Vælg en side

Bookingportalen

Folkeoplysningsudvalget har vedtaget at bevilge 169.000 kr. til FIU for sammen med Kultur og Fritid at udvikle booking- og foreningsportalen i WinKAS.

Der kommer løbende ønsker til optimering og udvikling af bookingløsningen fra både administrationen og fra brugerne, hvilket hos leverandøren Winkas kræver systemudvikling, som vil være forbundet med en ekstraudgift. Aktuelt er der særligt ønske om udvikling af bookingløsningen med følgende tre punkter:

  • Afmelder-modul – ca 67.000 kr
  • Opsplitning af sæson-/seriebookinger – ca. 42.000 kr.
  • Ny kalendervisning i portalen – ca. 60.000 kr.

Midlerne til disse udviklingstiltag er nu bevilliget og FIU har i samarbejde med Kultur og Fritid indledt dialog med Winkas om plan for udvikling og implementering af disse forbedringer af bookingportalen. FIU vil løbende orientere om fremdriften i dette.