Frederiksberg Kommune fik kort før skolernes sommerferie ekstraordinære statslige midler til sommeraktiviteter for børn og unge. Præmissen for midlerne var aktiviteter, der understøtter et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt formål, der understøtter deres interesser i øvrigt og udfordrer dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

FIU som ”Playmaker”
Nogle af de midler valgte kommunen helt oplagt at prioritere til foreningssamarbejder med SFO’er og klubber med tanke på at genskabe/fremme fællesskaberne blandt børn og unge i kølvandet på corona-nedlukningen. Og i den forbindelse kontaktede Frederiksberg Kommune FIU for input og facilitering af eventuelle samarbejder.

Idet vi ved, at mange af vores idrætsforeninger rigtig gerne vil samarbejde med både skoler, SFO’er og klubber, sagde vi ja til at påtage os rollen som Playmaker.

Stor interesse for at starte forløb
Målsætningen var at gennemføre op til fire forløb i alle kommunale SFO’er og klubber på Frederiksberg, og FIU har i løbet af den sidste måned arbejdet hårdt for at gøre SFO’er og fritidsklubber opmærksomme på muligheden for foreningssamarbejder og skabt kontakt til institutioner og FIU foreninger og få parret disse.

Udgangspunktet for hvilke foreningsforløb, der indtil videre er startet op, har været muligheder og ønsker fra SFO’er og klubber, da disse fortsat er pålagt mange restriktioner ift. Covid-19. Faciliteter til rådighed, inddeling af børn og unge og personalets viden om og interesse for forskellige idrætter har haft betydning for, hvilke forløb, der har kunnet realiseres.

Indtil nu er 15 SFO forløb i gang, og 4 klubforløb starter inden for den næste uge, dette med hjælp fra 7 forskellige foreninger.

FIU modtager gennem opsøgende arbejde stadig nye ønsker fra flere SFO’er og klubber, og vi forventer derfor at skulle kontakte flere foreninger den kommende uge med henblik på at nå at igangsætte idrætsforløb hurtigst muligt. Vi er utrolig stolte af, at vores foreninger er så omstillingsparate og interesserede, som resultaterne indtil videre peger på.

Er du interesseret i at høre mere eller gennemføre et forløb?
Alle forløb skal være afsluttet senest den 20. september for at kunne blive dækket økonomisk af ordningen. Ordningen indebærer, at blandt andet Playmakerrollen, instruktørlønninger og eventuelt fornødent udstyr er dækket af de kommunale midler.

Sidder din forening med en lyst til at gennemføre SFO og/eller klubforløb i uge 36-38, så kontakt Karina hurtigst muligt på karina@fiu-frederiksberg.dk eller 22374229.