Vælg en side

Torsdag den 21. marts mødte 82 indkaldte og inviterede gæster op til FIUs årlige Repræsentantskabsmøde, der traditionen tro blev afholdt ved Frederiksberghallerne
Indledningsvis blev FIUs jubillæumspris og FIUs æresnål uddelt til tre dedikerede personer, som FIU mener har gjort og fortsat gør en kæmpe forskel for idrætten på Frederiksberg:

FIUs jubilæumspris (Bjørnen): blev tildelt Lone Porsbo og Pia Poulsen fra Frederiksberg Slots Fægte Klub. Om dem blev der blandt andet sagt:
”Lones historik som fægteforælder og bestyrelsesmedlem og ikke mindst samarbejdet med Frederiksberg Kommune og FIU er guld værd for klubben og hun øser heldigvis gerne af sin viden og erfaring”.
”Frederiksberg Slots Fægteklub har mange pige-medlemmer, og formår at fastholde pigerne. Det skyldes helt sikkert, at de har et stærkt forbillede i Pia. Pia forstår i det hele taget at skabe en fælles ånd på fægtesalen og arbejder bevidst med at skabe en klubånd og et tilhørsforhold til sporten og klubben. Måske hun startede i en sen alder, men hun har fokus på at fastholde de unge i sporten”.

FIUs Æresnål (”nåleklubben”): blev tildelt Allan Nyhus fra HSK. Begrundelsen lød bl.a.:
”Allan har under sit formandskab formået at udvikle foreningen fra 2.500 medlemmer til i dag at have over 10.000 medlemmer, blandt andet via endnu en fusion…Han har været med til at skabe en svømme-platform som ikke kun er banebrydende i Hovedstaden for hvad foreningslivet kan drive det til, men også i resten af landet”.

Derefter gennemgik Michael Christiansen, FIUs bestyrelsesformand sin mundtlige beretning, hvorefter Henrik Theil, formand for økonomiudvalget, på sin helt egen stil tog salen igennem FIUs regnskab for 2018.

Alle i det forskellige udvalg, der var på valg, blev genvalgt til deres respektive poster. Jens Laulund ”avancerede” fra suppleant til menigt medlem af bestyrelsen, og i hans fodspor som suppleant trådte Gorm Andersen. Nicolai Sichlau overtog Bodil Allesen-Holms plads som formand for Idrætsudvalget, da hun ikke ønskede at genopstille.

Mødet blev traditionen tro rundet af med middag i restauranten.

Læs hele referatet fra mødet her:  Referat Repræsentantskabsmøde 2019
Læs årsberetningen her: Formandens+Beretning+2018+FINAL.
Læs årsregnskabet her: Årsregnskab+2018+FINAL. (1)