Vælg en side

Siden Henrik Theil for ca. 1 års siden af helbredsmæssige årsager måtte trække sig fra sin post som Formand for Økonimiudvalget (ØU) har Brian Christensen varetaget opgaven. Da Brian Christensen ønsker at vende tilbage til posten som menigt medlem af ØU, som han retteligt blev valgt til på Repræsentantskabsmødet i 2018, har FIUs bestyrelse på sit seneste møde besluttet, at Formand for FIUs bestyrelse, Michael Christiansen, vil overtage opgaven som fungerende formand for ØU frem til det kommende Repræsentantskabsmøde, som forventes afholdt til september, efter det blev udsat i marts måned grundet COVID-19. .

Bestyrelsen takker Brian Christensen for den fine indsats i det forgangne år. Bestyrelsen har allerede nu besluttet, at de vil indstille Torben Lorentzen som ny formand for ØU, når dette skal vælges på det udsatte Repræsentantskabsmøde til efteråret.