Vælg en side

FIU’s årlige repræsentantskabsmøde blev traditionen tro afholdt torsdag den 24. marts 2022 i Frederiksberg hallerne. Det var en god og festlig aften, som indledningsvist startede med en uddeling af jubilæumsprisen (Nålen) og hædring af to nye æresmedlemmer (Bjørnen).

 

Stort tillykke til Claus B. Madsen, modtager af FIUs Ærestegn/nålen 2022.

Claus blev sekretær i Ydun i 1976, og i 1978 blev han valgt som formand. I 27 år (1976-2003) havde Claus en lang række poster i Ydun og var samtidig aktiv i FIU. Claus har været en en del af FIU´s bestyrelse og i 2006-2017 var han medlem af ØU. Han er stadig meget aktiv og er lige nu er intern revisor i FIU.

 

 

 

 

Stort tillykke til Michael Andersen, FIUs nye æresmedlem 2022 (Bjørnen)

Michael har en lang, lang lang historie i FIU og i FKIF – både i FIUs fodboldudvalg, idrætsudvalg og bestyrelse, og lang tid som formand i FKIF. Langt over 20 år!

Han har lang tålmodighed i diskussioner – og han er ikke færdig endnu!

En lang periode uden en Bjørn – Citeret direkte fra konens mund.

 

 

 

 

 

Stort tillykke til Jørgen Glenthøj, FIUs nye æresmedlem 2022 (Bjørnen)

Jørgen har gennem 30 år i kommunalbestyrelsen været viceborgmester i 7 år og formand for både Skoleudvalget, Sundhedsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget. Han har  altid sørget for at lytte til og inddrage FIU og  anerkendt idrættens betydning for den enkelte borger og for byen.

Når FIU udnævner Jørgen til æresmedlem er det både gennemtænkt og velment – vi har i idrætten været godt hjulpet med ham som førstemand i kommunen over den 10-årige periode han var borgmester

 

 

 

 

Om formandens beretning

Michael Christiansen, FIUs bestyrelsesformand fremlagde sin mundtlige beretning og fremviste film fra idrætskonsulenternes arbejde med Fællesskabsprojektet 2021. Du kan se video om projektet samt høre de unges perspektiver på FIUs youtube kanal.

Læs hele den mundlige beretningen i referatet på FIU hjemmeside: Repræsentantskabet – Referater | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk) (Kommer snarest muligt)

Om årsregnskabet og forslag til lovændringer

Torben Lorentzen, formand for økonomiudvalget gennemgik FIUs regnskab 2021. Herefter skulle der stemmes for forslaget til lovændringer, som blev enstemmigt vedtaget. Dog var der ikke nok fremmødte til at vedtage forslaget og der blev derfor varslet, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2022.

Læs hele årsregnskab på FIU hjemmeside: Repræsentantskabsmøde | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)

Valg af repræsentanter

Jim Vad Sørensen var ikke villig til genvalg, men Maria Brink Madsen fra ODK stillede op og blev valgt ind idrætsudvalget. Stort tillykke til Maria med hendes nye rolle.

 

 

 

 

 

Revisor og alle øvrige personer, som var op valg i de forskellige udvalg, blev genvalgt til deres respektive poster.

Mødet sluttede med en dejlig middag i restauranten. Tak for en hyggelig aften!

 

Læs årsberetningen og årsregnskab på FIU hjemmeside: Repræsentantskabsmøde | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)

Læs referatet fra mødet på FIUs hjemmeside: Repræsentantskabet – Referater | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk) (Kommer snarest muligt)