Vælg en side

Frederiksberg Kommune har afsat midler til at skabe en velfungerende platform for at børn og unge, som led i deres skolegang introduceres til lokale idrætsforeninger. Playmakerordningen skal sikre flere aktive børn, der via idrætstilbud i fritidsordningen, introduceres til nye foreningsaktiviteter, som de forhåbentlig efterfølgende melder sig fast til.

Som det naturlige bindeled mellem Frederiksberg Kommune, Skoleafdelingen og Frederiksbergs idrætsforeninger, vil Playmakerordningen blive forankret i FIU, der vil stå for projektets praktiske udførelse og facilitering af samarbejder mellem idrætsforeningerne og SFO’er/klubber.

Playmakerens opgave er, at sikre alle skoler flest mulige “match” med flest mulige idrætsforeninger, under hensyntagen til på hvilke årgange SFO/klub ønsker at placere forløbene – og ud fra SFO/klubbens interesser og tilgængelige faciliteter. Playmakeren skal både være opsøgende og agere ift. skolefritidsdelens ønsker og behov – men samtidig have et indgående kendskab til foreningernes muligheder og forudsætninger for samarbejde. Derudover vil playmakeren have ansvar for den praktiske koordinering, information og hjælpe foreningerne med, hvordan de bedst muligt kan bruge forløbene til rekruttering.

Playmakeren, som ansættes under FIU får til opgave at sikre, at alle skoler i regi af SFO og klub får i alt 3-4 idrætsforløb som fordeles i 3.-6. klasse.

Playmakermodellen bygger bl.a. på inspiration fra de frivillige samarbejder, der blev skabt mellem idrætsforeninger og hhv. 5 SFO’er og 4 fritidsklubber i sensommeren 2020, hvor statslige corona-midler gjorde det muligt at tilknytte en playmaker til FIU i en kort periode og skabe 18 forskellige forløb. Fordelen i modellen er, at børn på mellemtrinnet bliver introduceret til flere forskellige foreningsaktiviteter, som de så efterfølgende kan melde sig til. Tilsvarende får flere forskellige foreninger mulighed for at byde sig til – og der kan etableres en vis variation over skoleår i de aktiviteter, som børnene møder.

Er du interesseret i at høre mere eller gennemføre et forløb?
Ordningen indebærer, at blandt andet Playmakerrollen, instruktørlønninger og eventuelt fornødent udstyr er dækket af de kommunale midler. For mere information om projektet, Sidder din forening med en lyst til at gennemføre SFO og/eller klubforløb, så kontakt Karina hurtigst muligt på karina@fiu-frederiksberg.dk eller 22374229.

Playmakerordningen er i første omgang et 2-årigt forsøg.