Vil I gerne have input til, hvordan I booster jeres genåbning for både nuværende og mulige nye medlemmer efter corona-pausen?

Bevæg dig for Livet Frederiksberg vil i anledning af den gode nyhed, at mange foreninger starter op igen, lave en markedsføringskampagne med blandt andet annonce i Frederiksberg Bladet. Kampagnen starter i uge 24 og kører derudover i august og igen i september.

Denne kampagne vil linke til frederiksbergidraet.dk, hvor alle idrætter og FIU foreningers kontakter mm. fremgår.

Har I noget, I gerne vil rette/tilføje – fx et direkte link til hvor man melder sig ind på jeres hjemmeside – kan dette sendes til Karina på karina@fiu-frederiksberg.dk.

Da frederiksbergidræt.dk linker til jeres hjemmeside, bør I opdatere jeres hjemmeside med informationer, således at nuværende såvel som nye medlemmer let kan finde ud af, om jeres aktiviteter er i gang, og om I har plads til nye medlemmer eller måske har en venteliste, man kan blive skrevet op på.

Har I mulighed for at tage imod nye medlemmer i den kommende periode, kan det være en fordel at oprette hold med prøvetræninger på motivu.dk. Her kan en interesseret tilmelde sig en prøvetræning og jeres træner/instruktør vil få direkte besked på mail. Bevæg dig for Livet Frederiksberg forlænger rekrutteringskampagnen med Motivu over sommeren, idet vi har oplevet, at nogle foreninger har haft succes med at rekruttere ved at bruge Motivu. Vejledning til brug af Motivu er vedhæftet.

Hvis I har nogle som helst spørgsmål eller gerne vil have hjælp til at skrive tekster, redigere hjemmeside eller andet i denne forbindelse, er I velkomne til at kontakte Karina på tlf. 22 37 42 29.