Vælg en side

I samarbejde med Frederiksberg Kommune og en række lokale samarbejdspartnere går FIU i spidsen for et nyt projekt, der skal skabe stærke og rummelige fællesskaber, ved at tiltrække og fastholde ensomme unge i Frederiksbergs lokale idrætsforeninger.

Særligt blandt de unge er der bekymrende mange som mistrives. Det er en tendens, de fleste af os er bekendt med, og det er ikke blevet bedre under COVID-19 pandemien. Antallet af unge, der falder fra i idrætsforeningerne, forventes at stige som følge af COVID-19.

Den tendens vil FIU sammen med Frederiksberg Kommune og lokale samarbejdspartnere gerne til livs. Projektet
”Stærke og rummelige fællesskaber fastholder og tiltrækker ensomme unge” er derfor målrettet de 15-21 årige og projektet gennemføres med 3 lokale idrætsforeninger, Kjøbenhavns Boldklub (KB), Frederiksberg Kammeraternes Idrætsforening (FKIF) og Falcon Basket, der længe har ønsket at arbejde med at skabe stærke og inddragende fællesskaber blandt unge i deres respektive foreninger, og som derfor nu glæder sig til at arbejde mere aktivt med at (gen)skabe gode og stærke fællesskaber i deres arbejde i 2021. Tilsammen forventes arbejdet projektet her at inkludere mere en 100 medlemmer.

Dertil vil brobyggende aktiviteter gennem samarbejde mellem foreningerne og Ventilen, Ungecentret, Skole- og Familieafdelingen og Fritidsguiderne nå ud til mellem 20 og 30 unge, der i dag står uden for et fællesskab i en idrætsforening.

Til at hjælpe med at klæde foreningerne på til arbejdet med de udsatte og ensomme unge, vil Ventilen forstå uddannelses- og workshops dage med de deltagende foreninger. Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Siden 2019 har de været samarbejdspartner på Frederiksberg, hvor de har etableret en frivilligt drevet lokalforening og arbejdet med ensomhed blandt unge i kommunen ved at kvalificere undervisere og fagfolk.

– Projektet vil aktivt ruste og støtte de medvirkende foreninger til at (gen)skabe stærke og rummelige fællesskaber for deres medlemmer og deltagere under og efter corona-restriktionerne. Tanken er, at foreningerne selv er med til at udvikle initiativer og redskaber, der kan bruges i deres foreningsvirkelighed, særligt i 2021, men også på længere sigt, udtaler FIUs bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Foreningerne vil få viden om fællesskaber, ensomhed og gruppedynamikker og bliver rustet og hjulpet til, på den baggrund, at lave konkrete handlinger, redskaber og aktiviteter i deres foreninger, der skal styrke fællesskaberne blandt deltagerne.

Ud over begejstringen over de redskaber, som idrætsforeningerne får til at bekæmpe ensomhed blandt unge og styrke fællesskaberne, så glæder Michael Christiansen sig især over de gevinster, der er at hente for de unge på Frederiksberg:

– Udgangspunktet for projektet er, at de medvirkende foreninger skal arbejde med at skabe stærkere og mere rummelige fællesskaber, som vil gøre det mere attraktivt at blive og forblive en aktiv del af foreningen for alle børn og unge. De stærkere fællesskaber gavner alle, men kan særligt gøre vejen lettere for de udsatte unge og de, der har oplevet stor mistrivsel som konsekvens af det sidste årstid med corona-restriktioner.

 FIU har den koordinerende rolle i projektet, og projektlederen vil være ansat af FIU og arbejde herfra. FIU har i forvejen en naturlig koordinerende rolle mellem idrætsforeninger og kommunale afdelinger på Frederiksberg. Derudover vil Frederiksbergs Kultur- og fritidsområde bidrage til inklusion i fællesskaber gennem fritidsguidning og fritidspas, som er målrettet udsatte børn og unge og har til formål at hjælpe flere ud i foreningslivet, Ungecentret og Familieafdelingen vil ligeledes bidrage til selvsamme inklusion ved at være samarbejdspartner i projektet.

– Projektets formål vil gavne det gode samarbejde FIU i forvejen har på Frederiksberg på tværs af idrætsforeninger, Frederiksberg Kommune og lokale aktører. Vi forventer også og ser frem til, at samarbejdet bliver endnu tættere til gavn for særligt de udsatte borgere samt alle Frederiksbergs idrætsforeninger, slutter Michael Christiansen.