Vælg en side

Har din forening lyst til at hjælpe udsatte børn og unge samt nytilkomne flygtninge i alle aldre til at få et aktivt fritidsliv? Og vil I gerne blive bedre til at fastholde disse som medlemmer?

Frederiksberg Kommunes fritids- og flygtningeguider udbyder i samarbejde med Frederiksberg Idræts Union en pulje, som foreninger kan søge til tiltag og aktiviteter, der fremmer fastholdelsen af foreningsuvante medlemmer. Der kan ansøges om max 20.000 kroner. Midlerne kan anvendes til initiativer og tiltag, som I mener kan styrke modtagelse og fastholdelse af de medlemmer, der kommer fra Fritids- og Flygtningeguiderne i jeres forening.

Ansøgningsfrist er 25. maj 2020. Læs mere om puljen og find ansøgningsskema på: https://www.frederiksberg.dk/fritidsliv