I slutningen af foråret kunne vi samle alle besvarelserne fra den gennemførte foreningsundersøgelse og analysere besvarelserne. Tak til alle jer, som har deltaget i undersøgelsen.

Vi tager foreningsundersøgelsen særdeles seriøs, og er altid spændte på svarene. Den er i høj grad et værktøj, som vi læner os op ad og som er med til at klæde os på som organisation så vi på bedst mulig vis kan understøtte vores medlemsforeninger

De overordnede resultater ser ud som følger (et udpluk):

– Over halvdelen (68%) af foreningerne mener at de er blevet styrket eller meget styrket i perioden (før-corona!). Den største udfordring er, at skaffe trænerer/instruktører. Mere end en tredjedel af foreningerne mener at det er svært at skaffe trænerer/instruktører til børn/unge, mens 44% mener, at det er svært at skaffe trænerer/instruktører til deres voksne motionister. 30% mener det er svært at skaffe trænerer/instruktører til deres bedste turnerings/konkurrencehold.

– De største udfordringer for foreningerne i fremtiden at få flere medlemmer, rekruttere ledere og trænere og at få adgang til bedre faciliteter, hvilket også kommer sig til udtryk ved at næsten halvdelen af foreningerne mener at FIU skal prioritere nye faciliteter på Frederiksberg i fremtiden.

– Næsten 70% af foreningerne er enige eller meget enige i, at faciliteterne som de benytter, er i god stand mens 15% er uenig eller meget uenig.

– Tæt på halvdelen er enige i at det er nemt at få adgang til idrætsfaciliteter som de ønsker at benytte, 25% er hverken enige eller uenige.

– Til spørgsmålet om hvor tilfredse foreningerne er med FIU’s støtte og bidrag til foreningens virke/arbejde svarer omkring 65% at de er meget tilfredse eller tilfredse. 25,7% er hverken tilfredse eller utilfredse

– Næsten 70% af foreningerne mener at FIU’s idrætspolitik understøtter foreningens arbejde.

– 82,8% er tilfredse med samarbejdet med FIU.

Generelt set, kan vi læse ud af undersøgelsen, at der hvor FIU fremadrettet kan understøtte foreningerne, er ved at rekruttering af frivillige og at få understøttet arbejdet med at skaffe flere medlemmer Og vi går bestemt den rette vej ved kontinuerligt at sætte behovet for nye idrætsfaciliteter på dagsordenen over for kommunen. Så alt det arbejder vi videre med. Og så motiverer det jo os at vide, at I foreninger i det store hele er temmelig tilfredse med vores indsats. Tak for det. Og endnu engang tak til alle jer, der har besvaret undersøgelsen.