Vælg en side

Det er med stor glæde, at vi endelig kan præsentere vores nye udviklingsprojekt i samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) og måske jeres idrætsforening. Det nye udviklingsprojekt (Pigeprojekt F.I.T.) er støttet af Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, Ebbefos Fonden og DIF og DGI’s foreningspulje.

Frederiksberg Idræt håber med at denne indsats at kunne understøtte idrætsforeningernes ambitioner om, at få flere piger ind i foreningsidrætten samt at få pigerne til at fortsætte til deres idræt i længere tid. Derfor er formålet med Pigeprojektet F.I.T. at bidrage til at få flere piger i alderen 10-13 år til at dyrke idræt i foreningerne på Frederiksberg. Derudover har indsatsen/projektet fokus på at fremme trivsel og lifeskills for piger, både på og udenfor banen. Projektet tager afsæt i antagelsen om, at systematisk arbejde med trivsel kan bidrage til, at piger og forældre i højere grad tilvælger og prioriterer idrætten både på kort og langt sigt.

Vi ved, at trænere og instruktører spiller en central rolle i mange børn og unges liv, da idrætten udgør den største enkeltstående fritidsarena i børn og unges liv. Denne arena kan medvirke til at øge børn og unges trivsel og mentale sundhed. Men hvordan kan vi understøtte trænere, så de i højere grad kan arbejdes systematisk og intentionelt med trivsel i idrætten? Det er netop det spørgsmål, som vi sammen med jer, ledere og trænere i idrætsforeningerne. ønsker at afprøve og teste i ambitionen om, at få flere piger til at dyrke foreningsidræt og få en livslang passion for idræt. 

HVAD FÅR I SOM FORENING UD AF AT VÆRE MED?

Jeres trænere og instruktører får adgang til konkrete redskaber og værktøjer til at styrke fællesskabet, øge trivslen samt skabe kultur for refleksion og personlig udvikling blandt pigerne i jeres forening. Trænere på et udvalgt hold får du tre supervisionstimer i løbet af 10-12 måneder, hvor de får vejledning og sparring på, hvordan de kan bruge de konkrete værktøjer og redskaber i deres træning. Derudover får de mulighed for at være en del af et netværk med andre trænere, som er med i projektet, og som også arbejder med trivsel i deres idræt.

Ønsker din forening at skabe nye idrætsaktiviteter for piger? Det kan fx være nye hold i foreningstid, i samarbejde med fritidsklubber i deres faciliteter eller som tidlig morgenhold, så tilbyder vi hjælp og vejledning til diverse opgaver i forbindelse med opstart.

HVAD KRÆVER DET AF JERES FORENING AT VÆRE MED I PROJEKTET?

  • Deltagelse på én workshop (både ledere og trænere).
  • Anvendelse af redskaber og værktøjer i trænernes undervisning.
  • Koordinering, planlægning af datoer for 3 supervisionstimer (træneren skal afsætte ca. 15 min. før og 15 min. efter sin undervisning).
  • Trænere og ledere skal bistå med planlægning og afvikling af én times forældremøde i samarbejde med CUR.
  • Deltagelse i evaluering af projektet.

Ønsker I at være med i projektet, så kontakt projektleder Tine Damm Timming på tine@fiu-frederiksberg.dk. Jeg ser frem til at høre fra jer😊

Læs mere på: Pigeprojekt: Information til idrætsforeninger | FIU Frederiksberg (fiu-frederiksberg.dk)