Vælg en side

Så er der blevet fastsat en ny dato, efter at vores Repræsentantskabsmøde blev aflyst i marts måned grundet COVID-19.

Årets Repræsentantskabsmøde vil blive afholdt torsdag den 3. september i Frederiksberghallerne, Lokale 3. Der vil med minimum 14 dages varsel blive sendt en formel indkaldelse ud inkl. dagsorden, formandens skriftlige beretning, indkomne forslag og regnskab.

Såfremt I ønsker at fremsætte forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal disse være FIU i hænde senest d. 9. august 2020.

Vi ser frem til at se jer alle og til et godt møde.

Indtil da ønsker vi jer alle en rigtig god sommer.