Vælg en side

Som de fleste har bemærket, har FIU det seneste års tid været igangsætter af tre nye foreninger. Frederiksberg Senior Motion, Frbdans og senest Sportsklubben 2000 .

Med en ambition om at opnå målene i FIU’s idrætsvision og dermed fremme foreningsidrætten på Frederiksberg, yder FIU en bred og opsøgende indsats for at understøtte de idrætsforeninger, som er medlem af FIU. Her er det naturligt vores fokus, at forsøge at motivere og understøtte en eller flere idrætsforeninger, så de kan udvikle og igangsætte de idrætstilbud, som forventeligt vil give endnu flere borgere gode oplevelser med idræt og motion i foreningsregi. Men vi må også erkende, at vi til tider havner i situationer, hvor vi har identificeret behov for idrætstilbud, som ingen af vores foreninger efterfølgende har budt ind på at igangsætte.

FIU’s bestyrelse har derfor besluttet, at FIU undtagelsesvis kan involvere os i eller tage initiativ til opstart af nye idrætstilbud og evt. foreningsdannelse. Dette kan dog først ske, når relevante eksisterende foreninger er kontaktet, for afdækning af mulighederne for opstart af de nye idrætstilbud i regi af en eller flere af de eksisterende foreninger. Kun hvis disse kontakter til eksisterende foreninger ikke resulterer i tilsagn om deltagelse i opstart af nye idrætstilbud, kan FIU tage initiativ selv eller i samspil med eksterne interesserede at på egen hånd involvere os i dette arbejde.

En beslutning om involvering i opstart af nye idrætstilbud og evt. foreningsdannelse uden for de eksisterende foreninger, skal træffes af FIU’s bestyrelse efter forudgående indstilling. Bestyrelsen vil i denne beslutning have særlig fokus på

  • Afdækning af risici ved at opstart af nye idrætstilbud kan være i direkte konkurrence med både øvrige foreninger og private aktører
  • Særligt idrætskonsulenterne indsats i opstart af nye tilbud bør ikke ske på bekostning af støtte og bistand til eksisterende foreninger
  • Grundlaget for nye idrætstilbud skal være det folkeoplysende element, der er forudsætningen for godkendelse som ny forening
  • Hvis idrætstilbud startes før selve foreningsdannelsen med tilhørende godkendelse, kræver adgang til brug af faciliteter særlig godkendelse

Det er rammesættende for FIU’s involvering i opstart af nye idrætstilbud med tilhørende foreningsdannelse, at nystartede foreninger skal være selvkørende med en medlemsvalgt bestyrelse og bæredygtig økonomi senest 1 år efter opstart. Hvis særlige forhold taler herfor, kan FIU’s idrætskonsulent yde en særlig support for nystartede foreninger, ved at være tilknyttet til en forenings bestyrelse i yderligere en afgrænset periode.

For mere information omkring rammesætningen af FIUs involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse og de opgaver FIU administrativt håndterer, henviser vi til notatet “Rammer for FIUs involvering i opstart af nye idrætstilbud og foreningsdannelse”.